80010 ? (Fordon: lok)

av Macadam, Friday, May 19, 2023, 22:08 (14 dagar sedan)

Hittade min fars anteckningar från åren runt 1950. Han har antecknat ett lok med nummer: 80010

Kan ej lista ut vad detta är för lok.
Kan det vara DR/DB Br 80 010 som förirrat sig till Sverige? Eller är det ett nummer på en tender?

Han växte upp längs järnvägen i Insjön, men observationen kan även vara från sträckan Insjön-Stockholm.

80010 ?

av Bertil Bengtsson, Saturday, May 20, 2023, 10:44 (13 dagar sedan) @ Macadam

Tyska 80 010 är det garanterat inte. Loket hamnade efter 1945 i DDR, jag har inte kollat men tror det var stationerat i Leipzig. Det befann sig alltså "bakom järnridån". (D)DR behövde så många lok som möjligt, 80 010 slopades 1964 sedan dieslar börjat ta över växlingstjänsten. Betänk också, att BR 80 för svenska förhållanden var en tämligen stor kluns till tanklok, med samma adhesionsvikt som B-loket.
Berra

80010 ?

av Richard Loe, Saturday, May 20, 2023, 12:08 (13 dagar sedan) @ Macadam

Tja, 80010 var ett brittiskt tanklok med axelföljd 1'C2' som rullade ut ur verkstaden i Brighton i juli 1951. Loktypen är samtida med SJ litt S1 och ungefär lika stor, men med högre effekt och en största hastighet på 120km/h. Vad jag vet har något sådant brittiskt lok aldrig varit i Sverige.

80010 ?

av Micke Carlsson, Saturday, May 20, 2023, 16:03 (13 dagar sedan) @ Macadam

Vad står det mer i anteckningarna kring detta och hur är övriga anteckningar uppställda, 80010 låter mer som ett tågnummer.

80010 ?

av AndLun, Saturday, May 20, 2023, 17:37 (13 dagar sedan) @ Micke Carlsson

Visst har väl (Väst)Tyska MaK haft diesellok i Sverige på prov som haft liknande numrering? Kan det ha varit något sådant som synts till i Insjön?
/Anders L

80010 ?

av Anders Jansson, Saturday, May 20, 2023, 20:22 (13 dagar sedan) @ AndLun

Visst har väl (Väst)Tyska MaK haft diesellok i Sverige på prov som haft liknande numrering? Kan det ha varit något sådant som synts till i Insjön?
/Anders L

Kan definitivt vara ett uppslag att gå vidare med.

MaK hade ett provlok med tillverkningsnummer 800010 (en nolla till i numret). Loket var förebild för SJ littera T2.

I december 1953 lånade SJ in ett provlok från MaK inför den kommande beställningen av första T2-serien.

80010 ?

av Bertil Bengtsson, Saturday, May 20, 2023, 20:36 (13 dagar sedan) @ Anders Jansson

Vad var det för lok som SJ lånade in?
Det lok som SNJ hyrde något år senare hade tillverkningsnummer 500003, så det torde det inte heller vara.
Berra

80010 ?

av Anders Jansson, Saturday, May 20, 2023, 21:54 (13 dagar sedan) @ Bertil Bengtsson

Vad var det för lok som SJ lånade in?
Det lok som SNJ hyrde något år senare hade tillverkningsnummer 500003, så det torde det inte heller vara.
Berra

Jag har bara tillgång till information från diarieblad för Mbr 320/53 (anskaffningen av T2). Där framgår inte vilket specifikt lok som lånades in från MaK, Initiativet kom dock från MaK under pågående upphandling varför det rimligen bör ha varit ett lok som hade betydande likheter med blivande T2. Om vi till det lägger att MaK 800010 skall ha tillverkats 1953 så ligger det nära till hands att det var just det loket.

Det inlånade loket skall ha provats på bland annat 25 maskinsektionen vilket torde kunna uttydas Halmstad-Nässjö och/eller Borås-Alvesta.

MaKs erbjudande bör kunna återfinnas i Mbr dnr 320/53 i Mbr serie E1. Möjligen så kan det även finnas intressant info i 25 maskinsektionens arkiv.

80010 ?

av Macadam, Saturday, May 20, 2023, 22:19 (13 dagar sedan) @ Anders Jansson
Redigerad av Macadam, Saturday, May 20, 2023, 23:11

Visst har väl (Väst)Tyska MaK haft diesellok i Sverige på prov som haft liknande numrering? Kan det ha varit något sådant som synts till i Insjön?
/Anders L


Kan definitivt vara ett uppslag att gå vidare med.

MaK hade ett provlok med tillverkningsnummer 800010 (en nolla till i numret). Loket var förebild för SJ littera T2.

I december 1953 lånade SJ in ett provlok från MaK inför den kommande beställningen av första T2-serien.

Det låter troligt att det är provlok MaK 800010, även om det senare hamnade i Kanada, enl. Bertil B. 1953-54 är rimligt årtal för observationen i Insjön.

80010 ?

av Bertil Bengtsson, Saturday, May 20, 2023, 20:24 (13 dagar sedan) @ AndLun

DB:s V80 kom ca 1952 (jag har inte exakta data framför mig), men något sådant var aldrig i Sverige.
V100 kom 1958 till Sverige med V100 000.
V90 kom 1965/1966 till Sverige som V90P 00x (kommer inte ihåg exakt nummer just här och nu).
Inget av dessa kommer ifråga.
MaK:s tillverkningsnummer 800010 (en nolla mer) var ett lok liknande SJ:s T21, tillverkat 1953. Men det kom aldrig till Sverige - däremot till Kanada. SJ:s första T21 hade tillverkningsnummer 800013.
Berra

80010 ?

av Macadam, Saturday, May 20, 2023, 22:27 (13 dagar sedan) @ Micke Carlsson

Vad står det mer i anteckningarna kring detta och hur är övriga anteckningar uppställda, 80010 låter mer som ett tågnummer.

Nej det är inget tågnummer, det står klart att det är ett loknummer. Det står bredvid notering Z4 223 (lev. 1951). Jag tror därför att det kan vara ett diesellok. Anders J antagande att det är ett provlok från MaK är nog sannolikt.

80010 ?

av Ulf Diehl, Sunday, May 21, 2023, 08:15 (12 dagar sedan) @ Macadam

"DB hade använt denna konstruktion på nya ånglok och det provlok som (MaK 800 010) som SJ provade i december 1953 hade denna typ av axlar. Proven som skedde dels på fd HNJ, dels på Inlandsbanan samt växling i Stockholm visade goda gångegenskaper....". (konstruktion syftar på axelsystem typ Beugniot).
Utdrag ur "Motorlok i Sverige" sid 82. Trafik-Nostalgiska Förlaget 2021
Varför skriver man böcker när ändå ingen orkar läsa dem ?
Ulf Diehl

800 010

av Macadam, Sunday, May 21, 2023, 09:49 (12 dagar sedan) @ Ulf Diehl

"DB hade använt denna konstruktion på nya ånglok och det provlok som (MaK 800 010) som SJ provade i december 1953 hade denna typ av axlar. Proven som skedde dels på fd HNJ, dels på Inlandsbanan samt växling i Stockholm visade goda gångegenskaper....". (konstruktion syftar på axelsystem typ Beugniot).
Utdrag ur "Motorlok i Sverige" sid 82. Trafik-Nostalgiska Förlaget 2021
Varför skriver man böcker när ändå ingen orkar läsa dem ?
Ulf Diehl

Tack! Då är den frågan löst. Imponerande kunskap som finns på detta forum.

Mvh
Magnus

800 010

av Ulf Diehl, Sunday, May 21, 2023, 10:37 (12 dagar sedan) @ Macadam

Om man kollar lok-aus-Kiel så tycks detta lok ha återvänt från Kanada (CP) och efter prov på WLE hamnat i Italien med sista observation kring decennieskiftet.
Ulf Diehl