Bildfråga (Fotografier/bildfrågor)

av -ch-, Monday, May 22, 2023, 11:55 (11 dagar sedan)

Från en låda med glasplåtar med huvudsakligen bilder från västra Jämtland finns denna spännande bild. Både vagnar och lok tyder på tidigt 1900-tal samtidigt som alla trådar spända mellan stolpar och längs staket visat på väl utbyggd elektrifiering i allmänhet.
Om någon kan säga något om lok och vagnar vore det trevligt men den svåra fråga är var bilden är fotograferad. Misstänker själv Ocke Lastplats och loket är vänt mot Östersund alternativt Slagsån där det en gång i tiden också fanns en lastplats.
Bilden i full upplösning här: Bilden
[image]
bilden från Mörsils Hembygdsförening

Bildfråga

av Per Wirback, Monday, May 22, 2023, 12:38 (11 dagar sedan) @ -ch-

Från en låda med glasplåtar med huvudsakligen bilder från västra Jämtland finns denna spännande bild. Både vagnar och lok tyder på tidigt 1900-tal samtidigt som alla trådar spända mellan stolpar och längs staket visat på väl utbyggd elektrifiering i allmänhet.
Om någon kan säga något om lok och vagnar vore det trevligt men den svåra fråga är var bilden är fotograferad. Misstänker själv Ocke Lastplats och loket är vänt mot Östersund alternativt Slagsån där det en gång i tiden också fanns en lastplats.
Bilden i full upplösning här: Bilden
[image]
bilden från Mörsils Hembygdsförening


Jag skulle vilja lyfta fram Tegefors som alternativ.
Denna bild tegefors skulle kunna vara samma plats, fast fotograferad från andra hållet.

Bildfråga

av Rasmus Axelsson ⌂, Västernärke, Monday, May 22, 2023, 18:04 (11 dagar sedan) @ Jöran Johansson

Tegefors ligger på en raklinje, det gör knappast platsen på bilden. Jag håller en god slant på Ocke.

bangårdskartan över Ocke lastplats syns spårspärrar av samma modell som bilden, medan Tegefors kanske inte verkar ha haft dylika. Denna bild från Ocke verkar visa ungefär samma vy.

--
Rasmus Axelsson, lokförare och byggnadsantikvarie med specialinriktning mot järnvägsbyggnader
»Jag tycker inte om tåg« - jag är intresserad av järnvägar...

www.svartabanan.se
www.brakulturmiljo.se

Bildfråga -- Telefon & telegraf

av Anders Järvenpää, Åbo, Monday, May 22, 2023, 14:24 (11 dagar sedan) @ -ch-

Linjen till vänster i bilden är avsedd för telefoni åtminstone vad gäller de trådar som är upplagda på reglar. Att man skulle ha dragit en blankledning för elkraft direkt ovanför dem (de tre trådarna på krokar) är högst osannolikt med tanke på de risker detta medför i fall av trådbrott. Mina tankar kretsar således kring telegrafi vad gäller dessa trådar.

Den tvåtrådiga kroklinjen till höger kan däremot vara avsedd för belysningsström med tanke på de förhållandevis grova ledarna.

Bildfråga -- Telefon & telegraf

av Stefan Isaksson, Uppsala, Wednesday, May 24, 2023, 20:46 (9 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

Linjen till vänster i bilden är avsedd för telefoni åtminstone vad gäller de trådar som är upplagda på reglar.

Jo de ser ut som typiska telefonledningar.

Att man skulle ha dragit en blankledning för elkraft direkt ovanför dem (de tre trådarna på krokar) är högst osannolikt med tanke på de risker detta medför i fall av trådbrott. Mina tankar kretsar således kring telegrafi vad gäller dessa trådar.

Att dra elkraft och telefoni i gemensamma stolpar var vanligt på landsbygden (det kallades sambyggnad förresten) och när jag gjorde militärtjänst 1979 var vi tilldelade spänningsprovare just för risken att elkraft skulle kunna leta sig in på telefonledningarna.
Då var det normala att elen var blanktråd och telefonin kabel, men i äldre tid har jag förstått att det kunde vara blanktråd på bägge.

Ur arbetskyddssynpunkt är blanktråd/blanktråd givetvis helt förkastligt, däremot tror jag att man tidigare var ganska kallsinnig om att få in hushållström i telefonerna, den stora faran ansågs då säkert vara blixtnedslag i blanktrådarna.
För övrigt är redan telefonspänningarna aktningsvärda: ringsignalen är bortåt 100 volt.

Ett enkelt sätt att skilja telefontråd från elkraft är att telefontrådarna alltid är skruvade, även när det bara är två trådar (som då ser ut att gå i sicksack). Detta för att förhindra induktion mellan trådarna (och som förberedelse till att öka till fyra trådar, dvs två telefoner inkopplade).

Telegrafi vet jag inte mycket om men jag har intrycket att det bara var en ledning (den andra polen åstadkoms genom att jorda denna, vilket för övrigt lär gå att göra med telefoni också; men bara om man gör det med en enstaka telefonförbindelse - annars blir det störningar)
Med det sagt skulle de övre tre trådarna, om de var telegrafi, vara tre telegraflinjer vilket låter mycket för platsen.

Alltså lutar jag åt att det faktiskt är elkraft, gissningsvis 3-fas växelström (eventuellt 2-fas med nolledning).

Den tvåtrådiga kroklinjen till höger kan däremot vara avsedd för belysningsström med tanke på de förhållandevis grova ledarna.

Håller fullständigt med: det ser ut som en 1-fasledning till en mindre elabbonent (ej nödvändigtvis belysningsström således). Telefonledning är det med till visshet gränsande sannolikhet inte.

Bildfråga -- Telefon & telegraf

av Anders Sandgren, Bredäng, Wednesday, May 24, 2023, 23:14 (9 dagar sedan) @ Stefan Isaksson

Vid den här tiden var det ju inte helt ovanligt med likspänningssystem för kraft så man kan inte veta säkert vad det ät. Det kan ju vara så att nedersta krafttråden är en jordtråd som skydd.

Civilförsvarslarmet (grupplarm till många telefoner åstadkommit via transformator och massor av reläer) använde 110VAC 50Hz som larmsignal när 500-väljarna användes. Larmet försvann när AXE-stationerna tog över då ingen lagt in det i kravspecen. Det var ju inte Televerket som beställt det utan försvaret. När frågan dök upp ville Ericsson ha hutlöst mycket för att återskapa en liknande funktion så det blev inget.
110V-pulserna gick in på linjerna direkt och det var ingen garanti att det gick att ringa efter larmet, t.ex hände det att åskskydden brann upp.

Bildfråga -- Telefon & telegraf

av Sune Nylén, Thursday, May 25, 2023, 07:44 (9 dagar sedan) @ Anders Sandgren
Redigerad av Sune Nylén, Thursday, May 25, 2023, 08:27

Jag tjänstgjorde under en 10 års tid till 64, som reparatör på AGF stationerna i Gbg. AGF var LMs beteckning för det som i vardagslag kallades 500 väljarstationer. Vid varje stativrad satt en stor transformator i takhöjd. Den skulle då betjäna 1000 á 1500 abonnenter. Skulle man sända ut larmsignal så drog alla linjerelä - varje abonnent hade ett linje och ett brytrelä - och anslöt samtliga telefoner till stationen. På en medelstor telefonstation rörde det sig då om ca 30 000 relä som samtidigt låg till. Om det på något sätt provades under de åren vet jag ej. Det kunde väl knappast låta sig göras, för samtidigt skulle alla pågående samtal brytas. I en gammal telefonkatalog från slutet av 80 talet - faksimil - som televerket gav ut på 80 talet - 100 års minne kanske, markeras de särskilt. som har dubbelledning. Det var inte så vanligt förr, utan man hade jorden som ena polen. Jag kan tänka mig att det gick alldeles utmärkt före elspårvagnarnas tid, innan det blev en massa vagabonderande jordströmmar. I BJ 22 står en del om telegraflinjer vid jvg för övrigt. Mellan Lärje och Öxnered låg järnvägens telegraflinjer på telegrafverkets stolpar som gick längs spåret. Den bestod då av 4 mm galvad järntråd. Den som är intresserad kan ju räkna ut spänningfallet per km. Man använde Krügers modifikation av Meidingers element på den tiden. I nyare tid ersattes dessa av torrelement. 1939 slopades f.ö. telegraflinjen Alvhem Lilla Edet. Om det var den sista vet jag ej..

[Larm genom telefonringning i det publika telefonnätet]

av Anders Järvenpää, Åbo, Thursday, May 25, 2023, 07:57 (9 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Larmsystem som baserar sig på att telefonlinjen är korskopplad via en extern signalutrustning har funnits kvar intill det kretskopplade telefonnätets nedläggning (jag har tagit vara på denna typ av utrustning under år 2022). Larmsystemet har ingen inverkan på befintlig telefonstation och kan således kombineras med vilken typ av telefonstation som helst.

Det är skäl att förstå att strömbegränsningsmotstånd ingår i kretsen, i en del utföranden bestående av en vanlig telefonlampa med T-sockel, som har till uppgift att ta hand om kortslutningar och att se till att abonnenten inte får hela ringströmmen i örat vid lurlyft. Metalltrådslampor har egenskapen att deras inre motstånd växer kraftigt med ökad ström (högre glödtrådstemperatur), vilket gör dem till användbara komponenter vid denna typ av behov.

Ringsignalgeneratorns effekt i det digitala abonnentsteget (REU-kortet ROF 131 708 i äldre LSM:ar med fyralinjers linjekort) är dimensionerat för en uteffekt om ca 20 VA (se punkt 3.2.1 i 1551-ROF 131 708), vilket räcker till för att driva en begränsad mängd klockor. Ordinarie ringsignalgeneratorer med den eforderliga effekten för att förmå mer eller mindre driva alla till telefonstationen anslutna telefonapparaters klockor samtidigt, skulle ha drivit upp kostnaden för hela anläggningen avsevärt, vilket LME säkert inte ville göra som standard för att kunna sälja AXE-systemet till marknader som inte har kravet i fråga.

Det som däremot är lika viktigt är att hindra icke-prioriterade abonnenter från att ringa i en larmsituation för att eventuellt fråga vad som pågår och därmed blockera telefonnätet med trafik. Denna funktion har funnits i AXE-systemet hela tiden och aktiveras med kommando PLSDC. Önskad prioritet per abonnentledning sättes med abonnentkategorin PRI. Anrop från icke-prioriterad linje sättes omedelbart i linjeblockad vid anrop. Se OPI "System Alarm State, Change" för vägledning (de av oss som har tillgång till en lämplig ALEX-databas hittar säkert detta).

Jag har provat denna funktion och konstatrerat att den fungerar som planerat.

Bildfråga

av BD, Monday, May 22, 2023, 20:15 (11 dagar sedan) @ -ch-

Om någon kan säga något om lok och vagnar vore det trevligt

Loket är av litt Kc vilket var det verkliga Norrlandsloket för alla slags tåg innan litt L och E.
I tåget skymtas en vagn med mycket höga sidor vilken antagligen var avsedd för träkolslaster.

Bildfråga

av Per Ljungberg, Tuesday, May 23, 2023, 11:15 (10 dagar sedan) @ -ch-

Avspärrningen på sidospåret verkar aningen klen för att kunna hindra vagnar från att rulla ut på linjen. Jag har sett liknande anordning med en kraftig träbjälke som kunde svängas ut tvärs spåret och låsas vid ett kraftigt stöd. Men den "grind" som syns på bilden kanske bara markerar hinderfrihetspunkten?

Bildfråga

av arjesko, Tuesday, May 23, 2023, 15:01 (10 dagar sedan) @ Per Ljungberg

Grind och stolpar ser ut att vara tillverkad av räler så de ska nog kunna stå emot en del.

Bildfråga

av Per Ljungberg, Tuesday, May 23, 2023, 17:30 (10 dagar sedan) @ arjesko

Ja, när jag gått in på den högupplösta bilden ser jag att det är räler. Men då verkar det som om hindret var ganska permanent och inte vridbart vilket i så fall skulle betyda att man måste skruva loss "bommen" för att kunna passera.

Bildfråga

av danielb987, Wednesday, May 24, 2023, 04:09 (10 dagar sedan) @ Per Ljungberg

Ja, när jag gått in på den högupplösta bilden ser jag att det är räler. Men då verkar det som om hindret var ganska permanent och inte vridbart vilket i så fall skulle betyda att man måste skruva loss "bommen" för att kunna passera.

Om bommen var permanent borde inte den diagonala rälen behövas.

Det borde inte vara något större problem att få bommen vridbar om rälerna som går ner i marken är instuckna i en metallcylinder. Cylindern syns inte på bilden då den i så fall är nergrävd.

Bildfråga. Stoppbommen

av Leif B, Thursday, May 25, 2023, 13:19 (8 dagar sedan) @ danielb987

Ja, när jag gått in på den högupplösta bilden ser jag att det är räler. Men då verkar det som om hindret var ganska permanent och inte vridbart vilket i så fall skulle betyda att man måste skruva loss "bommen" för att kunna passera.


Om bommen var permanent borde inte den diagonala rälen behövas.

Det borde inte vara något större problem att få bommen vridbar om rälerna som går ner i marken är instuckna i en metallcylinder. Cylindern syns inte på bilden då den i så fall är nergrävd.

Jag tror att det sitter något slags gångjärn på bortsidan av dubbelstolpen (till vänster) så att bommen kan svängas bortåt i bild.

Vid höger stolpe ser man någon slags kedja eller hake eller något för att hålla kvar bommen i stängd läge.

Bildfråga

av Thomas Tell, Vallentuna, Friday, May 26, 2023, 00:02 (8 dagar sedan) @ -ch-

Om någon kan säga något om lok och vagnar vore det trevligt men den svåra fråga är var bilden är fotograferad.
Bilden i full upplösning här: Bilden
[image]
bilden från Mörsils Hembygdsförening

Jag får det till att det är ett Kc5-lok dragandes på tre I3-vagnar med pitprops, en N1 med träkolsskrov och en G1/G3-vagn.
Vagnraden till vänster är N1-vagnar vilka längre bort lastas med virke.
/tell

Bildfråga

av -ch-, Tuesday, May 30, 2023, 16:38 (3 dagar sedan) @ -ch-

tack för alla svar.
Den lokala hembygdsföreningen stödjer tanken på att det verkligen är Ocke lastplats vi ser.
I bifogad länk finns en bild från Ocke där järnvägen och lastplatsen kan skönjas till höger.
Ocke träkolsfabrik