Godståg tidtabell för avgång / ankomst Borlänge C (Järnväg allmänt)

av Stålpendeln, Saturday, May 27, 2023, 21:31 (130 dagar sedan)

Hej alla tågintresserade medlemmar på Järnvägshistoriskt forum!
Här skriver Mats Norberg från Borlänge, nyligen ny medlem på detta forum.
Jag har varit intresserad av tåg och allt som därtill hör sedan barnsben. Intresset var särskilt stort under 1970- och 1980-talet, men till och från har jag återkommit till detta intresse, särskilt under senare år. För 12-13 år sedan var jag mycket aktiv filmare av tåg, så gott som nästan 100 % godståg, eftersom de alltid fascinerat mig och gör ännu idag. Jag tycker att det är något speciellt med dem, särskilt att filma dem kvälls- och nattetid. En annan sak med godståg är ju den stora variation av lok som förekommer åtminstone här i Borlänge. Jag minns min barndom när alla de otaliga varianterna av de gamla trotjänarna från gamla tider D, Da, Dm3, Hg, Ma, Mg o s v (kallar dem de "rödbruna" loken) sågs ofta och dagligen särskilt i godstrafiken. T41 var en annan favorit som ofta trafikerade linjerna Malung (Västerdalarna) och Mora, den senare blev ju sedermera elektrifierad 1978 om jag inte minns fel. T41 ombesörjde ju såväl person som godstrafik och var väldigt vanliga i Borlänge under 1970-talet. Det fanns ju inte så många av dem, men jag tror samtliga exemplar har trafikerat trakterna kring Borlänge / Malung / Mora. T43 i originalmålning var också ett vackert diesellok som trafikerade samma sträckor. Detta får stå som en förkortad version till presentation av mig själv, men här följer nu mitt ärende: Jag undrar om någon av er "tågkollegor" möjligen har uppgift / tidtabell för avgående och ankommande godstrafik här i Borlänge? Då jag för omkring 13 år sedan som tidigare nämnt var väldigt aktiv filmare av godståg - jag har ett mycket särskilt intresse av de olika stålpendlarna som ofta trafikerar Borlänge - hade jag via någon sida på internet tillgång till Green Cargos grafer över hela landet. Där fanns all erforderlig information jag behövde som dokumentation till mina många filmer. Tågnummer, avgångstid och destinationsort - dvs all nödvändig information fanns tillgänglig. Jag har idag inte lyckats nå några grafer, då denna platå på internet verkar vara nedstängd. Borlänge är ju en mycket tacksam ort vad gäller godståg och särskilt linjen mot Falun - Gävle och norröver är ymnigt trafikerad. Vid en rekognosering vid Tomnäs (linjen mot Falun och norröver) en vanlig tisdagkväll antecknade jag hela 16 tåg mellan kl 19.00 - 22.00. Jag har noggrant bokfört klockslag för alla godståg, men det blir ju inte alls detsamma som att ha grafen med exakt avgångs / ankomsttid tillhanda. Min fråga är nu, finns någon härute som känner till tidtabellen för stålpendlarna och övrig godstrafik vad avser Borlänge C? Emotser mycket tacksamt alla eventuella svar och tackar på förhand för er hjälp!
/ Glada godstågshälsningar från hängivna tågfilmaren Mats Norberg i Borlänge.
Ps. Har tänkt att kontakta Green Cargo här i Borlänge för att erhålla informationen, men är högst osäker om de vill lämna ut den informationen med tanke på sabotage och annat elände Ds.

Godståg tidtabell för avgång / ankomst Borlänge C

av Ulf Broman, Sunday, May 28, 2023, 15:50 (129 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Helårsgraf finns här.

Däremot är det svårare att få ut "daglig graf".

Men jag har fått beskrivet att man i efterhand kan mejla Trafikverket och be att få ut de dagliga graferna för en viss dag. Det är ju intressant ifall man fotograferat mycket en viss dag och vill försöka lista ut vilka tåg det var man såg.

Ett alternativ är ju att medan man fotograferar koppla upp sig mot www.1409.se eller https://jvgfoto.se/trafikinfo/radar/ för att se vilka tågnummer som är i närheten.

Godståg tidtabell för avgång / ankomst Borlänge C

av Stålpendeln, Sunday, May 28, 2023, 19:38 (129 dagar sedan) @ Ulf Broman

Hej Ulf,
Tusen tack för värdefull hjälp! Jag är mycket tacksam att åter ha graferna tillgängliga.
Skall sätta mig in i dem eftersom det var 13 år sedan jag "förstod" dem på rätt sätt.
Borde ju genom dem kunna gå att få fram aktuell avgångstid från Borlänge C liksom ankomsttid för godståg ankommande Borlänge C. En fråga dock, när jag som hastigast studerat graferna är tågen markerade med ett långt nummer. I graferna förr stod varje tåg markerat t ex 9805 eller 10130. Nu ser numren mycket längre ut, vet du om tågnumret är hela den långa sifferserien eller möjligen första delen i nummerserien? Än en gång tusen tack för din mycket värdefulla hjälp.
Bästa och glada hälsningar från Mats Norberg i Borlänge.

Godståg tidtabell för avgång / ankomst Borlänge C

av Stålpendeln, Thursday, July 06, 2023, 22:42 (90 dagar sedan) @ Ulf Broman

Hej Ulf,

Här skriver Mats Norberg från Borlänge igen.
Vi hade litet kontakt här på forumet den 2023-05-28 då du tipsade mig att använda trafikinfo radar för att veta vilka tåg man filmar under en session. Den första filmsessionen jag gjorde sedan 13 år skedde så vid Ryggens gamla stationsområde någon mil utanför Falun. Korrekta förkortningen är Ryg.
Tyvärr hade jag inte hunnit sätta mig in i trafikinfo/radar just den aktuella kvällen varför information om vilka tåg som passerade Ryggen uteblev. Nu i efterhand läste jag att man skall kunna få fram informationen i efterhand genom att sätta ett minustecken framför klockslagen, där exempelvis minus ett motsvarar ett dygn. Jag har klockslagen antecknade så det borde ju kunna gå att i efterhand räkna ut vilket tågnummer som passerade. Vet ej om det går att gå tillbaka över en månad tidsmässigt men jag fick den uppfattningen. Dock vet jag ej hur man gör så jag tänkte fråga dig om du har en aning om hur få fram informationen. Den aktuella sessionen omfattar station Ryggen (Ryg) 2023-05-30 mellan kl 18.00 - 22.00. Eller kanske en utväg att mejla Trafikverket för att få en daglig graf för Ryggen mellan de aktuella timmarna. Har du möjligen korrekt emailadress till Trafikverket så får jag prova att skriva till dem.
Emotser med stor tacksamhet ditt svar. PS. Filmsessionerna blev mycket lyckade så det vore värdefullt och roligt att få kompletterande information för dokumentation. DS.

Godståg tidtabell för avgång / ankomst Borlänge C

av Stålpendeln, Sunday, May 28, 2023, 19:40 (129 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Hej Göran, ursäkta men jag råkade svara "fel" person och inlägg - här kommer det rätta!
Tusen tack för värdefull hjälp! Jag är mycket tacksam att åter ha graferna tillgängliga.
Skall sätta mig in i dem eftersom det var 13 år sedan jag "förstod" dem på rätt sätt.
Borde ju genom dem kunna gå att få fram aktuell avgångstid från Borlänge C liksom ankomsttid för godståg ankommande Borlänge C. En fråga dock, när jag som hastigast studerat graferna är tågen markerade med ett långt nummer. I graferna förr stod varje tåg markerat t ex 9805 eller 10130. Nu ser numren mycket längre ut, vet du om tågnumret är hela den långa sifferserien eller möjligen första delen i nummerserien? Än en gång tusen tack för din mycket värdefulla hjälp.
Bästa och glada hälsningar från Mats Norberg i Borlänge.

Godståg tidtabell för avgång / ankomst Borlänge C

av Göran Kannerby, Sunday, May 28, 2023, 20:12 (129 dagar sedan) @ Stålpendeln

Det är den andra sifferföljden som är det vanliga tågnumret, alltså "xxxx" i exemplet nedan:

yyyy-xxxx-zzzz