E3 1539 i Borås - 20-2-68 - provkörningen (Järnväg allmänt)

av lars moberg, Monday, May 29, 2023, 01:15 (129 dagar sedan)

[image]

E3 1539 i Borås - 20-2-68 - provkörningen

av Conny Sernfalk, Monday, May 29, 2023, 10:43 (129 dagar sedan) @ lars moberg

[image]

Trevligt! En av de få bilderna på loket under ånga i dagsljus feb 1968.

1 Är bilden tagen 20/2? loket provkördes enl. anteckningar 19/2 mellan Borås och Värnamo och tillsammans med E7 1752. Bildbevis i Värnamo är med fullt mörker. Möjligen gick körningen på natten mellan 19/2 - 20/2.
Eller är bilden tagen när loket möjligen återvände efter provkörningen till Borås? Loket kom senare att användas i extratåg sommaren 1968 (Borås)

Även E3 1538 provkördes tillsammans med A1008 den 20/2 1968. Men din bild är otvivelaktigt lok E3 1539.

Enligt skrivelse från 1953-08-14 ang ombyggnad av flera ånglok bl.a E3 1538 och 1539 till vänsterkörning och inbyggd hytt. Enligt Str 77 byggdes 1538 omgående om till sluten hytt och finns upptagen där 1954-01-01. Däremot 1539 ingen angivelse om sluten hytt så länge loket är i drift (till 1960). På senare bilder har båda loken slutna hytter.
Felskrivning i Str 77? Kom båda loken att bli ombyggda till vänsterkörning?

[image]
E3 1539 Östersund 1971-07-10 foto undertecknad

E3 1539 i Borås - 20-2-68 - provkörningen

av Anders Jansson, Monday, May 29, 2023, 11:31 (129 dagar sedan) @ Conny Sernfalk

1 Är bilden tagen 20/2? loket provkördes enl. anteckningar 19/2 mellan Borås och Värnamo och tillsammans med E7 1752. Bildbevis i Värnamo är med fullt mörker. Möjligen gick körningen på natten mellan 19/2 - 20/2.
Eller är bilden tagen när loket möjligen återvände efter provkörningen till Borås? Loket kom senare att användas i extratåg sommaren 1968 (Borås)

Provkörningen Borås-Värnamo gjordes i mörker sen eftermiddag/kväll den 19/2.