Gävle- Fliskär (Järnväg allmänt)

av Anders.k., Tuesday, May 30, 2023, 17:39 (127 dagar sedan)

Sträckan Gävle - Fliskär kom in i den Grafiska tidtabellen när bandelen fick kontaktledning uppsatt.
Innan var det ju ett, ja det är frågan , var sträckan fjärrstyrd OCH signalreglerad innan eller var det mera att betrakta som ett industrispår , var det växling eller vagnutagning ?

Innan elloken var det ju också T44 och V5 (V3 innan det ) som var härskande och det har ju körts timmertåg till Korsnäs i systemtåg sedan 70-talet .
Det kanske till och med finns någon på forumet som vet hur många tåg , eller till och med har en tidtabell är väl svårt men omloppsplaner för loken som ger en hint hur trafiken utfördes på 80-talet ?

M.V.H Anders.k.

Gävle- Fliskär

av Lennart Fransson, Tuesday, May 30, 2023, 18:10 (127 dagar sedan) @ Anders.k.

Sträckan Gävle - Fliskär kom in i den Grafiska tidtabellen när bandelen fick kontaktledning uppsatt.

Nja, var det så? Kom inte sträckan in i grafen när Gävle gjordes om till ställverksområde runt år 2000? Tillsammans med Gävle gbg och Strömsbro. Sedan kan det ju sammanfalla med elektrifieringen.

Förmodligen gjordes mycket små/inga förändringar av fubktioner i Gävles signalställverk i samband med detta, utan man kunde redan innan köra på tågväg/växlingsväg som idag.

Innan var det ju ett, ja det är frågan , var sträckan fjärrstyrd OCH signalreglerad innan eller var det mera att betrakta som ett industrispår , var det växling eller vagnutagning ?

Innan elloken var det ju också T44 och V5 (V3 innan det ) som var härskande och det har ju körts timmertåg till Korsnäs i systemtåg sedan 70-talet .
Det kanske till och med finns någon på forumet som vet hur många tåg , eller till och med har en tidtabell är väl svårt men omloppsplaner för loken som ger en hint hur trafiken utfördes på 80-talet ?

M.V.H Anders.k.

Gävle- Fliskär

av Göran Kannerby, Tuesday, May 30, 2023, 18:22 (127 dagar sedan) @ Lennart Fransson

Sträckan Gävle - Fliskär kom in i den Grafiska tidtabellen när bandelen fick kontaktledning uppsatt.


Nja, var det så? Kom inte sträckan in i grafen när Gävle gjordes om till ställverksområde runt år 2000? Tillsammans med Gävle gbg och Strömsbro. Sedan kan det ju sammanfalla med elektrifieringen.

Exempelvis finns den med i T01.2 på samma sida som Ockelbo-Gävle.

Tyvärr har jag dåligt med grafer för 1990-talet så hur det var då vill jag inte uttala mig om.

Gävle- Fliskär

av Lennart Fransson, Tuesday, May 30, 2023, 18:44 (127 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Sträckan Gävle - Fliskär kom in i den Grafiska tidtabellen när bandelen fick kontaktledning uppsatt.


Nja, var det så? Kom inte sträckan in i grafen när Gävle gjordes om till ställverksområde runt år 2000? Tillsammans med Gävle gbg och Strömsbro. Sedan kan det ju sammanfalla med elektrifieringen.


Exempelvis finns den med i T01.2 på samma sida som Ockelbo-Gävle.

Tyvärr har jag dåligt med grafer för 1990-talet så hur det var då vill jag inte uttala mig om.

Jag skulle säga T00.1, dvs tdt-skiftet i juni 2000.

Gävle- Fliskär

av Ulf Pålsson, Stockholm, Tuesday, May 30, 2023, 22:39 (127 dagar sedan) @ Lennart Fransson

Sträckan Gävle - Fliskär kom in i den Grafiska tidtabellen när bandelen fick kontaktledning uppsatt.


Nja, var det så? Kom inte sträckan in i grafen när Gävle gjordes om till ställverksområde runt år 2000? Tillsammans med Gävle gbg och Strömsbro. Sedan kan det ju sammanfalla med elektrifieringen.


Exempelvis finns den med i T01.2 på samma sida som Ockelbo-Gävle.

Tyvärr har jag dåligt med grafer för 1990-talet så hur det var då vill jag inte uttala mig om.


Jag skulle säga T00.1, dvs tdt-skiftet i juni 2000.

Alla som är medlemmar i Svenska järnvägsklubben kan kontrollera om du har rätt genom att konsultera de grafiska tidtabeller som på SJK:s webblats är tillgängliga för medlemmarna.

Gävle- Fliskär

av Jonny Saljefeldt, Wednesday, May 31, 2023, 13:11 (126 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Alla som är medlemmar i Svenska järnvägsklubben kan kontrollera om du har rätt genom att konsultera de grafiska tidtabeller som på SJK:s webblats är tillgängliga för medlemmarna.

Även tillgängliga för icke-medlemmar.