Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 36 (Bana)

av Peter Bolin, Saturday, June 24, 2023, 10:05 (339 dagar sedan)

Det kan väl passa bra med en ny omgång av Björns förnämliga bilder från Roslagsbanan så här i midsommartid. Dessutom var jag ute en dag i början av juni för att komplettera med nytagna bilder från området. De är placerade i ett svarsinlägg.

Länkar till mina tidigare bildvisningar från Roslagsbanan.

[image]
YP 886 vid Djursholms Ösby 1973. Parktåg mot Stockholm och Näsbypark står inne vid stationen.

[image]
YP 886 vid Vikingavägen 1973.

[image]
YP 886 vid Djursholms torg 1973.

[image]
YP 886 vid Djursholms Ösby 1973. Trevlig bild med resande mot Eddavägen på väg från Parktåget mot Näsbypark på spår 2 och med resande från Eddavägen på väg till Parktåget mot Stockholm Ö på spår 3.

[image]
Okänd X2p + okänd passvagn + okänd X3p vid Näsbypark ca 1970. Kan forumexpertisen reda ut vilka fordonsindivider det handlar om?

[image]
Okänd X3p + okänd passvagn + okänd X2p vid Näsbypark ca 1970. Samma tåg sett från andra hållet.

[image]
Okänd X3p + okänd passvagn + okänd X2p vid Näsbypark ca 1970. Ytterligare en bild som även visar rundgångsspåret.

[image]
Okänd X3p vid Näsbypark ca 1970.

[image]
Okänd X3p + okänd passvagn + okänd X2p vid Näsbypark ca 1970.

[image]
Okänd X3p vid Näsbypark ca 1970. Hoppas att ingen misstycker att jag visar samtliga Björns bilder i olika vinklar tagna vid samma tillfälle.

Det var månadens omgång.

Hälsningar
Peter Bolin

Eddavägslinjen och Näsbyparkslinjen i juni 2023

av Peter Bolin, Saturday, June 24, 2023, 10:22 (339 dagar sedan) @ Peter Bolin

Här kommer en omgång nytagna bilder som komplement till Björns bilder.

[image]
Djursholms Ösby stn, lokalställverket, juni 2023. Om jag inte minns fel är det nästa år 40 år sedan detta ställverk togs ur bruk.

[image]
Djursholms Ösby stn, utfarten mot Näsbypark, juni 2023. Jag har tidigare visat Björns bilder av denna utfart omkring 1970. Det går knappt att känna igen sig.

[image]
Hpl. Slottsvägen, äldre belysningsarmatur, juni 2023. Den här armaturen missade jag helt när jag gjorde mitt bildreportage från Eddavägslinjen 2019.

[image]
Hpl. Djursholms Framnäsviken, passagen från plattformen till trappan upp till Skandiavägen, juni 2023. Det var här som min mamma och jag gick av tåget en majdag 1968 och sedan gick uppför trappan, vilket ännu i dag är mitt starkaste järnvägsminne från barndomen. Hamnspåret låg kvar då, i alla fall delvis, men den sänka som det spåret gick genom är i dag helt igenfylld.

[image]
Hpl. Djursholms Framnäsviken, juni 2023. Tack vare forumexpertisen har jag lärt mig att det var 1962 som Framnäsviken formellt nedklassades från station till hållplats. På slutet fanns det en väntkur av bussmodell här. Är det någon som vet när Sigge Cronstedt-kuren försvann?

[image]
Vägporten, juni 2023. Det här är banans viadukt över Ymervägen. I dag är det gång- och cykelväg med ordentliga räcken och träunderlag på viadukten, men när jag gick över här i samband med att jag gjorde min första banvallsvandring vid 13 års ålder 1977 var det bara ett lågt räcke på ena sidan, inget räcke alls på den andra sidan och ganska stora avstånd mellan sliprarna. Ändå vågade jag gå över.

[image]
Hpl. Näsby allé, juni 2023. Vi hade tidigare en diskussion om stavningen av Näsby allé och Näsbypark. Noterbart är att det också finns en lite äldre skylt på plattformen där hållplatsnamnet stavas Näsby Allé med versal på allé.

[image]
Näsbypark stn, stationsnamnsskylten, juni 2023. På Wikimedia Commons finns det en bild från 2014 av en numera borttagen äldre skylt: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:N%C3%A4sby_Park_2014.jpg. Notera att den har stavningen Näsby Park.

[image]
Näsbypark stn, juni 2023. Här har en del förändrats sedan Björn var där och dokumenterade. Den mest påtagliga förändringen är att rundgångsspåret är borttaget. Är Näsbypark station eller hållplats numera? SL brukar mig veterligt inte göra den åtskillnaden, men eftersom rundgångsspåret är borttaget skulle stationen ha kunnat bli nedklassad till hållplats. Vad säger forumexpertisen?

/Peter Bolin

Eddavägslinjen och Näsbyparkslinjen i juni 2023

av ztenlund, Saturday, June 24, 2023, 11:10 (339 dagar sedan) @ Peter Bolin

Är Näsbypark station eller hållplats numera? SL brukar mig veterligt inte göra den åtskillnaden, men eftersom rundgångsspåret är borttaget skulle stationen ha kunnat bli nedklassad till hållplats. Vad säger forumexpertisen?

Enkelt besvarat eftersom banböckerna finns på nätet:
https://rtcon.se/downloads/ban/Banbok%20f%C3%B6r%20Roslagsbanan%20v11.pdf

Näsbypark har infsi angivet åt ena hållet, respektive utfsi och stationsgräns angivet åt motsatt håll (tillägg: förutom markering med tjock linje då).

Eddavägslinjen och Näsbyparkslinjen i juni 2023

av Göran Kannerby, Saturday, June 24, 2023, 20:30 (338 dagar sedan) @ ztenlund

Är Näsbypark station eller hållplats numera? SL brukar mig veterligt inte göra den åtskillnaden, men eftersom rundgångsspåret är borttaget skulle stationen ha kunnat bli nedklassad till hållplats. Vad säger forumexpertisen?


Enkelt besvarat eftersom banböckerna finns på nätet:
https://rtcon.se/downloads/ban/Banbok%20f%C3%B6r%20Roslagsbanan%20v11.pdf

Näsbypark har infsi angivet åt ena hållet, respektive utfsi och stationsgräns angivet åt motsatt håll (tillägg: förutom markering med tjock linje då).

Teoretiskt skulle kanske en bana kunna sluta med en hållplats, men har det någonsin förekommit? Jag syftar alltså på att banans ändpunkt är en hållplats, inte att enbart trafikeringen vänder vid en hållplats.

Tack för alltid lika intressanta bilder!

Eddavägslinjen och Näsbyparkslinjen i juni 2023

av Överkörmästaren, Sunday, June 25, 2023, 00:19 (338 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Är Näsbypark station eller hållplats numera? SL brukar mig veterligt inte göra den åtskillnaden, men eftersom rundgångsspåret är borttaget skulle stationen ha kunnat bli nedklassad till hållplats. Vad säger forumexpertisen?


Enkelt besvarat eftersom banböckerna finns på nätet:
https://rtcon.se/downloads/ban/Banbok%20f%C3%B6r%20Roslagsbanan%20v11.pdf

Näsbypark har infsi angivet åt ena hållet, respektive utfsi och stationsgräns angivet åt motsatt håll (tillägg: förutom markering med tjock linje då).


Teoretiskt skulle kanske en bana kunna sluta med en hållplats, men har det någonsin förekommit? Jag syftar alltså på att banans ändpunkt är en hållplats, inte att enbart trafikeringen vänder vid en hållplats.

Ja, Saltsjöbanan gjorde det vid Solsidan fram till 2015.

Eddavägslinjen och Näsbyparkslinjen i juni 2023

av ztenlund, Sunday, June 25, 2023, 09:38 (338 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Är Näsbypark station eller hållplats numera? SL brukar mig veterligt inte göra den åtskillnaden, men eftersom rundgångsspåret är borttaget skulle stationen ha kunnat bli nedklassad till hållplats. Vad säger forumexpertisen?


Enkelt besvarat eftersom banböckerna finns på nätet:
https://rtcon.se/downloads/ban/Banbok%20f%C3%B6r%20Roslagsbanan%20v11.pdf

Näsbypark har infsi angivet åt ena hållet, respektive utfsi och stationsgräns angivet åt motsatt håll (tillägg: förutom markering med tjock linje då).


Teoretiskt skulle kanske en bana kunna sluta med en hållplats, men har det någonsin förekommit? Jag syftar alltså på att banans ändpunkt är en hållplats, inte att enbart trafikeringen vänder vid en hållplats.


Ja, Saltsjöbanan gjorde det vid Solsidan fram till 2015.

Till saken hör förstås att det bara är ett tåg ute på grenbanan i taget och den har i "modern" tid saknat all form av möjlighet till möte. Det blir det dock slut med när man har byggt mötesspår vid Tattby (igen, det fanns ju en gång i tiden) och använder det.

Jag antar att ändringen till station och fullödig linjeblockering även på grenbanan föranleddes av den planerade ATC-installationen?

Eddavägslinjen och Näsbyparkslinjen i juni 2023. Tattby

av Leif B, Sunday, June 25, 2023, 16:00 (338 dagar sedan) @ ztenlund

Är Näsbypark station eller hållplats numera? SL brukar mig veterligt inte göra den åtskillnaden, men eftersom rundgångsspåret är borttaget skulle stationen ha kunnat bli nedklassad till hållplats. Vad säger forumexpertisen?


Enkelt besvarat eftersom banböckerna finns på nätet:
https://rtcon.se/downloads/ban/Banbok%20f%C3%B6r%20Roslagsbanan%20v11.pdf

Näsbypark har infsi angivet åt ena hållet, respektive utfsi och stationsgräns angivet åt motsatt håll (tillägg: förutom markering med tjock linje då).


Teoretiskt skulle kanske en bana kunna sluta med en hållplats, men har det någonsin förekommit? Jag syftar alltså på att banans ändpunkt är en hållplats, inte att enbart trafikeringen vänder vid en hållplats.


Ja, Saltsjöbanan gjorde det vid Solsidan fram till 2015.


Till saken hör förstås att det bara är ett tåg ute på grenbanan i taget och den har i "modern" tid saknat all form av möjlighet till möte. Det blir det dock slut med när man har byggt mötesspår vid Tattby (igen, det fanns ju en gång i tiden) och använder det.

Jag antar att ändringen till station och fullödig linjeblockering även på grenbanan föranleddes av den planerade ATC-installationen?

Jag funderar på om spår 2 i Tattby någonsin användes som mötesspår? Jag har svårt att se något behov med dåtidens tågtäthet. Jag tror att det var ett rent lastspår även om det hade växlar i båda ändar. När stationen skulle byggas var det i alla fall inte tänkt någon plattform vid spår 2.

Detsamma verkar f.ö. gällt för Solsidan.

Eddavägslinjen och Näsbyparkslinjen i juni 2023. Def. i Tri

av Leif B, Saturday, June 24, 2023, 23:28 (338 dagar sedan) @ ztenlund

Är Näsbypark station eller hållplats numera? SL brukar mig veterligt inte göra den åtskillnaden, men eftersom rundgångsspåret är borttaget skulle stationen ha kunnat bli nedklassad till hållplats. Vad säger forumexpertisen?


Enkelt besvarat eftersom banböckerna finns på nätet:
https://rtcon.se/downloads/ban/Banbok%20f%C3%B6r%20Roslagsbanan%20v11.pdf

Näsbypark har infsi angivet åt ena hållet, respektive utfsi och stationsgräns angivet åt motsatt håll (tillägg: förutom markering med tjock linje då).

När man pratar om SL:s banor så måsta man skilja på järnvägar, spårvägar och tunnelbanan. På Roslagsbanan och Saltsjöbanan gäller Trafiksäkerhetsinstruktion Järnväg (Tri Jvg) och där skiljer man på stationer och hållplatser, se Tri Jvg §1, mom. 34 och mom. 70.

På Tunnelbanan har man däremot en helt annan definition på station och inga hållplatser, se Tri Tub.

Här finns Tri:
https://www.rtcon.se/dokument.html

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 36

av Thomas Tell, Saturday, June 24, 2023, 20:17 (339 dagar sedan) @ Peter Bolin

I bilderna nedan är det motorvagn 33 i söder, en av alla svetsade vagnar med sickar på vagnssidan och klaffdörrar samt motorvagn 36 i norr.
/tell

[image]
Okänd X2p + okänd passvagn + okänd X3p vid Näsbypark ca 1970. Kan forumexpertisen reda ut vilka fordonsindivider det handlar om?

[image]
Okänd X3p + okänd passvagn + okänd X2p vid Näsbypark ca 1970. Samma tåg sett från andra hållet.

[image]
Okänd X3p + okänd passvagn + okänd X2p vid Näsbypark ca 1970. Ytterligare en bild som även visar rundgångsspåret.

[image]
Okänd X3p vid Näsbypark ca 1970.

[image]
Okänd X3p + okänd passvagn + okänd X2p vid Näsbypark ca 1970.

[image]
Okänd X3p vid Näsbypark ca 1970. Hoppas att ingen misstycker att jag visar samtliga Björns bilder i olika vinklar tagna vid samma tillfälle.

Det var månadens omgång.

Hälsningar
Peter Bolin

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 36

av Peter Bolin, Sunday, June 25, 2023, 00:10 (338 dagar sedan) @ Peter Bolin

Tack för alla inkomna kommentarer. Nu har jag tittat i banboken och noterar att det där står Näsbyallé i stället för Näsby allé. Det stämmer inte med den skylt som jag tog en bild av för några veckor sedan. På den gatunamnsskylt som sitter alldeles i närheten av hållplatsen står det också Näsby allé med mellanrum. Den vanligaste varianten numera verkar vara Näsby allé.

När det gäller Näsbypark vill jag minnas att det stod NÄSBY PARK genomgående på de destinationsskyltar av plast som började användas i vagnarna på 1960-talet och som var i bruk ett par decennier framåt. Numera verkar Näsbypark vara det vanligaste skrivsättet.

I Sveriges kommunikationer 8/1950 står det Näsbyallé och Näsbypark. I SL:s kodblad gällande från och med den 1 januari 1975 står det NÄSBYPARK (förkortning NBP) och NÄSBY ALLÉ (förkortning NBE).

/Peter Bolin

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 36

av Göran Kannerby, Sunday, June 25, 2023, 10:00 (338 dagar sedan) @ Peter Bolin

I Järnvägsinspektionens rikslikare "Alla svenska trafikplatser" från 2000 står det Näsbyallé och Näsbypark.

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 36 -- namnen

av Ulf Pålsson, Sunday, June 25, 2023, 10:14 (338 dagar sedan) @ Göran Kannerby

I Järnvägsinspektionens rikslikare "Alla svenska trafikplatser" från 2000 står det Näsbyallé och Näsbypark.

Och dessa namnformer gäller fortfarande. På min direkta förfrågan i mars 2023 svarade Transportstyrelsen att de (enligt lagstiftningen) fastställda namnen på de två trafikplatserna är Näsbyallé respektive Näsbypark.

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 36 -- tågbyte från -72

av Ulf Pålsson, Sunday, June 25, 2023, 11:05 (338 dagar sedan) @ Peter Bolin

- - -

[image]
YP 886 vid Djursholms Ösby 1973. Parktåg mot Stockholm och Näsbypark står inne vid stationen.

- - -

[image]
YP 886 vid Djursholms Ösby 1973. Trevlig bild med resande mot Eddavägen på väg från Parktåget mot Näsbypark på spår 2 och med resande från Eddavägen på väg till Parktåget mot Stockholm Ö på spår 3.

- - -

Dessa två bilder visar tydligt resultatet av den ombyggnad som gjordes 1972 på ”Djursholmsbangården” i Djursholms Ösby, inför 1 maj då trafiken på Roslagsbanan övertogs av Järnvägs AB Roslagsbanan (RB) från Statens järnvägar. Man hade på blivande RB bestämt att den regelbundna från- respektive ihoppkopplingen av motorvagnen till/från Eddavägen med tågdelen till/från Näsbypark skulle upphöra, bortsett från några få turer. I stället skulle en ensam motorvagn pendla mellan Djursholms Ösby och Eddavägen, innebärande att de resande fick byta tåg i Dj Ösby. Inledningsvis var det en elmotorvagn som pendlade, men efter en tid bytte man ut den mot en rälsbuss, som på bilden (fast det är en annan historia, som vi ju redan har berört i Peter Bolins trådar).

Man förlängde plattformen på spår 3 (spåret mot Stockholm Ö) genom den träplattform som syns på fotona och som skulle användas av "Eddavägsvagnen". Den plattformsövergång som tidigare låg ungefär vid plattformsänden på spår 2 (i höjd med utfartssignal K1/2 mot Altorp och Dj Sveavägen, den högra i bild på det första fotot), den flyttades en vagnslängd söderut, så att man där lättare kunde korsa spår 2 och 3 för att ta sig från det tåg som ankommit från Stockholm Ö till Eddavägsvagnen. Detta innebar också att den tillgängliga spårlängden på spår 2 minskades med ca en vagnslängd, vilket i praktiken inte utgjorde något problem; infartstågvägens slutpunkt markerades med ett S-märke (det som syns tydligt på den nedre bilden).

Den riktigt stora uppgiften var dock den signaltekniska ombyggnad som gjordes i 1936 års ställarställverk med mekaniskt låsregister (”el-med-mek”), som stod på tågexpeditionen i stationshuset. Den nya trafikeringen krävde att det skapades en ny signalerad utfartstågväg från spår 3 mot Dj Sveavägen uppspår. Man åstadkom det genom att återanvända den utfartssignal och tågväg J som tidigare hade funnits på spår 1 (stickspåret mot stationshuset) för tåg mot Altorp, och som användes till ca 1960 för den motorvagn som då pendlade mellan Dj Ösby och Näsbypark. Vi ser baksidan av den nya placeringen av utfartssignal J till vänster på den övre bilden. Det kanske verkar vara en enkel ändring, men krävde förstås att de mekaniska beroenden som upprätthölls av linjaler i ställarställverket helt byggdes om. Detta visar att kompetens att ändra avsevärt i ett ”el-med-mek” uppenbarligen fanns kvar vid SJ 1972. Jag skulle tro att denna tågvägsändring i en ”el-med-mek” var den sista som genomfördes i landet på ”riktiga järnvägen”. (Senare har ju dock denna ”el-med-mek” flyttats till Marielund på museijärnvägen Uppsala-Länna järnväg, där den förstås har anpassats. Även på museijärnvägen Anten-Gräfsnäs järnväg finns en ”el-med-mek”, Anten.)
/up

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 36 -- tågbyte från -72

av Ulf Pålsson, Monday, June 26, 2023, 20:32 (336 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Man förlängde plattformen på spår 3 (spåret mot Stockholm Ö) genom den träplattform som syns på fotona och som skulle användas av "Eddavägsvagnen". Den plattformsövergång som tidigare låg ungefär vid plattformsänden på spår 2 (i höjd med utfartssignal K1/2 mot Altorp och Dj Sveavägen, den högra i bild på det första fotot), den flyttades en vagnslängd söderut, så att man där lättare kunde korsa spår 2 och 3 för att ta sig från det tåg som ankommit från Stockholm Ö till Eddavägsvagnen. Detta innebar också att den tillgängliga spårlängden på spår 2 minskades med ca en vagnslängd, vilket i praktiken inte utgjorde något problem; infartstågvägens slutpunkt markerades med ett S-märke (det som syns tydligt på den nedre bilden).

Efter någon dags funderande har jag kommit fram till att jag mindes lite fel: Före 1972 år ombyggnad av Djursholmsbangården fanns det inte någon plattformsövergång bortom infartstågvägens slutpunkt vid utfartssignal K1/2. Så här borde det ha stått i stället:

= = = = =
- - -

Man förlängde plattformen på spår 3 (spåret mot Stockholm Ö) genom den träplattform som syns på fotona och som skulle användas av "Eddavägsvagnen". Drygt en vagnslängd före utfartssignal K1/2 mot Altorp och Dj Sveavägen (den vars baksida vi ser till höger på det första fotot) skapades en ny plattformsövergång, så att man kunde kunde korsa spår 2 och 3 för att ta sig från det tåg som ankommit från Stockholm Ö till Eddavägsvagnen. Detta innebar också att den tillgängliga spårlängden på spår 2 minskades med ca en vagnslängd, vilket i praktiken inte utgjorde något problem; infartstågvägens slutpunkt markerades med ett S-märke (det som syns tydligt på den nedre bilden).

- - -
= = = = =

Det var egentligen rätt egendomligt att denna nya plattformsövergång tilläts finnas utan någon bevakning annat än möjligen en skylt "se upp för tåg".