Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 38 (Bana)

av Peter Bolin, Saturday, August 26, 2023, 16:35 (276 dagar sedan)

Här kommer augustiomgången av Björn Alnebos bilder. Vi fortsätter där vi slutade förra månaden med SJK:s vinterutfärd den 22 februari 1970.

De två första bilderna skulle ha varit med förra månaden för att få det hela kronologiskt. Bortsett från det bör samtliga bilder vara i kronologisk ordning.

Länkar till mina tidigare bildvisningar från Roslagsbanan.

[image]
Bap 3250 ”Grisen” med extratåg för SJK vid Stockholm Ö, februari 1970.

[image]
Bap 3250 ”Grisen” med extratåg för SJK vid Stockholm Ö, februari 1970.

[image]
Bap 3250 ”Grisen” med extratåg för SJK vid Österskär, februari 1970.

[image]
Bap 3250 ”Grisen” med extratåg för SJK under rangering i Österskär, februari 1970. Bilden är tagen medan tåget håller på att köras till uppställningsspåret för att ett ordinarietåg ska kunna vända vid stationen.

[image]
Bap 3250 ”Grisen” med extratåg för SJK under rangering i Österskär, februari 1970.

[image]
Bap 3250 ”Grisen” med extratåg för SJK under rangering i Österskär, februari 1970.

[image]
Bap 3250 ”Grisen” med extratåg för SJK till vänster och ordinarietåget till höger vid Österskär, februari 1970. Det verkar som att utfärdsdeltagarna fick gå på medan tåget stod på uppställningsspåret.

[image]
Bap 3250 ”Grisen” med extratåg för SJK vid Åkersberga, februari 1970.

[image]
Bap 3250 ”Grisen” med extratåg för SJK vid Åkersberga, februari 1970.

[image]
Bap 3250 ”Grisen” med extratåg för SJK vid Åkersberga, februari 1970. Vilket år revs stationshuset från 1940-talet?

Fortsättning följer i september.

Hälsningar
Peter Bolin

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 38

av Överkörmästaren, Saturday, August 26, 2023, 16:43 (276 dagar sedan) @ Peter Bolin

[image]
Bap 3250 ”Grisen” med extratåg för SJK till vänster och ordinarietåget till höger vid Österskär, februari 1970. Det verkar som att utfärdsdeltagarna fick gå på medan tåget stod på uppställningsspåret.

Hm. Tågsättet står på rundgångsspåret, lite ovanlig lösning. Kan tänka mig att ordinarie tåget behövde tas in mot stopp.

Improvisation pga fruset K-lås kanske?

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 38

av Thomas Tell, Saturday, August 26, 2023, 17:51 (276 dagar sedan) @ Överkörmästaren

[image]
Bap 3250 ”Grisen” med extratåg för SJK till vänster och ordinarietåget till höger vid Österskär, februari 1970. Det verkar som att utfärdsdeltagarna fick gå på medan tåget stod på uppställningsspåret.


Hm. Tågsättet står på rundgångsspåret, lite ovanlig lösning. Kan tänka mig att ordinarie tåget behövde tas in mot stopp.

Improvisation pga fruset K-lås kanske?

Det gick att köra tågen från spår 2. Man fällde tågväg, det blev grönt på spår 1 och man körde från spår 2. Allt fungerade normalt efter att tåget lämnat. Yttersta växeln var ju en fjäderväxel och samma spårledningar aktiverades.

Det var ett sätt att mötas på i Österskär men var ytterst ytterst ovanligt. Jag har nog bara varit med om detta vid denna resa.
Jag själv har bara kört från spår 2 med övningståg utan möte.
/tell

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 38. Inte linjeblock

av Leif B, Saturday, September 09, 2023, 12:05 (262 dagar sedan) @ Thomas Tell

[image]
Bap 3250 ”Grisen” med extratåg för SJK till vänster och ordinarietåget till höger vid Österskär, februari 1970. Det verkar som att utfärdsdeltagarna fick gå på medan tåget stod på uppställningsspåret.


Hm. Tågsättet står på rundgångsspåret, lite ovanlig lösning. Kan tänka mig att ordinarie tåget behövde tas in mot stopp.

Improvisation pga fruset K-lås kanske?


Det gick att köra tågen från spår 2. Man fällde tågväg, det blev grönt på spår 1 och man körde från spår 2. Allt fungerade normalt efter att tåget lämnat. Yttersta växeln var ju en fjäderväxel och samma spårledningar aktiverades.

Det var ett sätt att mötas på i Österskär men var ytterst ytterst ovanligt. Jag har nog bara varit med om detta vid denna resa.
Jag själv har bara kört från spår 2 med övningståg utan möte.
/tell

Jg undrar om inte Överkörmästaren har en poäng här? Utfart gick säkert att få men gick det få infart när det stod ett tåg på spår 2? Gick det ens att få utfart från Åkersberga med mindre än att spårledningarna var fria på både spår 1 och 2 i Österskär samt på linjen?

Det var ju inte ett normalt linjeblock mellan Åbg och Ösk utan "spårledning för hinderfrihetskontroll".

/funderar
Leif

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 38. Inte linjeblock

av Bobo L, Saturday, September 09, 2023, 13:42 (262 dagar sedan) @ Leif B

[image]
Bap 3250 ”Grisen” med extratåg för SJK till vänster och ordinarietåget till höger vid Österskär, februari 1970. Det verkar som att utfärdsdeltagarna fick gå på medan tåget stod på uppställningsspåret.


Hm. Tågsättet står på rundgångsspåret, lite ovanlig lösning. Kan tänka mig att ordinarie tåget behövde tas in mot stopp.

Improvisation pga fruset K-lås kanske?


Det gick att köra tågen från spår 2. Man fällde tågväg, det blev grönt på spår 1 och man körde från spår 2. Allt fungerade normalt efter att tåget lämnat. Yttersta växeln var ju en fjäderväxel och samma spårledningar aktiverades.

Det var ett sätt att mötas på i Österskär men var ytterst ytterst ovanligt. Jag har nog bara varit med om detta vid denna resa.
Jag själv har bara kört från spår 2 med övningståg utan möte.
/tell


Jg undrar om inte Överkörmästaren har en poäng här? Utfart gick säkert att få men gick det få infart när det stod ett tåg på spår 2? Gick det ens att få utfart från Åkersberga med mindre än att spårledningarna var fria på både spår 1 och 2 i Österskär samt på linjen?

Det var ju inte ett normalt linjeblock mellan Åbg och Ösk utan "spårledning för hinderfrihetskontroll".

/funderar
Leif

Ut med hakan för att reta igång dem som verkligen vet:

Jag vill minnas (men kan inte :-D ) att det gick att få utfart i Åkersberga mot Österskär, men att det inte blev infart i Ösk. Därför behövde man ha en radiodelgiven och med penna nedskriven S-order att visa upp för ställverket för att bli insläppt.

Alltså, i praktiken var det ju bara att segla in på stationen. Första växeln var ju en fjäderväxel som normalt låg in mot spår 1.

Nämnda blankett ersatte ju i praktiken "Tåg kommer" (låååång honka-signal) och "jag är beredd på hinder och spårändringar" (tre korta signaler). Föraren på ankommande tåg skulle alltså kontrollera hinderfrihet, växellägen och allt annat som kunde jävlas.

Jag var "håknurr" (huvudkonduktör, föraren var oftast Tbfh på RB:s resandetåg) på ett annalkande tåg från Stockholm, och vi hade fått besked om lokskada på ett föregående tåg som alltså stod kvar i Österskär. Jag har ett minne av att vi lämnade våra passvagnar i Åkersberga, men samtidigt säger samma minne att det var ett storlok vi hade i vårt eget tåg.

Tja, hur gjorde vi egentligen? jag vet alltså inte...

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 38. Inte linjeblock

av Göran Kannerby, Saturday, September 09, 2023, 14:09 (262 dagar sedan) @ Bobo L

Jag var "håknurr" (huvudkonduktör, föraren var oftast Tbfh på RB:s resandetåg) på ett annalkande tåg från Stockholm, och vi hade fått besked om lokskada på ett föregående tåg som alltså stod kvar i Österskär. Jag har ett minne av att vi lämnade våra passvagnar i Åkersberga, men samtidigt säger samma minne att det var ett storlok vi hade i vårt eget tåg.

Tja, hur gjorde vi egentligen? jag vet alltså inte...

Blev det inte någon slags "vut med hjälpfordon"?

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 38. Inte linjeblock

av Bobo L, Sunday, September 10, 2023, 10:47 (261 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Jag var "håknurr" (huvudkonduktör, föraren var oftast Tbfh på RB:s resandetåg) på ett annalkande tåg från Stockholm, och vi hade fått besked om lokskada på ett föregående tåg som alltså stod kvar i Österskär. Jag har ett minne av att vi lämnade våra passvagnar i Åkersberga, men samtidigt säger samma minne att det var ett storlok vi hade i vårt eget tåg.

Tja, hur gjorde vi egentligen? jag vet alltså inte...


Blev det inte någon slags "vut med hjälpfordon"?

Ja, mest "nån slags" i så fall... Men nej, varför det. Vi körde tåg efter tidtabell, vi kunde utan svårighet komma till stationsgränsen men där torde infsi ha visat stopp. På en lokalbevakad station med egen tkl hade det väl blivit lite § 52, och så var saken klar. Möjligen kvarlämnande av vagnar på linjen (dvs utanför infsi) för att få utrymme att idka rangering en stund. Två tåg, tre spår, en man, typ. (Yarå, jag kan originalversionen. Det var jag var tkl där den gången. Eller kanske inte, om jag tänker efter..? :-P ).

Hade vi haft en motorvagn (helst då en sjua eller nia) så hade vi nog bara lämnat våra vagnar i Åkersberga, skrämt in återstående resenärer i motorvagnen och rullat ner till Österskär. Det hade ju varit busenkelt att komma till Ösk och koppla till, göra bromsprov och sen åka norrut igen (kolla kartan, geografin är lite lattjo där! :-D ). Dock tror jag vi hade lok med oss...


* * * * * * *

En annan gång var jag åter Hknr, nu på ett gryningstomtåg till samma Ösaterskär. Vi hade tommat iväg vid sex-hugget, och två minuter före oss rullade ett tomtåg till Lindholmen (eller Kårsta?) ut från Östra. Snart hörde vi tåget före oss ropa upp fjärren och meddela lokskada och stillastående, och strax kom vi en blocksignal i stopp (och såg trasan några hundra meter framför oss).

Fjärren fick ur sig ett gäng intressanta svordomar, muttrade hörbart en stund, diskussion pågick i bakgrunden och sen återkom dom och frågade båda de aktuella tågen vilka konduktörer de hade med sig. Resp förare svarade och sen sa fjärren att vårt tåg fick passera (ja, det blev väl något litet S-antecknande i S-anteckningboken invid mikrofon-fästet) blocksignal ditt och datt i stopp. Vi skulle gå fram och koppla i baken på trasan och efter genomfört bromsprov knuffa eländet mellan hpl Enebyberg och stn Roslags Näsby (Rnb). Vi skulle där stanna precis ovanför krönet av den långa backen ner till Rnb. När vi stod still skulle vi säkerställa att det trasiga tåget hade fullt tryck i dragfordonets luftbehållare, sedan skulle vi koppla loss och ge en försiktig men lagom knuff till trasan så de fick upp farten. Vi skulle stanna igen och trasan skulle hålla farten och rulla in på spår 3 i Rnb och stanna där.

När de hade meddelat att de stod still där skulle vi få tillstånd att börja rulla, och få körsignal in på spår 1 och tågväg ut mot Ösk.

Båda förarna bekräftade saken. Jag stod redan nere i makadammen och kopplade genast loss luft och ställde scharfenbergskopplet i skjutsläge och visade sedan "klart" till Hknr på det andra tåget som svarade med samma signal. Sedan sade jag till min förare att det var klart att knuffa, och klättrade själv ombord.

Tja, knuff upp till ca 20-25 km/tim och sedan broms till stopp. Det andra tåget rullade iväg med ökande fart nerför utförslöpan. Vi stod ju redan så att vi såg Rnb där nere i dalen, och såg dem rulla in på spoår 3. Så snart de gått av växelspårledningarna i sin växelgata gick växlarna om till vår tågväg och infsi gick upp i "kör" för oss. (Egentligen två gröna, ity tågvägen ut mot Viggbyholm utgjorde grenspårsläge i den tågspårsskiljande växeln norr om plattformarna.)

Hela föreställningen från stopp uppe i backen tills vi rullade förbi trasan på stationen hade väl tagit 3-4 minuter. Sedan låg redan ett utskickat hjälpfordon från Östra i stort sett på blocket bakom oss. Det kopplade i baken på det trasiga tåget, och knuffade sedan upp det till Lindholmen där vändning skedde på sådär 10-15 sekunder. Konduktören berättade att han handgripligen lyfte upp en äldre tant från plattformen till vagnen och visade sedan RB:s motsvarighet till "avgång".

Båda de inblandade tåg var sedan i stort sett i tid tillbaka till Östra. Båda förarna hade väl dock fått visa lite "engagerad" körning för att äta upp de (få) förseningsminuterna. Rappa konduktörer är förstås också en förutsättning. Detta skedde alltså i morgonrusningen på RB, som väl kunde anses vara "välfylld" med tåg. Under de mest belastade 60 minuterna (från ca kl 07.14 - 08.14) passerade tex 17 (tror jag) söder- och norrgående tåg över den enkelspåriga Stocksundsbron.


Så, varför hade det behövt bli vut med hjälptåg där i Österskär?

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 38. Inte linjeblock

av Göran Kannerby, Sunday, September 10, 2023, 16:07 (261 dagar sedan) @ Bobo L

Så, varför hade det behövt bli vut med hjälptåg där i Österskär?

Såvitt jag begriper finns det två möjliga lösningar:

1. Ta sig vidare för egen maskin, eller möjligen rulla med tyngdkraftens hjälp

2. Vut med hjälpfordon

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 38. Inte linjeblock

av Överkörmästaren, Sunday, September 10, 2023, 17:59 (261 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Så, varför hade det behövt bli vut med hjälptåg där i Österskär?


Såvitt jag begriper finns det två möjliga lösningar:

1. Ta sig vidare för egen maskin, eller möjligen rulla med tyngdkraftens hjälp

2. Vut med hjälpfordon

Och det baserar du förstås på att Österskär var obevakad station. Dock gällde ju ett antal specialbestämmelser för denna sträcka, så det behöver inte nödvändigtvis ha varit exakt som på SJ. Vi får väl se om någon kan red ut det.

Om hjälpfordon behövdes till tåg i Kårsta var det på senare år tillåtet att återkalla tågets körtillstånd och köra tåg i motsatt riktning fram till infartssignalen sedan föraren stoppställt denna.

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 38. Inte linjeblock

av Göran Kannerby, Sunday, September 10, 2023, 18:18 (261 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Så, varför hade det behövt bli vut med hjälptåg där i Österskär?


Såvitt jag begriper finns det två möjliga lösningar:

1. Ta sig vidare för egen maskin, eller möjligen rulla med tyngdkraftens hjälp

2. Vut med hjälpfordon


Och det baserar du förstås på att Österskär var obevakad station. Dock gällde ju ett antal specialbestämmelser för denna sträcka, så det behöver inte nödvändigtvis ha varit exakt som på SJ. Vi får väl se om någon kan red ut det.

Om hjälpfordon behövdes till tåg i Kårsta var det på senare år tillåtet att återkalla tågets körtillstånd och köra tåg i motsatt riktning fram till infartssignalen sedan föraren stoppställt denna.

Vid SJ/Banverket hanterades hjälpfordon på samma sätt som annars, dvs det var fullt möjligt att begära det, men sedan flyttade man inte tåget vidare förrän hjälpfordonet kommit fram.

En förutsättning för att slutstation skulle kunna vara obevakad var att det fanns infartssignal med spårledningsberoende.

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 38. Inte linjeblock

av Överkörmästaren, Sunday, September 10, 2023, 19:00 (261 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Så, varför hade det behövt bli vut med hjälptåg där i Österskär?


Såvitt jag begriper finns det två möjliga lösningar:

1. Ta sig vidare för egen maskin, eller möjligen rulla med tyngdkraftens hjälp

2. Vut med hjälpfordon


Och det baserar du förstås på att Österskär var obevakad station. Dock gällde ju ett antal specialbestämmelser för denna sträcka, så det behöver inte nödvändigtvis ha varit exakt som på SJ. Vi får väl se om någon kan red ut det.

Om hjälpfordon behövdes till tåg i Kårsta var det på senare år tillåtet att återkalla tågets körtillstånd och köra tåg i motsatt riktning fram till infartssignalen sedan föraren stoppställt denna.


Vid SJ/Banverket hanterades hjälpfordon på samma sätt som annars, dvs det var fullt möjligt att begära det, men sedan flyttade man inte tåget vidare förrän hjälpfordonet kommit fram.

En förutsättning för att slutstation skulle kunna vara obevakad var att det fanns infartssignal med spårledningsberoende.

Det undrar jag. T ex Simrishamn hade väl inte spårledning vid plattformen?

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 38. Inte linjeblock

av Göran Kannerby, Sunday, September 10, 2023, 19:29 (261 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Så, varför hade det behövt bli vut med hjälptåg där i Österskär?


Såvitt jag begriper finns det två möjliga lösningar:

1. Ta sig vidare för egen maskin, eller möjligen rulla med tyngdkraftens hjälp

2. Vut med hjälpfordon


Och det baserar du förstås på att Österskär var obevakad station. Dock gällde ju ett antal specialbestämmelser för denna sträcka, så det behöver inte nödvändigtvis ha varit exakt som på SJ. Vi får väl se om någon kan red ut det.

Om hjälpfordon behövdes till tåg i Kårsta var det på senare år tillåtet att återkalla tågets körtillstånd och köra tåg i motsatt riktning fram till infartssignalen sedan föraren stoppställt denna.


Vid SJ/Banverket hanterades hjälpfordon på samma sätt som annars, dvs det var fullt möjligt att begära det, men sedan flyttade man inte tåget vidare förrän hjälpfordonet kommit fram.

En förutsättning för att slutstation skulle kunna vara obevakad var att det fanns infartssignal med spårledningsberoende.


Det undrar jag. T ex Simrishamn hade väl inte spårledning vid plattformen?

Vet ej. Ibland har det också varit så att stationer där ordningen infördes med lägre krav får vara kvar oförändrade.

Däremot vet jag att exempelvis Åseda, men linställverk och semaforer, fick infartssignalen från Nässjö ändrad till huvudljussignal just för att uppfylla detta krav.

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – tågmöte i Österskär

av Thomas Tell, Saturday, August 26, 2023, 17:59 (276 dagar sedan) @ Peter Bolin

[image]
Bap 3250 ”Grisen” med extratåg för SJK under rangering i Österskär, februari 1970.

Att tågen möttes här i Österskär kan vara så för att jag tror mannen som lägger tillbaka fjäderväxeln är en av fjärrtågklarerana i Roslags Näsby, "Sundbybergarn". Det kanske var så att han utgjorde någon slags bemanning av stationen?
/tell

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 38

av Granis, Sunday, August 27, 2023, 08:33 (275 dagar sedan) @ Peter Bolin

[image]
Bap 3250 ”Grisen” med extratåg för SJK vid Åkersberga, februari 1970.

Se där! Då finns det en viss historisk anknytning till den numera... försvunna ULJ-traditionen att köra med "felvända resgodsvagnar", d v s med plattform och tjänstekupé från tågsättet. Iallafall när det handlar om "extratåg under RB-tiden" :-)

Motivet =det officiella till detta förfarande var annars under mina första år i ULJ-trafiken att det var "för brandbevakningens skull". Att tågpersonalen var tvungna att gå hinderlopp bland cyklar och barnvagnar för att nå tjänstekupén var inget som hade betydelse. Då iallafall.

Men det var nog detta med "diggarbalkong" som vägde tyngst. I o m det kunde det stå en hoper entusiaster där varav nån kanske hade nån brandbevakaruppgift, men där flamsandet och snacket gjorde att de kunde kört igenom en skogsbrand utan att nån märkt nåt. Nåja. Lite (?) överdrivet, men nu är ordningen återställd. Normalt iallafall.

Vi kan väl åtminstone konstatera att när "RB" körde med finkan så denna gång i ett snöigt februari hade det väl knappast med brandbevakning att göra. En "ärlig diggarbalkong" då kanske?


/ L G :-P

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 38

av Thomas Tell, Sunday, August 27, 2023, 10:25 (275 dagar sedan) @ Granis

[image]
Bap 3250 ”Grisen” med extratåg för SJK vid Åkersberga, februari 1970.


Se där! Då finns det en viss historisk anknytning till den numera... försvunna ULJ-traditionen att köra med "felvända resgodsvagnar", d v s med plattform och tjänstekupé från tågsättet. Iallafall när det handlar om "extratåg under RB-tiden" :-)

Motivet =det officiella till detta förfarande var annars under mina första år i ULJ-trafiken att det var "för brandbevakningens skull". Att tågpersonalen var tvungna att gå hinderlopp bland cyklar och barnvagnar för att nå tjänstekupén var inget som hade betydelse. Då iallafall.

Men det var nog detta med "diggarbalkong" som vägde tyngst. I o m det kunde det stå en hoper entusiaster där varav nån kanske hade nån brandbevakaruppgift, men där flamsandet och snacket gjorde att de kunde kört igenom en skogsbrand utan att nån märkt nåt. Nåja. Lite (?) överdrivet, men nu är ordningen återställd. Normalt iallafall.

Vi kan väl åtminstone konstatera att när "RB" körde med finkan så denna gång i ett snöigt februari hade det väl knappast med brandbevakning att göra. En "ärlig diggarbalkong" då kanske?


/ L G :-P

Mina bilder på SRJs finkor visar att alla hade tjänstekupén mot norr. Även boggivagnarna. Sen gick finkorna i norra änden på tågen.
/tell

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 38

av Conny Sernfalk, Sunday, August 27, 2023, 12:34 (275 dagar sedan) @ Granis

[image]
Bap 3250 ”Grisen” med extratåg för SJK vid Åkersberga, februari 1970.


Se där! Då finns det en viss historisk anknytning till den numera... försvunna ULJ-traditionen att köra med "felvända resgodsvagnar", d v s med plattform och tjänstekupé från tågsättet. Iallafall när det handlar om "extratåg under RB-tiden" :-)

Motivet =det officiella till detta förfarande var annars under mina första år i ULJ-trafiken att det var "för brandbevakningens skull". Att tågpersonalen var tvungna att gå hinderlopp bland cyklar och barnvagnar för att nå tjänstekupén var inget som hade betydelse. Då iallafall.

Men det var nog detta med "diggarbalkong" som vägde tyngst. I o m det kunde det stå en hoper entusiaster där varav nån kanske hade nån brandbevakaruppgift, men där flamsandet och snacket gjorde att de kunde kört igenom en skogsbrand utan att nån märkt nåt. Nåja. Lite (?) överdrivet, men nu är ordningen återställd. Normalt iallafall.

Vi kan väl åtminstone konstatera att när "RB" körde med finkan så denna gång i ett snöigt februari hade det väl knappast med brandbevakning att göra. En "ärlig diggarbalkong" då kanske?


/ L G :-P

Från mitt minne (jag var med på resan) var att resgodsutrymmet med tillhörande plattform, strängligen reserverat för en inre krets inom arrangörsgruppen. Där förekom gladligen inmundigande av s.k ädla starkare drycker som säkert värmde strupen i kylan. Dessutom kunde inte någon passagerare av misstag ta sig dit under resans gång.

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 38

av Granis, Sunday, August 27, 2023, 20:54 (274 dagar sedan) @ Conny Sernfalk

Från mitt minne (jag var med på resan) var att resgodsutrymmet med tillhörande plattform, strängligen reserverat för en inre krets inom arrangörsgruppen. Där förekom gladligen inmundigande av s.k ädla starkare drycker som säkert värmde strupen i kylan. Dessutom kunde inte någon passagerare av misstag ta sig dit under resans gång.

En ärlig (ja, typ då) "Diggarbalkong" alltså :-P På ULJ var väl förfarandet inte kopplat till starka drycker, men möjligen lite "inre krets" då. Man kunde ju inte nå plattformen (direkt) från tåget, så allmänheten gjorde sig icke besvär. Det kan hända idag. Skylten "TÅGPERSONAL" står ju på dörren in till tjänstekupén/ vagnen, och inte på gångbryggan över dit i o f s.


/ L G

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 38

av Ola Almquist, Monday, August 28, 2023, 02:02 (274 dagar sedan) @ Peter Bolin

[image]
Bap 3250 ”Grisen” med extratåg för SJK vid Åkersberga, februari 1970. Vilket år revs stationshuset från 1940-talet?

1984 enligt banvakt.se.

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 38

av Thomas Tell, Tuesday, August 29, 2023, 10:33 (273 dagar sedan) @ Ola Almquist

1984 enligt banvakt.se.

[image]
I juli 1984 var taket borttaget. Foto från förarplats.
/tell