Trafikeringsföreskrifter fjärrmanövrering (Flen)-Stjärhov. (Signaler/säkerhet)

av S-O Johansson, Friday, September 08, 2023, 19:15 (313 dagar sedan)

Genom tillmötesgående av Jimmi Håkman har jag fått ta del av trafikeringsföreskrifterna för fjärrmanövrerade sträckan Flen-Stjärnhov ur tidtabellsboken del A 1971.
Hoppas att bilderna är läsbara.
[image]
[image][image]
Så här såg texten ut i själva linjebeskrivningen, riktning Flen mot Stjärnhov. Motsvarande text i motsatt riktning.
[image]
Det här var väl sista tiden med fjärrmanövrering. Någon gång 1972 blev fjärrblockeringen klar Södertälje S-Flen.

Trafikeringsföreskrifter fjärrmanövrering (Flen)-Stjärnhov.

av Ulf Pålsson, Sunday, September 10, 2023, 10:03 (311 dagar sedan) @ S-O Johansson

Tack, intressant. Jag konstaterar att det var "nästan fjärrblockeringsregler" som gällde. Om man i stället hade utgått från fjb-reglerna vid redigeringen, hade texten blivit mycket kortare. Men man var nog angelägen att inte blanda in ordet 'fjärrblockering' för anläggningen i Flen. Kanske av personalpolitiska skäl; vid denna tid var jobbet som fjärrtågklarerare nog fortfarande ett högstatusjobb som krävde stationsskrivarkompetens (som i sin tur krävde studentexamen), något som inte var aktuellt för tågklareraren I Flen.