Killeberg – Loshult (Järnväg allmänt)

av Dan Ingvar, Sunday, September 10, 2023, 19:52 (22 dagar sedan)

Södra stambanan Hässleholm – Älmhult öppnades 1862. 1870 öppnades en hållplats i Killeberg, station 1871. Vad jag kan förstå var Killeberg då inte mycket mer än några gårdar.
Tre km norr om Killeberg längs södra stambanan ligger Loshult. En kyrkby med anor från medeltiden.
Vet någon här hur det kom sig att det ”gamla” Loshult blev utan hållplats/station, till förmån för det ”nya” Killeberg?

Ingvar, undrande

Killeberg – Loshult

av Göran Kannerby, Sunday, September 10, 2023, 20:15 (22 dagar sedan) @ Dan Ingvar

Kan det vara så enkelt att byarna ansågs jämnstora, men Killeberg låg mer strategiskt medan Loshult ansågs alltför nära Älmhult?

Killeberg – Loshult

av Dan Ingvar, Sunday, September 10, 2023, 21:28 (22 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Kan det vara så enkelt att byarna ansågs jämnstora, men Killeberg låg mer strategiskt medan Loshult ansågs alltför nära Älmhult?

Ja, din gissning är väl lika god som min om jag hade haft någon.
Tre km norr om Älmhult fanns Möckelns station, om man ska tänka in det där med avstånd mellan stationer.

Killeberg – Loshult

av LasseE, Monday, September 11, 2023, 07:29 (22 dagar sedan) @ Dan Ingvar

Loshult hade en egen hållplats på banan mot Kristianstad, 6 km söder om Älmhult.

Killeberg – Loshult

av Merlin, Friday, September 15, 2023, 00:05 (18 dagar sedan) @ Dan Ingvar

Loshult är kyrkbyn i Loshults socken och en småort i Osby kommun i Skåne län, belägen cirka en halv kilometer från gränsen till Småland och cirka 5 kilometer från Älmhult.
Riksväg 23 mellan Växjö och Malmö flyttades utanför byn i början av 1990-talet