Yo1s 661 och Fagertsa Järnverks lok 3 i Fagersta 1963 (Järnväg allmänt)

av Torbjörn Jansson, Monday, September 11, 2023, 22:00 (78 dagar sedan)

[image]
Bägge bilderna den den 25/8 1963

[image]

Yo1s 661 och Fagertsa Järnverks lok 3 i Fagersta 1963

av Torbjörn Jansson, Tuesday, September 12, 2023, 19:36 (77 dagar sedan) @ Eje Larsson

Tack för att du delar med dig av din skatt!:-P

Väl bekomme och det är alltid trevligt att dela med mig, varför sitta och klämma på dessa för mig själv...:-D ?

Yo1s 661 och Fagertsa Järnverks lok 3 i Fagersta 1963

av Eje Larsson, Tuesday, September 12, 2023, 19:43 (77 dagar sedan) @ Torbjörn Jansson

Jag håller helt med dig, men alla har tyvärr inte den inställningen.

Yo1s 661 och Fagertsa Järnverks lok 3 i Fagersta 1963

av Lennart Fransson, Tuesday, September 12, 2023, 20:13 (77 dagar sedan) @ Torbjörn Jansson

Tack för att du delar med dig av din skatt!:-P


Väl bekomme och det är alltid trevligt att dela med mig, varför sitta och klämma på dessa för mig själv...:-D ?

Jag delar helt Ejes uppfattning att det är av stort värde att du delar med dig av dina bilder.

Yo1s 661 och Fagertsa Järnverks lok 3 i Fagersta 1963

av janis08, Tuesday, September 12, 2023, 20:31 (77 dagar sedan) @ Lennart Fransson

Angående ångloket på bilden: ursprungligen SJ N 1303, 1934 sålt Fagersta Bruk AB N 3, 1966 slopat, 1967 skrotat i Fagersta. Loket tillverkades av Motala Verkstad med nr 235/1917.

Fagertsa Järnverks lok 3 i Fagersta 1963 - tendern?

av Anders Sandgren, Bredäng, Wednesday, September 13, 2023, 16:22 (76 dagar sedan) @ janis08

Vad är känt om ursprunget till tenderplogen som står bakom loket? Något ånglok som bruket haft någonstans eller inköpt? ser litet märklig med överliggande fjäderpaket men bredare överbyggnad som nog är mer sentida än tendern.

Fagertsa Järnverks lok 3 i Fagersta 1963

av Conny Sernfalk, Saturday, September 23, 2023, 11:34 (66 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Vad är känt om ursprunget till tenderplogen som står bakom loket? Något ånglok som bruket haft någonstans eller inköpt? ser litet märklig med överliggande fjäderpaket men bredare överbyggnad som nog är mer sentida än tendern.

Är du säker på att det överhuvudtaget är f.d tender?
Inget av brukets kända egna lok var tenderlok. Däremot köpte bruket in ånglok för skrotning.

Tack till Torbjörn för fotot.

[image]
[image]
Från Ånglok vid Statens Järnvägar

Yo1s 661 och Fagertsa Järnverks lok 3 i Fagersta 1963

av Torbjörn Jansson, Wednesday, September 13, 2023, 10:33 (76 dagar sedan) @ Lennart Fransson

Tack för att du delar med dig av din skatt!:-P


Väl bekomme och det är alltid trevligt att dela med mig, varför sitta och klämma på dessa för mig själv...:-D ?


Jag delar helt Ejes uppfattning att det är av stort värde att du delar med dig av dina bilder.

Tack, delad glädje är dubbel glädje...:-D !

Yo1s 661 och Fagertsa Järnverks lok 3 i Fagersta 1963

av Stig Lagergren, Saturday, September 23, 2023, 18:43 (66 dagar sedan) @ Ulfe

[image]

Så här såg loket ut 11 augusti 1966.

En liten rolig historia i sammanhanget.
Någon gång under senare delen av 50-talet skulle loket köras för egen maskin från Fagersta till CV i Örebro. Det bar sig inte bättre än att man drabbades av vattenbrist och skulle försöka ta vatten i Krampen. Krampens två brunnar var inte lämpade för att vattna ånglok. Det ledde till att den brunn som försörjde södra delen av Krampen (ett arv från Rysslägret) sinade. En av de boende där var mindre glad och undrade om det var vi ungar som roat oss med att spola bort vatten. Den andra brunnen (vid stationen) var inte att tänka på.
Det slutade med att loket kopplades sist i persontåg 603. Hur historien slutade vet jag inget om, men man kan väl anta att 603 drabbades av en viss försening.