John Bergman och andra smålokstillverkare? (Fordon: lok)

av Daniel Lans, Thursday, September 14, 2023, 12:25 (19 dagar sedan)
Redigerad av Daniel Lans, Thursday, September 14, 2023, 13:30

Med anledning av den trevliga bilden på en lokomotor tillverkad av John Bergman i detta inlägg om ASEA i Helsingborg så har jag lite funderingar som jag tuggat på en längre tid.

Jag undrar hur smålokstillverkare som John Bergman, Bergbolagen, Jönköpings Mek, o.dyl., och deras produkter stod sig i jämförelse med de större tillverkarna som ex. KVAB, ASJF, m.fl.

  • Höll de en jämförbar teknisk nivå eller var de enklare produkter? Hade de Bjurströmslokomotorerna som förebild eller egna tekniska lösningar?
  • Hurdant var deras anseende på marknaden, både tillverkarna och loken de tillverkade?
  • Sågs loken som okomplicerade, driftssäkra, robusta, ekonomiska i drift, etc. eller undermåliga som fick duga när inte de större och bättre tillverkarna hann med att bygga? Vilka ansågs bättre, vilka ansågs sämre?
  • Sågs tillverkarna som billiga, pålitliga, lokala entreprenörer som lyssnade på kunderna och var lätta att komma till tals med, etc. eller okunniga, opålitliga småskruttar med hybris? Vilka lyckades etablera sig (åtminstone för en tid), vilka misslyckades?
  • Har jag rätt när jag antar att den snabba ekonomiska tillväxten i Sverige kring mitten av 1900-talet skapade en nisch för dessa tillverkare när efterfrågan på smålok vida överskred tillgången hos de större tillverkarna?

John Bergman och andra smålokstillverkare?

av janis08, Wednesday, September 20, 2023, 15:43 (13 dagar sedan) @ Daniel Lans

1. Höll de en jämförbar teknisk nivå eller var de enklare produkter? Hade de Bjurströmslokomotorerna som förebild eller egna tekniska lösningar?
Är tyvärr inte så insatt i de tekniska lösningarna men John Bergman tillverkade 45 smalspåriga motorlok och tre normalspåriga. Exakt antal okänt. De flesta loken var försedda med Fordmotor vid leveransen men även Volvo förekom. Många smalspårslok var i drift 30-40 år och några bytte motorer.
Bergbolagen (eg. Berg & Co Mek. Verkstads AB) var nog en bra och pålitlig leverantör som tillverkade över 130 lok, båda smalspåriga och normalspåriga. Under andra världskriget tillverkades ett större antal 600 mm lok för bränntorvmossarna. 1943 exporterades sex lok till Finland.
AB Jönköpings Motorfabrik tillverkade endast 36 lok, de flesta med dieselmotor. Tittar man på loklistan så var några i drift i 40 år medan några i 20 år. 1943 kostade några 600 mm lok 24500-27000 kr.
2. Hurdant var deras anseende på marknaden, både tillverkarna och loken de tillverkade? Se ovan.
3. Sågs loken som okomplicerade, driftssäkra, robusta, ekonomiska i drift, etc. eller undermåliga som fick duga när inte de större och bättre tillverkarna hann med att bygga? Vilka ansågs bättre, vilka ansågs sämre? De flesta loken ansågs nog vara driftssäkra och robusta. Vissa lok var ju i drift ganska länge, över 40 år.
4. Sågs tillverkarna som billiga, pålitliga, lokala entreprenörer som lyssnade på kunderna och var lätta att komma till tals med, etc. eller okunniga, opålitliga småskruttar med hybris? Vilka lyckades etablera sig (åtminstone för en tid), vilka misslyckades? De tre ovan nämnda tillverkarna hade etablerat sig ganska väl. Jönköpingsfabrikens första lok (kontaktledning) kom redan 1917.
5. Har jag rätt när jag antar att den snabba ekonomiska tillväxten i Sverige kring mitten av 1900-talet skapade en nisch för dessa tillverkare när efterfrågan på smålok vida överskred tillgången hos de större tillverkarna? Tillverkningen av några smålok började ju redan kring 1917, dock i mindre skala. Antalet industrilok i Sverige har jag räknat ut till 5055 stycken! Fördelning: 736 ånglok, 3039 lok med förbränningsmotor, 1195 ellok och 85 tryckluftslok. Av de större tillverkarna noteras AEG, Asea, Deutz, GIA, Jenbacher Werke, KVAB, KMV, Motala, Nohab, OK, OV, Schöma, Siemens, Simplex och ASJF. Dessutom fanns ca 170 lok tillverkade av diverse verkstäder, oftast för lokala behov som tegelbruk, sågverk och torvtäkter. Det bör nämnas att ca 370 smalspåriga lok tillverkades av okända företag/verkstäder, mestadels för torvindustrin. Dessa små skapelser kunde vara i drift i flera decennier.