Makadamisering Dalgränsen - Hästbo 1957 (9 bilder) (Bana)

av Jan-Anders Wihrén, Veberöd, Thursday, September 14, 2023, 16:29 (18 dagar sedan)

För en tid sedan hittades i ett skrivbord på tågexpeditionen i Brösarp hos Skånska Järnvägar (SkJ) ett kuvert med 9 fotografier. Utanpå kuvertet fanns rubricerad text (utom parentesen). Av text på baksidan av andra bilder i ett annat kuvert kan dras slutsatsen att bilderna har lämnats till SkJ av en R. Rodestam Ystad. Jag har inte lyckats hitta någon person med det namnet vid sökning på hitta.se. Dock vill jag här förmedla ett stycka svensk järnvägshistoria. På baksidan av varje bild har Rodestam noterat vad som försiggår och jag återger texten före varje bild.

1. Förberedelse för lyft av spåret c:a 50 cm för in skjutning av ”Fogelbergslyftaren”. Obs! männen vid domkrafterna. Den apparat, som lägges ned av manskapet, har till uppgift att ”maka” av makadam o. grus från slipern.
[image]

2. Spåret något upplyftat. Rullbanorna för ”Fogelbergarens” inrullning inlägges under det lyftade spåret. ”Fogelbergaren” i förgrunden.
[image]

3. ”Fogelbergaren” inrullas under spåret.
[image]

4.En järnbom hänges på lokets buffertar. I denna fästes 2 st reglerkrokar och i dessa linor, som sammankopplar ”Fogelbergaren” och ballastavmakaren med loket. Obs! de 2 männen med linor och en ”krok”.
[image]

5. Fogelbergaren på plats och ballastavmakaren framför draglinorna. – Klart för körning.
[image]

Om originalfotona med text på baksidan är av intresse för Järnvägsmuseet i Gävle så lämnar SkJ givetvis gärna över dem.

6. Fogelbergskörning pågår. Obs hur spåret lyftes ur makadamen strax bakom loket. Mellan loket och ”Fogelbergaren” en signalgivare som dirigerar körningen.
[image]

7.Körningen stoppas – tydligen något hinder eller ”trassel”.
(Här synes ballastavmakarens gummiplattor tydligt. Det är gamla bildäck.)
[image]

8.Körningen fortgår. Männen med spetten reglerar sliprar så snart dessa lämnat ”Fogelbergarens” lyftskenor.
[image]

9.Efter Fogelbergarens gång. Spåret lägges på makadamen. Det har då höjts c:a 2 cm. Männen i förgrunden baxar spåret tillrätta i ursprungligt läge.
[image]

Makadamisering Dalgränsen - Hästbo 1957 (9 bilder)

av Anders Sandgren, Bredäng, Thursday, September 14, 2023, 17:12 (18 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

Fantastiska bilder.

I personalstaten för 1951 finns en Rodestam, Nils Gösta Ragnar som bokhållare i Ystad. Han var född 1/12 1919. Månne kom bilderna från honom. 1979 finns namnet i Postmusei vänners medlemslista, då bor han i Nässjö.

Makadamisering Dalgränsen - Hästbo 1957 (9 bilder)

av Ola Almquist, Göteborg, Thursday, September 14, 2023, 17:38 (18 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Fantastiska bilder.

Instämmer.

I personalstaten för 1951 finns en Rodestam, Nils Gösta Ragnar som bokhållare i Ystad. Han var född 1/12 1919. Månne kom bilderna från honom. 1979 finns namnet i Postmusei vänners medlemslista, då bor han i Nässjö.

1955 var han byråassistent på banavdelningen i Ystad. 1963 befann han sig i Nässjö.

Makadamisering Dalgränsen - Hästbo 1957 (9 bilder)

av Jan-Anders Wihrén, Veberöd, Thursday, September 14, 2023, 17:56 (18 dagar sedan) @ Ola Almquist

Fantastiska bilder.

Instämmer.

I personalstaten för 1951 finns en Rodestam, Nils Gösta Ragnar som bokhållare i Ystad. Han var född 1/12 1919. Månne kom bilderna från honom. 1979 finns namnet i Postmusei vänners medlemslista, då bor han i Nässjö.


1955 var han byråassistent på banavdelningen i Ystad. 1963 befann han sig i Nässjö.

Tack för uppgifterna! Om originalfotona är av intresse för Järnvägsmuseet så borde SkJ kunna överlåta dem till samlingarna.

Makadamisering Dalgränsen - Hästbo 1957 (9 bilder)

av Anders Sandgren, Bredäng, Thursday, September 14, 2023, 18:11 (18 dagar sedan) @ Ola Almquist

Fantastiska bilder.

Instämmer.

I personalstaten för 1951 finns en Rodestam, Nils Gösta Ragnar som bokhållare i Ystad. Han var född 1/12 1919. Månne kom bilderna från honom. 1979 finns namnet i Postmusei vänners medlemslista, då bor han i Nässjö.


1955 var han byråassistent på banavdelningen i Ystad. 1963 befann han sig i Nässjö.

Får korrigera födelsedatum, 31/12-1919 (dålig text i personalstaten, tror jag) Han är begravd på Anneforskyrkogården i Nässjö, avled 2011-11-24.

Makadamisering Dalgränsen - Hästbo 1957 (9 bilder)

av johanw, Thursday, September 14, 2023, 20:45 (18 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

För en tid sedan hittades i ett skrivbord på tågexpeditionen i Brösarp hos Skånska Järnvägar (SkJ) ett kuvert med 9 fotografier. Utanpå kuvertet fanns rubricerad text (utom parentesen). Av text på baksidan av andra bilder i ett annat kuvert kan dras slutsatsen att bilderna har lämnats till SkJ av en R. Rodestam Ystad. Jag har inte lyckats hitta någon person med det namnet vid sökning på hitta.se. Dock vill jag här förmedla ett stycka svensk järnvägshistoria. På baksidan av varje bild har Rodestam noterat vad som försiggår och jag återger texten före varje bild.

1. Förberedelse för lyft av spåret c:a 50 cm för in skjutning av ”Fogelbergslyftaren”. Obs! männen vid domkrafterna. Den apparat, som lägges ned av manskapet, har till uppgift att ”maka” av makadam o. grus från slipern.
[image]

2. Spåret något upplyftat. Rullbanorna för ”Fogelbergarens” inrullning inlägges under det lyftade spåret. ”Fogelbergaren” i förgrunden.
[image]

3. ”Fogelbergaren” inrullas under spåret.
[image]

4.En järnbom hänges på lokets buffertar. I denna fästes 2 st reglerkrokar och i dessa linor, som sammankopplar ”Fogelbergaren” och ballastavmakaren med loket. Obs! de 2 männen med linor och en ”krok”.
[image]

5. Fogelbergaren på plats och ballastavmakaren framför draglinorna. – Klart för körning.
[image]

Om originalfotona med text på baksidan är av intresse för Järnvägsmuseet i Gävle så lämnar SkJ givetvis gärna över dem.

6. Fogelbergskörning pågår. Obs hur spåret lyftes ur makadamen strax bakom loket. Mellan loket och ”Fogelbergaren” en signalgivare som dirigerar körningen.
[image]

7.Körningen stoppas – tydligen något hinder eller ”trassel”.
(Här synes ballastavmakarens gummiplattor tydligt. Det är gamla bildäck.)
[image]

8.Körningen fortgår. Männen med spetten reglerar sliprar så snart dessa lämnat ”Fogelbergarens” lyftskenor.

Fasen vad farligt för många personer om en vajer skulle gått av...stora krafter!

[image]

9.Efter Fogelbergarens gång. Spåret lägges på makadamen. Det har då höjts c:a 2 cm. Männen i förgrunden baxar spåret tillrätta i ursprungligt läge.
2dm eller hur...

[image]

Makadamisering Dalgränsen - Hästbo 1957 (9 bilder)

av Olof B, Göteborg, Friday, September 15, 2023, 10:08 (18 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

De verkar vara vid denna vägövergången och arbeta.
Nyhemsvägen 10 (googlemaps)

Om man snurrar sig runt på google-maps så tycker jag att huset på andra sidan väg 68 ser väldigt likt ut.

Intressanta bilder från ett höglyft.


//Olof B

Makadamisering Dalgränsen - Hästbo 1957 (9 bilder)

av olle sundström, Monday, September 18, 2023, 18:23 (14 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

Tack för dessa underbara bilder: ett otal "barb" i rutiga skjortor, blåbyxor och bensinbolagskepsar! Det är nästan så att man hör lagbasens "hej bax å hå bax" när spåret skulle justeras.

Nio år senare kom jag att stifta bekantskap med denna fogelbergare ell någon bror till honom. Sålunda feriearbetade jag sommaren 1966 som barb och vid ett tillfälle var jag hjälpkarl på en till motortralla ombyggd tvåaxlig Hilding C-buss, nummer 3108 om jag minns rätt. Fogelbergarn skulle hämtas något eller några stationshåll upp efter FVJ och fraktas till Hinsnoret där den skulle användas vid ommakadamisering av spår ett efter urgrävning av en besvärlig lerknöl.

Fogelbergarn skulle dras av ett D-lok med träkorg och jag kommer ihåg att förar'n (som hette Kindlund) kom in till farsan på tågex och frågade (jag utesluter svordomarna): hörrö Pelle, va' mmm är det där för mmmmm grej, har Du sett någe dylikt tidigare? Det hade inte farsan men öbm Martin ? i Borlänge instruerade allt och alla till allmän belåtelse och det eviga tjälskottet var eliminerat.

Vid genomläsning av ovanstående text inser jag att den knappast intresserar någon nu sextio år senare men kanske nå'n mer gubbe som jag kan dyka ner i minnen från ungdomssomrarnas trevligheter.

Olle S

Makadamisering Dalgränsen - Hästbo 1957 (9 bilder)

av Jöran Johansson ⌂, NÖ Småland, Tuesday, September 19, 2023, 16:13 (13 dagar sedan) @ olle sundström

Vid genomläsning av ovanstående text inser jag att den knappast intresserar någon nu sextio år senare men kanske nå'n mer gubbe som jag kan dyka ner i minnen från ungdomssomrarnas trevligheter.

Jo då, det gör den visst!

Makadamisering Dalgränsen - Hästbo 1957 (9 bilder)

av Bobo L, Tuesday, September 19, 2023, 22:07 (13 dagar sedan) @ Jöran Johansson

Vid genomläsning av ovanstående text inser jag att den knappast intresserar någon nu sextio år senare men kanske nå'n mer gubbe som jag kan dyka ner i minnen från ungdomssomrarnas trevligheter.


Jo då, det gör den visst!

Instämmer med full röststyrka!
/Bobo L :)