Frågor kring en hållplats och vägvakt (Kränge vid fd VSBJ) (Järnvägspersonal)

av Christer Brimalm, Tuesday, November 14, 2023, 10:05 (25 dagar sedan)

[image]

Jag hittade denna tågordning i MfWFJ:s samlingar i Vadstena. Vägvakt i Kränge 1952?

Kränge hållplats låg ca 1300 m från Bränninge i riktning mót Skänninge. Ca 400 m tidigare korsade banan vägen från Kaga mot Ledberg.

I TÖJ:s sista tidtabellsbok anges att det vid den vägkorsningen fanns automatiskt fungerande ringklockor i kombination med automatiskt fungerande kontrollsignallykta för tågen (SÄO § 6:8).

Skulle SJ ha tagit bort detta och återgått till vägvakt, eller har man bara använt en blankett med den här rubriken trots att det borde stå platsvakt och inte vägvakt?

1950 var hållplatsen bemannad för biljettförsäljning före ett par tågavgångar in mot Linköping. Två avgångar på vardagar morgon och förmiddag och två på söndagar eftermiddag och kväll.

[image]

Kränge hållplats omkring 1950. Foto Einar Pettersson, Järnvägsmuseums samling.

Tankar kring en hållplats och vägvakt (Kränge vid fd VSBJ)

av Ulf Pålsson, Stockholm, Wednesday, November 15, 2023, 14:58 (24 dagar sedan) @ Christer Brimalm

[image]

Jag hittade denna tågordning i MfWFJ:s samlingar i Vadstena. Vägvakt i Kränge 1952?

Kränge hållplats låg ca 1300 m från Bränninge i riktning mót Skänninge. Ca 400 m tidigare korsade banan vägen från Kaga mot Ledberg.

I TÖJ:s sista tidtabellsbok anges att det vid den vägkorsningen fanns automatiskt fungerande ringklockor i kombination med automatiskt fungerande kontrollsignallykta för tågen (SÄO § 6:8).

Skulle SJ ha tagit bort detta och återgått till vägvakt, eller har man bara använt en blankett med den här rubriken trots att det borde stå platsvakt och inte vägvakt?

1950 var hållplatsen bemannad för biljettförsäljning före ett par tågavgångar in mot Linköping. Två avgångar på vardagar morgon och förmiddag och två på söndagar eftermiddag och kväll.

- - -

Dina uppgifter stämmer delvis inte med det som jag får fram. Enligt grafiska tidtabellen från 15 juni 1952 låg Kränge hållplats vid km 3,1, där nollpunkten är Bränninge station. Plankorsningen med ”stora landsvägen” från Kaga mot Lerberg (nu väg E1041) låg ca 2,0 km öster om Kränge (alltså ca 1 km väster om Bränninge), invid en gård som heter Lindhem. Det visar de kartor som man kan se på kartbild.com och på minkarta.lantmateriet.se .

Enligt tidtabellsboken för TÖJ år 1950 (finns på sjk.se), sid 172, var plankorsningen vid Lindhem då med ”fri sikt”, d.v.s. utan vägskyddsanläggning eller grindar. Det fanns också en plankorsning ”Kränge”, belägen vid km 39,9 från Väderstad (tydligen enligt en ursprunglig VSBJ-kilometerräkning), och denna hade ”Ringklockor (autom.)” Plankorsningen ”Kränge” måste rimligen vara med den enskilda vägen mellan nuvarande väg E1041 i norr och väg E1039 i söder via Kränge och Nysätter. Som jag uppfattar den ekonomiska kartan på kartbild.com låg den plankorsningen nära Kränge hållplats, vars platsmitt enligt TÖJ:s tidtabellsbok, sid 159, fanns vid km 2,9 (här utgår längdmätningen från Bränninge!), vilket med avrundning bör innebära mellan 150 och 250 m från plankorsningen, som alltså fanns något väster om hållplatsen.

Så till frågan: Varför ha en tågordning för vägvakt vid en plankorsning som har en automatisk vägskyddsanläggning? Min gissning är: Ursprungligen har det funnits grindar vid plankorsningen ”Kränge”. Grindarna har bevakats av en vägvakt, som hade en ’tågordning för vägvakt’. Samma person var både vägvakt och, för vissa tåg, platsvakt vid hållplatsen Kränge. Man kan konstatera det är utsatt ’x’ (kryss) för de tåg som har behovsuppehåll vid Kränge hållplats, utan att en sådan uppgift så att säga ska ingå i en tågordning för vägvakt. Vid någon tidpunkt har grindarna och vägvakten slopats och en automatisk vägskyddsanläggning satts upp i stället. Stationsföreståndaren i Bränninge har funnit det praktiskt att fortsätta med att – för platsvakten i Kränge – använda sig av blanketten ’Tågordning för vägvakt’, kanske inte minst av det skälet att det inte fanns några tider angivna för tågen vid hållplatsen, utan avgångstiderna från närmaste stationer Bränninge och Västerlösa måste anges i stället.

En annan möjlighet skulle kunna vara att tågordningen är upprättad för de tillfällen då en vägvakt måste tjänstgöra på grund av fel på de automatiska ljussignalerna. Kanske ansågs anläggningarna med ringverk vara så opålitliga att regeln/praxisen fanns att upprätta tågordning även för dessa plankorsningar?

Jag noterar slutligen att ’Tågordning för vägvakten vid Kränge, gällande fr.o.m. den 15 juni 1952’ är upprättad på en TÖJ-blankett från 1945, trots att järnvägen förbi Kränge hade övertagits av staten och gått upp i SJ nästan två år tidigare. Gamla vanor och/eller sparsamhet med att rekvirera nya blanketter?
/up

Tankar kring en hållplats och vägvakt (Kränge vid fd VSBJ)

av Christer Brimalm, Wednesday, November 15, 2023, 18:19 (24 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Jag har visst rört till det litet när jag läste tabellerna i TÖJ:s tidtabellsbok från 1950, som också är min källa..
Där kan man se på sid 172 att Bränninge vägkorsning låg 43,5 km från Väderstad och Kränge vk 39,9 km från Väderstad, alltså 3,6 km från Bränninge vk. Den vägkorsningen var väl kanske 200 m ifrån stationen? Då bör Kränge vk ha legat ca 3,8 km från Bränninge station.
Eftersom det var 2,9 km från Bränninge station till Kränge hpl måste alltså Kränge vk ha legat kanske 900 m väster om hållplatsen. Eller?
Det var 1,3 km mellan Kränge hpl och Ledbergskulle hpl (sid 159) så Kränge vk bör i så fall ha legat bara ca 400 m från Ledbergskulle hpl.
Järnvägen korsade två vägar strax öster om Ledbergskulle station. Kan det vara så att den östligaste av dessa kallades Kränge vk och hade automatiska signaler medan den västligaste manövrerades av platsvakten i Ledbergskulle? (Se utsnitt ur en gammal generalstabskarta.)

Vad gäller blanketten tror jag du har helt rätt.

[image]

Tankar kring en hållplats och vägvakt (Kränge vid fd VSBJ)

av Jöran Johansson ⌂, NÖ Småland, Wednesday, November 15, 2023, 19:24 (24 dagar sedan) @ Christer Brimalm

Jag har visst rört till det litet när jag läste tabellerna i TÖJ:s tidtabellsbok från 1950, som också är min källa..
Där kan man se på sid 172 att Bränninge vägkorsning låg 43,5 km från Väderstad och Kränge vk 39,9 km från Väderstad, alltså 3,6 km från Bränninge vk. Den vägkorsningen var väl kanske 200 m ifrån stationen? Då bör Kränge vk ha legat ca 3,8 km från Bränninge station.
Eftersom det var 2,9 km från Bränninge station till Kränge hpl måste alltså Kränge vk ha legat kanske 900 m väster om hållplatsen. Eller?
Det var 1,3 km mellan Kränge hpl och Ledbergskulle hpl (sid 159) så Kränge vk bör i så fall ha legat bara ca 400 m från Ledbergskulle hpl.
Järnvägen korsade två vägar strax öster om Ledbergskulle station. Kan det vara så att den östligaste av dessa kallades Kränge vk och hade automatiska signaler medan den västligaste manövrerades av platsvakten i Ledbergskulle? (Se utsnitt ur en gammal generalstabskarta.)

[image]

Kränge hållplats låg enligt Järnvägsdata vid km 3,1, men 3,0 stämmer bättre eftersom vägövergången vid Kränge hållplats låg på km 3,007 och hållplatsen låg omedelbart före denna. Så nära övergången att plankgången i korsningen syns på bilden i första inlägget. Det är rimligen denna korsning som avses med Kränge vk.

Öster om Ledbergskulle fanns 1950 bara en vägövergång kvar, den västra av de två som funnits tidigare. Redan då flygfotografering gjordes för den ekonomiska kartan i början av 1940-talet hade den östra övergången tagits bort och det ser inte ut att ha gjorts de närmast föregående åren.

Mellan Ledbergskulle och Bränninge fanns 1950 följande vägövergångar, den vid Ledbergskulle (allmän väg), den vid Kränge (enskild väg), en ägoväg vid Västerbränninge, landsvägen vid km 1,00 och samma landsväg även omedelbart utanför Bränninge.

Tankar kring en hållplats och vägvakt (Kränge vid fd VSBJ)

av Christer Brimalm, Wednesday, November 15, 2023, 19:37 (24 dagar sedan) @ Jöran Johansson

Nu har jag tittat i TÖJ tidtabellsbok från 1939.
Där anges att Bränninge vk låg 43,5 km från Väderstad, Kränge Vk 40,2 km från Väderstad och Ledbergskulle vk 39,0 km från Väderstad.
Det skulle alltså vara 3,2 km från Bränninge vk till Kränge vk och 12 km från Kränge vk till Ledbergskulle vk
Där anges också att Kränge hpl låg 2,9 km från Bränninge och att det därifrån var 1,3 km till Ledbergskulle hpl .
Det står också att vid Kränge vk var det grindar som sköttes av vägvakten vid Kränge.

Låg Kränge hpl då där en mindre väg korsar järnvägen under r i Ledberg på generalstabskartan?

Tankar kring en hållplats och vägvakt (Kränge vid fd VSBJ)

av Harald ⌂, Göteborg, Wednesday, November 15, 2023, 19:59 (24 dagar sedan) @ Christer Brimalm

Nu har jag tittat i TÖJ tidtabellsbok från 1939.
Där anges att Bränninge vk låg 43,5 km från Väderstad, Kränge Vk 40,2 km från Väderstad och Ledbergskulle vk 39,0 km från Väderstad.
Det skulle alltså vara 3,2 km från Bränninge vk till Kränge vk och 12 km från Kränge vk till Ledbergskulle vk
Där anges också att Kränge hpl låg 2,9 km från Bränninge och att det därifrån var 1,3 km till Ledbergskulle hpl .
Det står också att vid Kränge vk var det grindar som sköttes av vägvakten vid Kränge.

Låg Kränge hpl då där en mindre väg korsar järnvägen under r i Ledberg på generalstabskartan?

Lita på Jörans uppgifter. De är noggrannare än uppgifterna i tidtabellsboken.

Var Kränge hpl låg kan du se på den ekonomiska kartan:
https://kartbild.com/#17/58.44084/15.46794/0x14000
Det var också där Kränge vk låg.

Vägombyggnaden vid Ledberg så att det blev bara en korsning skedde 1922:
http://www.samlingsportalen.se/digitalt_arkiv/vvm/historiska_kartor/VVM_J1_AA_Generalst...

Tankar kring en hållplats och vägvakt (Kränge vid fd VSBJ)

av Ola Almquist, Göteborg, Wednesday, November 15, 2023, 22:42 (24 dagar sedan) @ Jöran Johansson

Kränge hållplats låg enligt Järnvägsdata vid km 3,1, men 3,0 stämmer bättre eftersom vägövergången vid Kränge hållplats låg på km 3,007 och hållplatsen låg omedelbart före denna. Så nära övergången att plankgången i korsningen syns på bilden i första inlägget. Det är rimligen denna korsning som avses med Kränge vk.

I tidtabellsboken del A för 38 ts gällande fr.o.m. 15 juni 1951 anges Kränge hp ligga 3,1 km från Bränninge (överensstämmer med grafen) och vägkorsningen (ringverk och automatiskt fungerande kontrollsignallykta) vid km 3+075.

Tack för svaren!

av Christer Brimalm, Thursday, November 16, 2023, 08:12 (23 dagar sedan) @ Ola Almquist

Tack för er hjälp allihopa med att reda ut detta åt mig.
Jag hittade inte hållplatsen på ekonomiska kartan av någon anledning och att lägga pussel med uppgiftern i tidtbellsboken gjorde mig förvirrad. Men nu är det utrett, tackar!

Tankar kring en hållplats och vägvakt (Kränge vid fd VSBJ)

av Jöran Johansson ⌂, NÖ Småland, Thursday, November 16, 2023, 09:17 (23 dagar sedan) @ Ola Almquist

Jag glömde nämna att mina lätt avvikande kilometeruppgifter kommer från 1910-talets expropriationskarta.

Frågor kring en hållplats och vägvakt (Kränge vid fd VSBJ)

av Göran Engström, Saturday, December 02, 2023, 11:45 (7 dagar sedan) @ Christer Brimalm

[image]

Jag hittade denna tågordning i MfWFJ:s samlingar i Vadstena. Vägvakt i Kränge 1952?

Kränge hållplats låg ca 1300 m från Bränninge i riktning mót Skänninge. Ca 400 m tidigare korsade banan vägen från Kaga mot Ledberg.

I TÖJ:s sista tidtabellsbok anges att det vid den vägkorsningen fanns automatiskt fungerande ringklockor i kombination med automatiskt fungerande kontrollsignallykta för tågen (SÄO § 6:8).

Skulle SJ ha tagit bort detta och återgått till vägvakt, eller har man bara använt en blankett med den här rubriken trots att det borde stå platsvakt och inte vägvakt?

1950 var hållplatsen bemannad för biljettförsäljning före ett par tågavgångar in mot Linköping. Två avgångar på vardagar morgon och förmiddag och två på söndagar eftermiddag och kväll.

[image]

Kränge hållplats omkring 1950. Foto Einar Pettersson, Järnvägsmuseums samling.

Kränge var bemannad minst t o m 1954 och det året såldes 2216 biljetter av den tillfälliga personalen.

Frågor kring en hållplats och vägvakt (Kränge vid fd VSBJ)

av Per-Olov Brännlund, Monday, December 04, 2023, 13:52 (5 dagar sedan) @ Göran Engström

Det var grindvakten i Kränge fru Signe Samuelsson bosatt i Villa Lugnet nära hållplatsen som sålde biljetter fram till cirka 1955. Det var alltid mera resande i Kränge än i t.ex. Ledbergskulle och det ända fram till slutet den 1 september 1959.
Fru Samuelssons son, Bo, var under ett antal år motorvagnsförare i Enköping.

Frågor kring en hållplats och vägvakt (Kränge vid fd VSBJ)

av Ola Almquist, Göteborg, Monday, December 04, 2023, 15:58 (5 dagar sedan) @ Per-Olov Brännlund

Det var grindvakten i Kränge fru Signe Samuelsson bosatt i Villa Lugnet nära hållplatsen som sålde biljetter fram till cirka 1955. Det var alltid mera resande i Kränge än i t.ex. Ledbergskulle och det ända fram till slutet den 1 september 1959.
Fru Samuelssons son, Bo, var under ett antal år motorvagnsförare i Enköping.

Platsvakt Signe Samuelsson finns med i personalnotiserna i Signalen. Avsked på egen begäran 1957-02-01 (obemannad). Jag har en uppgift om att hon var i järnvägens tjänst redan 1942.

Frågor kring en hållplats och vägvakt (Kränge vid fd VSBJ)

av Christer Brimalm, Tuesday, December 05, 2023, 11:48 (4 dagar sedan) @ Ola Almquist

Tack Per-Olof och Ola för dessa intressanta personliga uppgifter.