Bolmen stn - 40 år sedan (Byggnad)

av Gunnar D, Thursday, November 16, 2023, 13:41 (23 dagar sedan)

[image]

Bolmen stn i nov 1983.

Mvh Gunnar

Bolmen stn - 40 år sedan

av K Lemming, Friday, November 17, 2023, 00:16 (23 dagar sedan) @ Gunnar D

[image]

Bolmen stn i nov 1983.

Mvh Gunnar

Nerlagda tomma stationsbyggnader är alltid en trist syn. Finns huset kvar idag?

Bolmen stn - 40 år sedan

av Jonny Saljefeldt, Friday, November 17, 2023, 07:36 (22 dagar sedan) @ K Lemming

[image]

Bolmen stn i nov 1983.

Mvh Gunnar


Nerlagda tomma stationsbyggnader är alltid en trist syn. Finns huset kvar idag?

Det stod kvar 2019 enligt banvakt.se (reception för Bolmens camping).

Bolmen stn - 40 år sedan

av Lennart Fransson, Friday, November 17, 2023, 09:18 (22 dagar sedan) @ K Lemming

Nerlagda tomma stationsbyggnader är alltid en trist syn.

Instämmer, men det finns ju goda exempel. T ex har stationshuset i Lidhult, som jag passerar då och då, under hösten restaurerats exteriört och ser väldigt propert ut.

Bolmen stn - 40 år sedan

av Björn Fura, Saturday, November 18, 2023, 23:31 (21 dagar sedan) @ Lennart Fransson

Även i somras fungerade stationshuset som reception för en campingplats.
Det såg ut att vara i gott skick vid vårt besök i början juli månad.

Bolmen stn - 40 år sedan

av Göran Kannerby, Friday, November 17, 2023, 11:40 (22 dagar sedan) @ Gunnar D

Inte så mycket arkitektur, men det lilla som finns företer uppenbara likheter med Lagans stationshus. Nära geografiskt men i och med att det var två vitt skilda förvaltningar finns väl inget samband?

Bolmen stn - 40 år sedan

av Lennart Petersen, Friday, November 17, 2023, 20:04 (22 dagar sedan) @ Gunnar D

Ack där finns mycket av mina rötter. Morfar bodde i Bolmen så det blev många resor på HBJ , mest med HC bussar men på tidigt 50tal också ånglokståg. Stationshuset renoverades otdentligt på 50talet, fick i gång från gaveln och var imycket gott skick vid nedläggningen. Där köpte man biljett, polleterade cykeln och hämtade posten. Såvitt jag vet är det privatbostad i dag. Ena lokstallet finns kvar och används som samlingslokal av fritidsföreningen. Sågverket är nedlagt och området mot sjön är nu småbåtshamn och ser mycket prydligt ut.