NKLJ-fordon i Karlstad 1960 (Historiskt material)

av bosc, Näshulta, Thursday, November 16, 2023, 22:47 (12 dagar sedan)

Jag har registrerat mina observationer av järnvägsfordon från ca 1960 till 1990. Hela listan redovisas under hösten i Nya Ånghwisslan, men jag tänkte dela med mig här av de NKLJ-fordon jag noterade på Karlstad C och Karlstad Östra. Tacksam om jag kan få återkoppling huruvida dessa uppgifter är av intresse för forumet. Kanske kan någon också komplettera med rätt littera där detta saknas eller är fel. Tyvärr inga foton. Inte heller minns jag om det var aktiva fordon eller inte.
Kd = Karlstad Central, KdÖ = Karlstad Östra. ell = ellok, mv = motorvagn, pv = personvagn, gv = godsvagn. Samtliga observationer är gjorda 1960, men de första sju har ingen notering om datum = 0000.
/BoSC
pv 142 DFo16p, Kd, 0000
gv 513 Gm?, Kd, 0000
gv 671 H, Kd 0000
gv 905 F, Kd, 0000
pv 1001 ABo, Kd, 0000
pv 1002 ABo, Kd, 0000
pv 1023 F, Kd, 0000
mv 11 Yoap + 13 Yoap + 21 Yoap = "Uddeholmaren", Kd, 0416
ell 37, KdÖ, 0416
gv 485 Gm, KdÖ, 0416
gv 488 Gm, KdÖ, 0416
gv 511 G, KdÖ, 0416
gv 517 G, KdÖ, 0416
gv 629 Gm, KdÖ 0416
gv 645 F, KdÖ, 0416
gv 902 Gm, KdÖ, 0416
gv 905 F, Kdö, 0416
gv 1491 NN, KdÖ, 0416
gv 1826 NNr, KdÖ, 0416
ell 43, KdÖ, 0418
pv 142 DFo16p, Kd, 0418
gv 486 Gm, Kd, 0418
gv 628 Gm, Kd, 0418
gv 630 Gm, KdÖ, 0418
gv 647 G, KdÖ, 0418
gv 655 Gm, KdÖ, 0418
gv 667 G, KdÖ, 0418
gv 699 Gm, KdÖ, 0418
gv 705 NN, KdÖ, 0418
gv 768 NN, KdÖ, 0418
gv 780 NN, KdÖ, 0418
gv 849 I, KdÖ, 0418
gv 904 Gm, Kdö, 0418
?? 1135 ??, KdÖ, 0418
gv 1156 NN, KdÖ, 0418
gv 1159 NN, KdÖ, 0418
ell 36, KdÖ, 0721
ell 42, KdÖ, 0721