Pär Ranudd (Järnvägspersonal)

av Anders Johansson, Friday, November 17, 2023, 20:04 (22 dagar sedan)

Det är med stor sorg vi mottagit beskedet om att Pär Ranudd lämnade oss förra fredagen.

Pär ägnade större delen av sitt liv åt järnvägen. Han började sin karriär på godset i Värnamo för att sedan utbilda sig till tågklarerare, vilket han jobbade som tills för några år sedan då han valde att gå i pension.

Han var tidigt aktiv i Ohsabanan och deltog länge med utvecklingen av verksamheten där.
När SMoK flyttade in i lokstallet i Pärs hemort Värnamo, blev han aktiv i SMoK.
Där såg bl a Pär till att slipers och ballast byttes ut för att visa på en välskött anläggning.

När SMoK flyttade in i Alvestas lokstall, började han delta i verksamheten där. Bla stod Pär för att få ordning på vår lokomotor, Z 74.

Pär har under åren lagt stor energi på att forska om livet vid järnvägen, särskilt längs HNJ och Malmbanan.

Själv lärde jag känna Pär 2006, då vi deltog i en banarbetsvecka på Järnvägsmuseet i Gävle inför järnvägens 150-årsjubileum.
Senare har vi varit ute och rest tillsammans, för att lära oss mer om nedlagda järnvägar mm.
Vi delade också intresset för modelljärnväg.
Men när jag tänker på Pär är det nog kaffepauserna i Alvesta jag kommer att sakna mest. Pär hade en mycket utvecklad humor och hans underfundiga historier om resor, Ohs Bruk, banmästare Åslund mm medförde många långa kafferaster. Han hade alltid tid för en historia till.

Pär, vi lyser frid över ditt minne, och hoppas att du kan följa oss från ditt moln, med din glimt i ögat.

Anders Johansson.
SMoK (Svenska Motorvagnsklubben)

Pär Ranudd

av Lennart Fransson, Saturday, November 18, 2023, 15:05 (21 dagar sedan) @ Anders Johansson

Det är med stor sorg vi mottagit beskedet om att Pär Ranudd lämnade oss förra fredagen.

Pär ägnade större delen av sitt liv åt järnvägen. Han började sin karriär på godset i Värnamo för att sedan utbilda sig till tågklarerare, vilket han jobbade som tills för några år sedan då han valde att gå i pension.

Han var tidigt aktiv i Ohsabanan och deltog länge med utvecklingen av verksamheten där.
När SMoK flyttade in i lokstallet i Pärs hemort Värnamo, blev han aktiv i SMoK.
Där såg bl a Pär till att slipers och ballast byttes ut för att visa på en välskött anläggning.

När SMoK flyttade in i Alvestas lokstall, började han delta i verksamheten där. Bla stod Pär för att få ordning på vår lokomotor, Z 74.

Pär har under åren lagt stor energi på att forska om livet vid järnvägen, särskilt längs HNJ och Malmbanan.

Själv lärde jag känna Pär 2006, då vi deltog i en banarbetsvecka på Järnvägsmuseet i Gävle inför järnvägens 150-årsjubileum.
Senare har vi varit ute och rest tillsammans, för att lära oss mer om nedlagda järnvägar mm.
Vi delade också intresset för modelljärnväg.
Men när jag tänker på Pär är det nog kaffepauserna i Alvesta jag kommer att sakna mest. Pär hade en mycket utvecklad humor och hans underfundiga historier om resor, Ohs Bruk, banmästare Åslund mm medförde många långa kafferaster. Han hade alltid tid för en historia till.

Pär, vi lyser frid över ditt minne, och hoppas att du kan följa oss från ditt moln, med din glimt i ögat.

Anders Johansson.
SMoK (Svenska Motorvagnsklubben)

Jag lärde känna både Pär och Banmästare Anders E. Åslund 1979. Nu är båda borta, och båda är saknade. Jag bidrar med en bild på Anders och hans bil "Lill-Johanna" som Pär tagit i Ohs tidigt 1980-tal.

[image]