Anderbergs matarvattenförvärmare (Järnväg allmänt)

av BD, Monday, November 20, 2023, 11:37 (93 dagar sedan)

[image]

Var i Gävle i lördags och söndags och det kom att talas om Anderberg mavaförvärmare. Någon kanske kan bidraga med något om bröderna Anderberg och deras ingenjörsfirma som bl a konstruerade den inte lyckade Transitbromsen som flera EJ anskaffade.

Notera att röranordningarna i den översta ritningen skiljer sig från den i Lokläran.
[image]
Sidorna från 1921 års Loklära.
[image]

[image]

[image]Tidigare här + bildlänk nedan.


Bildlänk

Anderbergs matarvattenförvärmare

av mormorsgruvan, Monday, November 20, 2023, 11:52 (93 dagar sedan) @ BD

Kan Du presentera en lista över alla lok som har haft
1). Anderbergs matarvattenförvärmare
2). Anderbergs överhettare
Vilket år fick Anderberg sina patent ?

Anderbergs matarvattenförvärmare

av BD, Monday, November 20, 2023, 12:05 (93 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Kan Du presentera en lista över alla lok som har haft
1). Anderbergs matarvattenförvärmare
2). Anderbergs överhettare
Vilket år fick Anderberg sina patent ?

Nej.

Anderbergs matarvattenförvärmare

av mormorsgruvan, Monday, November 20, 2023, 12:44 (93 dagar sedan) @ BD

Matarvattenförvärmare, patent No. 63906 8 augusti 1925.
Överhettare, patent No. 58031 20 oktober 1922.

Anderbergs matarvattenförvärmare

av BD, Monday, November 20, 2023, 12:59 (93 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Matarvattenförvärmare, patent No. 63906 8 augusti 1925.
Överhettare, patent No. 58031 20 oktober 1922.

Notera att den översta ritningen är daterad 16/1 1921 samt att sidorna kommer från 1921 års Loklära.

Det kanske även finns äldre patent från ingenjörsfirman ifråga?

I och för sig kan nog inte mycket ha funnits som var patenteringsbart i en rökgasmatarvattenförvärmare (economeiser).

Anderbergs matarvattenförvärmare

av Torbjorn_Forsman, Monday, November 20, 2023, 16:19 (93 dagar sedan) @ BD

I och för sig kan nog inte mycket ha funnits som var patenteringsbart i en rökgasmatarvattenförvärmare (economeiser).

Det ursprungliga patentet på matarvattenförvärmare togs ut av en engelsman Edward Green 1845, och under den tid Anderberg var verksam, torde det bara ha varit detaljkonstruktioner som möjligen var patenterbara, den grundläggande tekniken var ju redan känd sedan många år och Green's patent bör ha löpt ut för länge sen.
Sen vet man ju inte heller om Anderbergs patent var så "starka" att de hade hållit vid prövning i domstol eller om de hade fallit platt vid en närmare granskning.

Anderbergs patent

av mormorsgruvan, Monday, November 20, 2023, 16:54 (93 dagar sedan) @ Torbjorn_Forsman

Anderbergs patent, var väl inte värda mycket. Jag tror aldrig att denna förvärmare kom upp i en vattentemperatur av 120 grader. Jag har för mig att några mätningar på förvärmaren/överhettaren har publicerats. Vet någon var ?
I en skorsten är rökgastemperaturen låg. Detta gör att de båda uppfinningarna ger dålig nytta i förhållande till materialkostnaden/priset/ytan av (överhettaren eller matarvattenförvärmaren). De järnvägar som satte in Anderbergs anordningar på sina lok gjorde troligtvis en dålig affär. År 1923 var priset 1950:- för en Anderbergs överhettare med 10,2 kvm överhettaryta.

Tidiga matarvattenförvärmare

av Anders Sandgren, Monday, November 20, 2023, 17:50 (93 dagar sedan) @ Torbjorn_Forsman

I och för sig kan nog inte mycket ha funnits som var patenteringsbart i en rökgasmatarvattenförvärmare (economeiser).


Det ursprungliga patentet på matarvattenförvärmare togs ut av en engelsman Edward Green 1845, och under den tid Anderberg var verksam, torde det bara ha varit detaljkonstruktioner som möjligen var patenterbara, den grundläggande tekniken var ju redan känd sedan många år och Green's patent bör ha löpt ut för länge sen.
Sen vet man ju inte heller om Anderbergs patent var så "starka" att de hade hållit vid prövning i domstol eller om de hade fallit platt vid en närmare granskning.

Joseph H Beattie, Chief engineer på London & South Western Railway, utvecklade flera olika varianter på matarvattenförvärmare. Genom hans kontakter med Beyer, Peacock & Co så kom ett antal lok i Sverige att få en variant där avloppsånga blandades med färskvatten i en blandningslåda under hyttgolvet. GDJ 5-6 hade dylik liksom WSB 1-3 och SSB 4-5 (SJ 1-3, 44-45), samtliga byggda 1858. WSB 7-8 från 1859 är jag mer osäker på men det går ett rör från sotskåpet bakåt så jag tror även dessa hade det.
Principen att blanda avloppsånga med färskvattnet innebar att man fick in cylindersmörjmedel (talg då) i pannan och loken kunde inte ha injektor. På dessa leveranser var det inget problem men Beatties varianter gjorde att LSWR var väldigt sena att gå över till injektor, först på 1870-talet. De fortsatte ha mekaniska pumpar. Beattie lär inte varit populär hos pannplåtslagarna, matarvattensidéerna kombinerat med märkliga eldstäder för koleldning skapade mycket jobb hos dem.
Blandningslådorna på GDJ/SJ-loken torde försvunnit innan dessa fick injektorer.

Värmeväxlare är en betydligt bättre idé, Beattie tog även fram dylika med varierad framgång.

Anderbergs matarvattenförvärmare år 1917

av mormorsgruvan, Monday, November 20, 2023, 17:25 (93 dagar sedan) @ BD

År 1917 publicerade Anderberg en broschyr på sin matarvattenförvärmare.

Förvärmning av tendervattnet år 1884 - 1885 för litt Kc2

av BD, Monday, November 20, 2023, 21:03 (93 dagar sedan) @ BD

[image]
Daterad 29/10 1884.

Kanske var det inför att trafikera nordliga sträckor som man förmodade att tendervattnet behövde värmas med särskild värmeapparat. När Gresham injektor infördes behövde man inte längre utvändiga matarrör och matarventiler.
Senare visade det sig att man kunde använda injektorn för att värma föreningsrör och vid behov även tendervattnet.