Skånska vägskydd: Svängbommar i Köpingebro (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, fredag, maj 15, 2009, 22:54 (4109 dagar sedan)

Ytterligare några bilder från Sveriges Järnvägsmuseum. Bilderna är enligt noteringar på kopiorna tagna i Köpingegbro maj 1955.

Först några bilder från Köpingebro västra vägkorsning:
[image]
[image]
Övergången hade svängbommar och kryssmärken. När vägvakten inte svängde bommar höll han antagligen till i den lilla kuren med kaminröret.
[image]
Vid övergången fanns en V-signal (invid telefonstolpen) som antagligen var ganska nyuppsatt. V-signalen infördes i säo 1951. Kanske togs bilderna just för att dokumentera V-signalen? Den hattförsedde personen vid kuren kanske är vägvakten? Den mekaniska ledningen som går till höger om spåren (och passerar i ett rör under vägen) går antagligen från den nedan avbildade ställbocken ut till infartssignalen i riktning från Ystad
[image]

Signalsäkerhetsanläggningen vid Köpingebro var vid denna tid ganska primitiv. De två infartssignalerna i nordöstra bangårdsänden kunde manövreras från en vevapparat, som även möjliggjorde låsning av vissa växlar. Några år senare installerades en elektrisk anläggning med centralapparat av ÅSSA:s tillverkning. Moderniseringen av stationens signalsäkerhetsanläggning hade blivit fördröjd på grund av att sockerbolaget och SJ distrikstchef med tanke på den ständigt ökande bettrafiken krävde ett reläställverk av modernt slag. "Knappställverk" som fanns vid vissa andra stationer inom distriktet dög inte. SJ Elektrotekniska byrå påstod att man övervägde inköp av reläställverk från USA (troligen ett rent hugskott eller en manöver för att lugna ner distriktschefen). Sedan beslöts installera el-el-ställverk, och om jag minns rätt från handlingarna i SJ centralarkiv levererades t o m viss materiel till Köpingebro. Detta gällde bland annat kabel, som dock omdirigerades till västra stambanans snabbtågsanpassning (utflyttning av försignaler). Man hade väl insett att bettrafiken på järnväg var på väg att minska drastiskt. Istället övervägdes att installera ett begagnat elmek-ställverk, men inte heller detta blev alltså genomfört.

...och röda lyktor på bommarna!

av Gunnar Ekeving, fredag, maj 15, 2009, 23:01 (4109 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

[image]

Notera också de röda lyktorna på svängbommarna. Mycket möjligt att även dessa var ganska nyuppsatta. Man tyckte förstås att lyktor på bommarna syntes bättre än lyktor på kryssmärkesstolparna,

...och röda lyktor på bommarna - förstorad bild inkl hattmannen

av Gunnar Ekeving, lördag, maj 16, 2009, 00:08 (4109 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

[image]
och mannen med hatten var nog vägvakt - här har han placerat sig vid bortre bommen

Dagens Köpingebro...

av Lasse M @, lördag, maj 16, 2009, 06:11 (4109 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

[image]
Vid övergången fanns en V-signal (invid telefonstolpen) som antagligen var ganska nyuppsatt. V-signalen infördes i säo 1951. Kanske togs bilderna just för att dokumentera V-signalen? Den hattförsedde personen vid kuren kanske är vägvakten? Den mekaniska ledningen som går till höger om spåren (och passerar i ett rör under vägen) går antagligen från den nedan avbildade ställbocken ut till infartssignalen i riktning från Ystad


Är det inte vid just detta vägskydd som tågen numera stannar vid den nya "stationen" i Köpingebro?

Dagens Köpingebro...

av Lennart Carlsson @, Malmö, lördag, maj 16, 2009, 09:17 (4109 dagar sedan) @ Lasse M

[image]
Vid övergången fanns en V-signal (invid telefonstolpen) som antagligen var ganska nyuppsatt. V-signalen infördes i säo 1951. Kanske togs bilderna just för att dokumentera V-signalen? Den hattförsedde personen vid kuren kanske är vägvakten? Den mekaniska ledningen som går till höger om spåren (och passerar i ett rör under vägen) går antagligen från den nedan avbildade ställbocken ut till infartssignalen i riktning från Ystad

Är det inte vid just detta vägskydd som tågen numera stannar vid den nya "stationen" i Köpingebro?

Nja, plattformen vill jag placera i rakspårets slut, strax före nästa vägkorsning (också den med helbommar), som följs av stationshuset.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum