Sydsvenska vägskydd: F5-driv vid Sandvägen (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, söndag, maj 17, 2009, 10:14 (4840 dagar sedan)

Några bilder från Sveriges Järnvägsmuseumn, troligen fotade av tredje signalsektionen i mitten eller slutet av 1950-talet. Vägövergången heter Sandvägen, men jag vet inte vid vilken linje denna korsning fanns.
[image]
Till höger om korsningen på bilden ovan syns ett litet skjul med kaminrör. Kanske tidigare vägvaktskur? Dock saknas fönster
[image]
Till vänster i undre bilden finns en treskens huvudsignal (syns dåligt här), så Sandvägen låg troligen vid infarten till en station som saknade utfartssignaler (annars hade det funnits även försignalsken i infartssignalen, om det nu är en infartssignal!). Bakom cykeln till höger finns den elektriska drivanordningen. Lite till vänster om drivet syns en stolpe med vridlykta och vägsignalskärm. Vanligen satt sådana signalanordningar monterade på ena fällbomsstativet, men här har de kanske fått en annan placering för att synas bättre från banan. Signaleringen mot vägen ombesörjdes ju vid denna korsning av de röda elektriska lyktorna på kryssmärkesstolparna
[image]
Tydligen hade man elektrifierat (och kanske även automatiserat) vägskyddet genom att installera ett F5-driv av AVOS tillverkning

[image]

[image]

[image]
Ovan syns ena bomstativet, inklusive ringverket

[image]

Sydsvenska vägskydd: F5-driv vid Sandvägen

av Niklas Bygdestam @, Uppsala, måndag, maj 18, 2009, 23:17 (4839 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Det verkar vara farliga gamla stålrörsbommar till de här gamla AVOS F5-driven. Träbommar av den typ vi är vana vid ska ha införts redan då AVOS F5-driv fortfarande tillverkades och innan man övergick till ÅSSA-driven

--
Никлас Быгдестам
Allmänt intresserad av järnvägar. Inriktar mig på Europa. Jag bor i Uppsala och i Belgrad

Sydsvenska vägskydd: F5-driv vid Sandvägen

av Per Wirback, tisdag, maj 19, 2009, 11:25 (4838 dagar sedan) @ Niklas Bygdestam

Det verkar vara farliga gamla stålrörsbommar till de här gamla AVOS F5-driven. Träbommar av den typ vi är vana vid ska ha införts redan då AVOS F5-driv fortfarande tillverkades och innan man övergick till ÅSSA-driven

Det finns "övergångsfästen" för att montera träbommar av dagens modell i äldre bomstativ som ursprungligne har varit avsedda för stålbommar.
Hurvida dessa är tillverkade av AVOS eller SJ, och när de togs fram är okänt för mig.

/Per

Uppländska vägskydd

av Anders Ljung @, Uppsala, tisdag, juli 06, 2010, 19:02 (4425 dagar sedan) @ Per Wirback

Hur är Bärby V1 vid ULJ byggt? Jag tycker mig ha sett ett knäckbart träelement i stålröret.

--
Anders Ljung: Dilettant på flere områden, numera även dilettantisk ångloksförare och stentorisk stins.
En väldig, enväldig och enfaldig tidtabellsläggare.

Uppländska vägskydd

av John Thoweman @, tisdag, juli 06, 2010, 20:38 (4425 dagar sedan) @ Anders Ljung

Hur är Bärby V1 vid ULJ byggt? Jag tycker mig ha sett ett knäckbart träelement i stålröret.

Just som du skriver. Det är stålrörsbommar, men de är delade nära stativen och sitter ihop via en knäckbar bit rundstav i trä med samma innerdiameter som resp. bomrör.

Främst handlar det väl om säkerhetsaspekten ifall en bil blir instängd - det ska vara möjligt att köra igenom bommen; men också att om möjligt slippa allt det riktningsjobb av bomstativet som det kan innebära ifall bommen blir påkörd.

Sydsvenska vägskydd: F5-driv vid Sandvägen

av Harald ⌂ @, Göteborg, tisdag, juli 06, 2010, 18:16 (4425 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Det är troligen Sandvägen i Ängelholm. Den slutar numera öster om järnvägen, men på gamla kartor kan man se att den korsade banan Ängelholm-Åstorp. Bebyggelsen på bilderna stämmer bra med vad man kan se på flygbilder från 1940-talet.

Skåne från luften kring andra världskriget

Ängelholms gamla station

av Harald ⌂ @, Göteborg, onsdag, juli 07, 2010, 18:33 (4424 dagar sedan) @ Harald

När jag tittade på diverse kartor för att identifiera den här platsen noterade jag att ett ganska brett område vid sidan av banan är obebyggt, vilket man också kan ana på bilderna. Efter ett tag slog det mig att detta måste vara platsen för Ängelholms första station, Landskrona-Engelholms järnvägs ändpunkt fram till 1885 när Skåne-Hallands järnväg byggdes med den nuvarande stationen. På den gamla ekonomiska kartan från omkring 1930 finns en byggnad som troligen var det gamla stationshuset knappt 200 m norr om Sandvägen.

[image]

powered by my little forum