Stockholm Norra numera (Fotografier/bildfrågor)

av Gunnar Ekeving, lördag, maj 23, 2009, 22:39 (3970 dagar sedan)

Thomas Tell visade häromveckan ett intressant vykort som troligen fotograferats i mitten av 1970-talet:
[image]

Här kommer några aktuella bilder:

[image]
Industriområdet som fanns norr om stationen är försvunnet och delvis ersatt av Norra Länken. F d expeditions- och magasinsbyggnaderna skymtar i bakgrunden på bilden ovan, som jag tagit från Solnabrons norra landfäste (Solnabron är den viadukt där ledbussen passerade på Thomas bild).

[image]
Ovan: Ännu en bild från Solnabron. De tre spåren är allt som finns kvar av Nst (signatur för "Norra bangården Stockholm" ) och används av tågen på Värtabanan. Under 1980-talet avvecklades styckegods- och vagnslasttrafik, och på 1990-talet revs kvarvarande sidospår. Sista tiden användes f d godsbangården som parkeringsplats för bilar och avställda godsvagnar. Numera är det alltså enbart bilparkering

[image]

I tegelbyggnaden på bilden ovan fanns expeditioner för avgående gods samt stationsinspektorns expedition. Till höger ansluter f d magasinet för avgående fraktgods, numera innehållande diverse lågprisbutiker mm.
[image]
Uret har under senare år varit väldigt opålitligt

Byggnaderna som tidigare inrymde magasin och expedition för ankommande gods ligger något längre österut. Taket på den expeditionsbyggnaden skymtar på första färgbilden ovan, och alldeles bakom syns f d Tobaksmonopolets hus. Dit fanns f ö stickspår

Stockholm Norra numera

av Anders Sandgren @, Bredäng, söndag, maj 24, 2009, 09:56 (3969 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Inne i korridorerna det som numera är shoppingcenter med bl.a PrisXtra & Systemet finns det målningar med tågbilder, tyvärr helt utan koppling till svenska förebilder. Konstnären (vem det vara månde) verkar ha tittat i mj-kataloger el dyl med tyska och även en engelsk förebild. Men i alla fall järnväg.
Det ligger en hel del spår kvar på parkeringen.
Det är ju trevligt att husen står kvar och att det finns litet som minner om områdets historia. Hur det är tänkt att se ut i framtiden vet jag inte, det finns säkert en massa arkitektritade glas&stålhus avsedda för området...

Det pågår en aktiv kampanj med bl.a arkitekter för att ta bort resten av Värtabanan. Jag hoppas att inte Stockholms politiker faller för deras argument, det skulle kännas litet märkligt om frihmanen blev utan spårförbindelse. Någon alternativ spårförbindelse är inte aktuell, om man inte tänker sig godstranporter på den planerade spårvägen till frihamnen vilket ju inte är speciellt realistiskt med tanke på spårvägens spårprofiler och kurvor, liksom banans bärighet. Men spårvägen har ju inte koppling med några andra nät heller, förutom just då möjligen via Värtabanan.
De moderna spårvagnarna i Stockholm kan tydligen inte åka T-bana heller, de lär vara för stora för att gå i kurvorna där.

Stockholm Norra numera

av Bengt Österdahl @, Gustavsberg, söndag, maj 24, 2009, 14:42 (3969 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Det pågår en aktiv kampanj med bl.a arkitekter för att ta bort resten av Värtabanan. Jag hoppas att inte Stockholms politiker faller för deras argument, det skulle kännas litet märkligt om frihmanen blev utan spårförbindelse.

Stockholms kommun vill väl lägga ner all hamnverksamhet utom kryssnings-, Finlands-, Baltikumtrafik och dylikt? Då finns det ju inte något behov av en godsbana till till Värtan/Frihamnen.

/Bengt

Stockholm Norra numera

av Anders Sandgren @, Bredäng, söndag, maj 24, 2009, 16:37 (3969 dagar sedan) @ Bengt Österdahl

Stockholmspolitikernas planer för hamnverksamheten. Vissa vill ha en levande hamn, andra vill ha mysiga gång- och cykelstråk med fina båtar att titta på.
Detta kostade (minst) en hamndirektör jobbet.
Förvisso kan man tycka att en del av lasttrafiken bör dirigeras om, inte minst för olycksriskerna med densamma. Samtidigt måste det finnas drägliga kommunikationer från dessa hamnar till slutdestinationen. Flygbränsletransporterna till Arlanda löste man genom att skicka dem till Gävle och sedan tåg.
Samtidigt tror jag att man gör ett stort misstag om man släpper det markreservat som värtabanan är, oavsett hamnens framtid. Om Stockholm expanderar som idag kan en alternativbana till Värtan vara användbar. När pendeltågstrafiken flyttat ner kan trafikering exvis via godsspåren under söder, via centralen till Värtan/Frihamnen. Alternativt används spårsträckan för en spårvägsförbindelse Frihamnen-Norrtull-Karolinska fvb. Har man släppt en spårreservat är det svårt att få igen det eller ens motsvarande. De arkitekter som ritar stadsplaneförslag missar gärna kommunikationsfunktionerna framför bänkar, träd, cykelstråk etc.
När gatukontoret i samband med Dennispaketeten gjorde arktektförslag till omdaning av Odenplan och Roslagsvägen hade man vid Odenplan gjort ett stort och mysigt salutorg med mycket saker, men bussarna (eller spårvagnar heller för den delen) lyste med sin frånvaro, de angjorde på sidogatorna. På Roslagsvägen försvann busskörfälten till förmån för alléer med cykelbanor.
SL's trafikplanerare var inte så förtjusta... Inte heller styrelsen.

Inte så mycket järnvägshistoria, men Värtabanan riskerar att bli det.

Stockholm Norra numera

av Ola Almquist @, Göteborg, söndag, maj 24, 2009, 22:41 (3969 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Läsvärd artikel som fanns i pappersutgåvan av Svenska Dagbladet den 23 maj:http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_2939449.svd
Klicka på "grafik" så finns expeditionsbyggnaden på Norra station med.

M.v.h.
Ola
byggnadsvårdare m.m.

Stockholm Norra numera

av Björn Santesson, fredag, maj 29, 2009, 12:16 (3964 dagar sedan) @ Bengt Österdahl

Läste med stigande intresse länken här.
Men konstaterar att river man spår förbindelsen till Värtan.
Så kommer stockholms stad att få problem med energiförsörjningen i framtiden,
då vi avser att använda spåren för transformatortransporter.

det här kan bli intressant.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum