Stattena igen - nu med fällbommar (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Sunday, June 07, 2009, 17:22 (5516 dagar sedan)

För en tid sedan skrev jag ett inlägg om vägskyddet vid Stattena i södra delen av Hässleholm. Där fanns i februari 1956 gasljussignaler och ringverk

[image]

Bland bilderna från Sveriges Järnvägsmuseum har jag nu även hittat några bilder tagna fyra månader senare:

[image]

Vägskyddsanordningarna har kompletterats med bommar av helt modern typ med enhetsdriv. En ny kryssmärkesstolpe med elektrisk lykta och nytt ringverk har kommit upp, denna gång på vägens vänstra sida.
[image]
Skylten med "Livsfarlig ledning" lutar lika mycket som vid fotografens förra besök

Interör från reläskåpet:
[image]

Stattena igen - nu med fällbommar

av Thomas Tell, Sunday, June 07, 2009, 18:19 (5516 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Bland bilderna från Sveriges Järnvägsmuseum har jag nu även hittat några bilder tagna fyra månader senare:

[img]http://www.ekeving.se/o/skane/vsmm/Hm/Stattena_5606_nybom_oversikt.jpg[/img]

Det verkar ju som att stugan försvann snart efter med den långa bommen.
/tell

Långa fällbommar

av Gunnar Ekeving, Sunday, June 07, 2009, 21:58 (5516 dagar sedan) @ Thomas Tell

Det verkar ju som att stugan försvann snart efter med den långa bommen.
/tell

[img]http://www.ekeving.se/o/skane/vsmm/Hm/Stattena_5606_nybom_oversikt.jpg[/img]
ja, de långa bommarna antyder att vägen måste ha breddats, men jag utgår från att bommen på bortre sidan av banan är tänkt att fällas åt vänster, över befintlig väg, så vägbreddningen borde inte nödvändigtvis ha hotat stugan. [link=http://banvakt.se/sok.php?objekt=7831]banvakt.se[/link] har vad jag kan se ingen uppgift om när stugan försvann.

Notera också det gamla kryssmärket och den ur marken uppdragna gassignalen som ligger till vänster om vägen. Ovanför den gamla gassignalen syns mellan spåren vad som antagligen är en låg V-signal

Fler Stattena-bilder

av Gunnar Ekeving, Thursday, June 11, 2009, 22:18 (5512 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Nu hittade jag ytterligare två bilder tagna vid bominstallationen:

[img]http://www.ekeving.se/o/skane/vsmm/Hm/Stattena_5606_frv.jpg[/img]
Den parkerade bilen känner vi igen från andra bilder

[img]http://www.ekeving.se/o/skane/vsmm/Hm/Stattena_5606_frb.jpg[/img]

En lite dålig bild, men den enda som visar banvaktstugans nummerskylt i dess helhet. Dock är det svårt att läsa numret, men det är med största sannolikhet 288, vilket är den stuga som hette Hässleholm.

Den ovala signalen till vänster är en blocksignal för vänsterspår, och dvärgsignalen till höger är motsvarande signal för högerspårskörning. Mellan spåren syns en V-signal.

Bilderna kommer från Sveriges Järnvägsmuseum

Stattena - riskabel placering av infartssignal till Hässleholm

av Gunnar Ekeving, Wednesday, December 02, 2009, 21:12 (5338 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

[img]http://www.ekeving.se/o/skane/vsmm/Hm/Stattena_5606_nybom_oversikt.jpg[/img]

Infartssignalen var som synes placerad efter övergången. VArför det blivit så vet jag inte, infarten från högerspår (linjedvärgsignal) satt före vägen.

Den 29 oktober 1958 skrev stationsinspektorn i Hässleholm till trafikinspektören i Malmö om riskerna med denna signalplacering:

Om ett tåg söderut passerade vägövergången strax innan ett tåg norrut kom fram till infartssignalen, och denna visade stopp, kunde det hända att det tåg som var på väg norrut körde för långt fram. V-signalen (eller bomsignallyktan, som stins benämnde anordningen) visade ju vitt sken tills bommarna gick upp efter det sydgående tågets passage, så lokföraren kanske tyckte det var ok att köra ändra fram till huvudsignalen. Det kunde då finnas risk att ett stillastående tåg som blockerade vägövergången blev påkört av vägfordon som startade efter att bommarna gått upp.

Det framgår inte att några olyckor verkligen inträffat, men TI skickade i varje fall stins-brevet vidare till signalingenjören med en påteckning om att infartssignalen borde flyttas ca tio meter söderut [3 signalsektionen dnr 121/56]

Långa fällbommar

av Jöran Johansson, Thursday, June 18, 2009, 16:59 (5505 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Det verkar ju som att stugan försvann snart efter med den långa bommen.
/tell

ja, de långa bommarna antyder att vägen måste ha breddats, men jag utgår från att bommen på bortre sidan av banan är tänkt att fällas åt vänster, över befintlig väg, så vägbreddningen borde inte nödvändigtvis ha hotat stugan. [link=http://banvakt.se/sok.php?objekt=7831]banvakt.se[/link] har vad jag kan se ingen uppgift om när stugan försvann.

Jo, efter diverse undersökningar finns det nu en ungefärlig uppgift.
http://www.banvakt.se/sok.php?objekt=7831

/Jöran