Skånska vägskydd: Furulund 1956 (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, fredag, juni 12, 2009, 22:27 (3836 dagar sedan)

Två bilder tagna i Furulund på sträckan Lomma - Kävlinge, alltså en del av den ursprungliga västkustbanan:

[image]

Tillsynes en tämligen ordinär mekanisk fällbomsanläggning (ev elektrisk drivanordning) med bommar av järnrör. Dock modern såtillvida att det finns röda lyktor på kryssmärkesstolparna istället för de under lång tid vanliga vridlyktorna på fällbomsstativen

[image]

Båda bilderna från Sveriges Järnvägsmusem

Skånska vägskydd: Furulund 1956

av Christer Malm, måndag, juni 15, 2009, 19:24 (3833 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Gunnar!

Du har flera gånger i den mycket intressanta bildserien om plankorsningar i Skåne antytt att det skulle vara vanligt med vridlyktor i stället för signaler på kryssmärkesstolpen. Min minnesbild från säg slutet av 40-talet och framåt är att vridlyktor som även signalerade mot vägen var synnerligen sällsynta. Jag minns bara att jag sett sådana vid en enda korsning, nämligen i Tungelsta någon gång på 50-talet. I min barndom lånade min pappa en bil för semesterresorna och vi for land och rike kring. Redan då var jag intresserad av järnvägar och jag kan inte minnas att jag sett vridlyktor på någon annan korsning. Frågan är alltså: när skedde bytet. Jag talar nu inte om signaleringen mot banan - där var vridlyktorna vanliga. De äldre visade faktiskt vitt resp rött sken även mot vägen, men huvudsignaleringen mot vägen var kryssmärkeslyktan. De modernare vridlyktorna var avskärmade mot vägen och kunde bara ses från spåret. Vi hade en korsning av vardera sorten hemma i Nykvarn.

Elektriska kryssmärkeslyktor i stället för vridlyktor.

av Gunnar Ekeving, torsdag, juni 18, 2009, 00:16 (3830 dagar sedan) @ Christer Malm

Du har flera gånger i den mycket intressanta bildserien om plankorsningar i Skåne antytt att det skulle vara vanligt med vridlyktor i stället för signaler på kryssmärkesstolpen. Min minnesbild från säg slutet av 40-talet och framåt är att vridlyktor som även signalerade mot vägen var synnerligen sällsynta.

ja, så kanske det var. När jag själv i början av 1960-talet började bli observant på vägskyddsanordningar var det definitivt ovanligt med vridlyktor överhuvudtaget. Under 1950-talet infördes ju V-signalerna som den normala signaleringen mot banan, och i varje fall fr o m säo 1959 annonserades särskilt i tidtabellsboken del A att korsningar fortfarande fick ha kvar den gamla typen av vridbar lykta t o m 1960. Sedan förlängdes denna dispens.

För signaleringen mot vägen började man använda elektriska lyktor i liten skala på 1920-talet. 1921 beslutade exempelvis SJ:s tredje distrikt att införa sådana lyktor vid Förslövsholm på Västkustbanan. Kryssmärken var då ännu inte standard, så man skaffade "stora varningstavlor" med texten "Varning för tåg" på en horisontell skylt. På skyltstolparna avsåg man montera röda elektriska lyktor från Wojidkows bleckslagerifabrik. LME hade lämnat ett dubbelt så dyrt anbud på lyktor, och skrev angående den av SJ valda lykttypen att den var "ej lämplig". Dock oklart vad som var olämpligt [3 signalsekt dnr 9/21]

1937 skrev SJ banbyrå till distrikten om att det var tillåtet att ha röd lykta monterad på kryssmärkesstolpen, såvida inte stolpen satt alltför långt från bommarna [Bbr 647/36].

1948 års utredning angående järnvägskorsningar skriver i sitt betänkande 1949 om bommar att "I ett flertal fall förekommer på kryssmärket framför bommen en röd lykta..". Man konstaterar också, att lykta på bomröret som regel saknas (liksom reflexanordning) [sid 6]. I betänkandet finns en plansch på "Nuvarande skyddsanordningar i Sverige", och där visas en bom med vridlykta, däremot ingen kryssmärkesstolpe med röd elektrisk lykta. Jag har sett arkivhandlingar om att man någon gång i början av 1950-talet (?) gjorde en aktion för att förbättra skyddet genom att sätta upp kryssmärkeslyktor och elektriska lyktor på bomrören i större skala. Samtidigt ändrades reglerna för avstånd mellan bom och spår. Kanske var det i samband med detta som lyktor på kryssmärkesstolparna blev riktigt vanliga.

Under 1950-talet förekom det fortfarande i många av SJ:s utredningar om modernisering av vägskyddsanläggningar uppgift om bomanläggningar med vridlyktor och utan lykta på kryssmärkesstolpen, men säkerligen var denna typ av anläggning redan då i minoritet.

Skånska vägskydd: Furulund 1956

av Kalle Hasselquist @, måndag, maj 23, 2011, 19:27 (3126 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Så här ser där ut 55 år senare:

[image]

och

[image]


Mvh, Kalle.

Skånska vägskydd: Furulund 2011

av Gunnar Ekeving @, måndag, maj 23, 2011, 20:24 (3126 dagar sedan) @ Kalle Hasselquist

Intressant! Gatan har breddats, bommar och kontaktledningsstolpar bytts ut, men de flesta hus finns kvar.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum