Småländska vägskydd: Emarp 1956 (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, måndag, juni 15, 2009, 22:19 (4548 dagar sedan)

Emarp ligger på sträckan Nässjö - Oskarshamn, och var i varje fall tidigare en håll- och lastplats.
[image]

1956 fanns där en korsning med ljudsignaler och gasljussignaler

[image]

[image]

Nedan en detaljbild på blanktrådslinjen och enruskor/motsv för att markera korsningens läge för snöplogsskötare

[image]

Vintern 1955-1956 lär ha varit ovanligt snörik och långvarig

[image]

Signaltjänsten har troligen gjort en modifiering av ställbocken, kanske så att vägsignalerna kopplas bort om tågvägslåset är upplåst vid växling på lastplatsen, och så att varningssignaleringen kan startas med en tryckknapp när tåg eller vagnuttagning lämnar platsen efter växling? Antagligen är det signalarnas portföljer som lutar sig mot ställbocken

[image]

Samtliga bilder från Sveriges Järnvägsmuseum

Blanktråden

av Thomas Tell @, Vallentuna, måndag, juni 15, 2009, 23:05 (4548 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Nedan en detaljbild på blanktrådslinjen och enruskor/motsv för att markera korsningens läge för snöplogsskötare

[image]

28 par är inte dåligt. Om nu alla hållarna är besatta.
/tell

Småländska vägskydd: Emarp 1956

av Conny Sernfalk, tisdag, juni 16, 2009, 00:36 (4548 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Trevliga bilder. Emarps stnhus flyttades till Hultsfreds hembygdspark (1963?). Invigdes tillsammans med lok C7 1774 och personvagn den 7 juni 1964. Kommer stn huset stå kvar nu när loket flyttat hem till JVM?

Småländska vägskydd: Emarp 1956

av HP, tisdag, juni 16, 2009, 07:21 (4548 dagar sedan) @ Conny Sernfalk

Trevliga bilder. Emarps stnhus flyttades till Hultsfreds hembygdspark (1963?). Invigdes tillsammans med lok C7 1774 och personvagn den 7 juni 1964. Kommer stn huset stå kvar nu när loket flyttat hem till JVM?

Hembygdsföreningen har inga planer på att flytta huset.

Mvh Henrik Reuterdahl

Småländska vägskydd: Emarp 1956

av Micke Carlsson., tisdag, juni 16, 2009, 09:58 (4548 dagar sedan) @ HP

De kunde ju kasa det en bit närmare smalan, så det kunde användas ändamålsenligt under festivalerna... (Plättlätt! ;-) )

Småländska vägskydd: Emarp 1956

av Hans Wicklund, tisdag, juni 16, 2009, 09:25 (4548 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Emarp ligger på sträckan Nässjö - Oskarshamn, och var i varje fall tidigare en håll- och lastplats.
[image]

1956 fanns där en korsning med ljudsignaler och gasljussignaler

[image]

Vägsignalerna är ju placerade för högertrafik!?
På ena sidan (övre bilden till vänster) kan det vara motiverat av sikt och platsskäl men inte på den andra (nedre bilden).
Hur var reglerna för placering av vägsignaler på den tiden?

Småländska vägskydd: Emarp 1956

av PO, tisdag, juni 16, 2009, 18:19 (4547 dagar sedan) @ Hans Wicklund

Kanske SJ trodde på ett positivt valresultat 1955 där omröstningen handlade om att införa högertrafik?:-D

Högerplacerade vägsignaler

av Gunnar Ekeving, tisdag, juni 16, 2009, 21:35 (4547 dagar sedan) @ PO

Kanske SJ trodde på ett positivt valresultat 1955 där omröstningen handlade om att införa högertrafik?:-D

kanske det, högertrafik hade väl för övrigt varit på förslag redan tidigare.

Mest troligt är dock att kryssmärken och ljussignaler placerades på den sida där de syntes bäst. I Kungliga Järnvägsstyrelsens informationsskrift från 1930 nämns att kryssmärke "i allmänhet" placeras på vägens vänstra sida. Men som vi sett på många bilder från 1950-talet förekom även högerplacering. I de flesta fall kan man ana att kurva, anslutande väg, skymmande träd eller byggnader är orsaken. Man bör också betänka, att de aktuella vägarna ofta var smala och glest trafikerade. Det fanns alltså ingen stor risk att en högerplacerad signal skulle skymmas av mötande fordon.

En mera underlig placering av ljussignaler var att på dubbelspårig bana sätta signalerna mellan spåren. Detta förekom bl a under 1920-talet på den av spårvagnar trafikerade järnvägslinjen Göteborg - Saltholmen. Signalerna var dock så högt placerade att de syntes ovanför vagnarnas tak

Mer om vägskydd

Emarp 1955 - stopplykta, K16, tryckknapp

av Gunnar Ekeving, måndag, juni 22, 2009, 00:05 (4542 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

[image]

Signaltjänsten har troligen gjort en modifiering av ställbocken, kanske så att vägsignalerna kopplas bort om tågvägslåset är upplåst vid växling på lastplatsen, och så att varningssignaleringen kan startas med en tryckknapp när tåg eller vagnuttagning lämnar platsen efter växling? Antagligen är det signalarnas portföljer som lutar sig mot ställbocken

När jag kollar i tidtabellsboken del A 1955 visar det sig vara just så, men anordningarna fanns i drift i varje fall 1955, så det är inte dessa ändringar som föranlett fotograferingen. Undantagsbestämmelserna i tdt-boken del A för 1955 visar också att det fanns en automatisk stopplykta för tåg mot Nässjö. Lyktan var uppsatt på västra infartssignalen (på baksidan av signalen för man förmoda). Vägkorsningen låg antagligen något väster om denna infartssignal

powered by my little forum