ÅmÅJ, Gustav Englund & bangrupp (Historiskt material)

av Kirby ⌂ @, fredag, mars 07, 2008, 13:32 (4614 dagar sedan)

Hej!

Har just fått en kopia av en P.M: skriven av Gustav Englund till Riksdäldskontoret i oktober 1929. En sak han nämna är att ÅmÅJ hörde till bangrupp IV och vill höja sig till bangrupp III, men han rekommenderar att det borde vara bangrupp V istället.

Vem var Gustav Englund?
Vad betyder den olika bangruppar?
Vad hände?

Tack/Kirby

ÅmÅJ, Gustav Englund & bangrupp - RGK

av Kurt Möller, fredag, april 25, 2008, 16:31 (4564 dagar sedan) @ Kirby

Eftersom det gäller Riksgälden måste det ha med statslånet att göra.

Var ÅmÅJ nånsin i stånd att betala tillbaka en enda krona...??

ÅmÅJ, Gustav Englund & bangrupp - RGK

av Kirby ⌂ @, lördag, april 26, 2008, 12:34 (4564 dagar sedan) @ Kurt Möller

Troligen inte. Flera gångar försökte styrelse att skaffa mera lån. T.ex. från kommuner så att dom kunde köpa en rälsbuss.

Kirby

ÅmÅJ, Gustav Englund & bangrupp - RGK

av Kirby ⌂ @, lördag, april 26, 2008, 18:36 (4563 dagar sedan) @ Kurt Möller

När jag läsa igen texten, det verkar att lönenivå och bangruppen är kopplat.

Eftersom det gäller Riksgälden måste det ha med statslånet att göra.

Tror jag att du är helt rätt. Senare i dokumentet skrev han om möjlighet att skaffa en rälsbuss. Och han skrev:-

Här skulle om någonstädes användning av en motorvagn vara väl motiverad. Då det ligger i statens eget intresse att sådana åtgärder vidtagas, att banor med statelånkunna beträffande det fullgöra sina skyldigheter, synes att staten bör genom uppläggande av en lånefond för inköp av motorvagnar medverka härtill...

Det här tror jag visa att dokumentet gällde statslånen. Tyvärr fick aldrig banen lånen.

kirby

ÅmÅJ, Gustav Englund & bangrupp - RGK - mtv-köp

av Kurt Möller, söndag, april 27, 2008, 13:30 (4563 dagar sedan) @ Kirby

Frågan om motorvagnslån (och mtv över huvud taget) stöttes och blöttes under 1920-talet. 1933 kom äntligen ett statsanslag till mtv-lån, som följdes av flera. Jag skrev helt kort om det där i artikeln om enmanslok och mtv i TÅG nr 3-04; ämnet är intressant och borde utvecklas betydligt mera.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum