LIVSFARLIG LEDNING. Serifer förr? (Järnväg allmänt)

av BJ, måndag, juli 06, 2009, 09:31 (3787 dagar sedan)

Med anledning av den synnerligt intresanta serien här om Skånska Vägskydd!
Har konstaterat att Typsnittet för LIVSFARLIG LEDNING ser ut att ha varit av typ med serifer.
Numera finns inga serifer på dessa skyltar. Vad jag vet.
En del små MJ firmor har tagit fram dessa skyltar i H0, men alltid i det modernare utförandet (med icke serifer)

På de bilder Gunnar visar från 40-50tal så är det uteslutande seriftypsnitt på skyltarna
Byttes alla dessa LIVSFARLIG LEDNING skyltar ut och i så fall när?

Skulle vara mycket tacksam för en ritning över de äldre skyltarna med seriftypsnittet.

Gunnar!! Kan du möjligen skanna en tydlig skylt i hög upplösning?

BJ

Här en förstorad bild från Gunnars bilder:
[image]

Och en bild från nätet på en nyare skylt
[image]

LIVSFARLIG LEDNING. Serifer förr?

av WS, måndag, juli 06, 2009, 11:40 (3787 dagar sedan) @ BJ

Med anledning av den synnerligt intresanta serien här om Skånska Vägskydd!
Har konstaterat att Typsnittet för LIVSFARLIG LEDNING ser ut att ha varit av typ med serifer.
Numera finns inga serifer på dessa skyltar. Vad jag vet.
En del små MJ firmor har tagit fram dessa skyltar i H0, men alltid i det modernare utförandet (med icke serifer)

På de bilder Gunnar visar från 40-50tal så är det uteslutande seriftypsnitt på skyltarna
Byttes alla dessa LIVSFARLIG LEDNING skyltar ut och i så fall när?

Skulle vara mycket tacksam för en ritning över de äldre skyltarna med seriftypsnittet.

Gunnar!! Kan du möjligen skanna en tydlig skylt i hög upplösning?

BJ

Här en förstorad bild från Gunnars bilder:
[image]

Och en bild från nätet på en nyare skylt
[image]

Utefter SSB/ÖSB delen Nässjö - Mjölby, fanns många små plankorsningar
för bönder och markägare med mark på båda sidor om spåren. Det typiska
då i dessa trakter var EN stor (åtta-kantig om jag minns rätt) stolpe
i betong som höll upp bondfångaren. Den svävade altså fritt i en ände.
Typiskt var också en grind med stomme i vinkeljärn och kryssförstärkt
mittendel. Grindens form var naturligtvis rektangulär, men hörnen var
snyggt rundade. Grindstolpar vanligtvis av kapade rälslängder.

I de här trakterna satt oftast den gamla skylten med det äldre
typsnittet kvar tills den stora saneringen av små plankorsningar
tog fart och de försvann i rask takt. Vid vissa korsningar minns
jag dock att SJ tog bort de äldre stora betongstolparna och de
äldre skyltarna med enbart fäste på ena sidan, och ersatte dessa
med två st inpregnerade trästolpar och skylt med fäste i båda ändar.
Dessa skyltar hade det nyare typsnittet. WS.

Avvikande skydd vid Göteborg - Borås

av Gunnar Ekeving, måndag, juli 06, 2009, 11:56 (3787 dagar sedan) @ WS

Utefter SSB/ÖSB delen Nässjö - Mjölby, fanns många små plankorsningar

för bönder och markägare med mark på båda sidor om spåren. Det typiska
då i dessa trakter var EN stor (åtta-kantig om jag minns rätt) stolpe
i betong som höll upp bondfångaren. Den svävade altså fritt i en ände.
Typiskt var också en grind med stomme i vinkeljärn och kryssförstärkt
mittendel.

GBJ elektrifierades redan före förstatligandet, och tydligen valde man en enklare typ av skyddsanordning. Vid alla korsningar med små vägar (ägovägar och troligen också andra mer lokala vägar) fanns åtminstone under 1960-talet ovanför vägen en järnregel, monterad på liknande sätt som WS beskriver, men med järnstolpe. Skylt "LIVSFARLIG LEDNING" saknades. Istället satt en liten varningsskylt ungefär i ögonhöjd på stolpen. Detta arrangemang kanske förkom även vid andra linjer, men det absolut vanligaste vid korsningar med småvägar var ungefär det som WS beskriver!

LIVSFARLIG LEDNING. Serifer förr?

av Lars P, måndag, juli 06, 2009, 13:20 (3787 dagar sedan) @ WS

Med anledning av den synnerligt intresanta serien här om Skånska Vägskydd!
Har konstaterat att Typsnittet för LIVSFARLIG LEDNING ser ut att ha varit av typ med serifer.
Numera finns inga serifer på dessa skyltar. Vad jag vet.
En del små MJ firmor har tagit fram dessa skyltar i H0, men alltid i det modernare utförandet (med icke serifer)

På de bilder Gunnar visar från 40-50tal så är det uteslutande seriftypsnitt på skyltarna
Byttes alla dessa LIVSFARLIG LEDNING skyltar ut och i så fall när?

Skulle vara mycket tacksam för en ritning över de äldre skyltarna med seriftypsnittet.

Gunnar!! Kan du möjligen skanna en tydlig skylt i hög upplösning?

BJ

Här en förstorad bild från Gunnars bilder:
[image]

Och en bild från nätet på en nyare skylt
[image]


Utefter SSB/ÖSB delen Nässjö - Mjölby, fanns många små plankorsningar
för bönder och markägare med mark på båda sidor om spåren. Det typiska
då i dessa trakter var EN stor (åtta-kantig om jag minns rätt) stolpe
i betong som höll upp bondfångaren. Den svävade altså fritt i en ände.
Typiskt var också en grind med stomme i vinkeljärn och kryssförstärkt
mittendel. Grindens form var naturligtvis rektangulär, men hörnen var
snyggt rundade. Grindstolpar vanligtvis av kapade rälslängder.

I de här trakterna satt oftast den gamla skylten med det äldre
typsnittet kvar tills den stora saneringen av små plankorsningar
tog fart och de försvann i rask takt. Vid vissa korsningar minns
jag dock att SJ tog bort de äldre stora betongstolparna och de
äldre skyltarna med enbart fäste på ena sidan, och ersatte dessa
med två st inpregnerade trästolpar och skylt med fäste i båda ändar.
Dessa skyltar hade det nyare typsnittet. WS.

Skyltar av äldre typ som sitter på en sådan åttakantig betongstolpe finns det fortfarande många kvar på Bohusbanan mellan Uddevalla och Strömstad samt på Lysekilsbanan. Bilden nedan är inte så jättebra men jag skall ge mig ut och ta några nya bilder på dessa skyltar en dag här. Angående grindarna så var det i dessa trakter vanligt att dom hängde direkt i betongstolpen eller på rejäla grindstolpar av granit.

[image]

Regelskydd

av Gunnar Ekeving, måndag, juli 06, 2009, 11:44 (3787 dagar sedan) @ BJ

Har konstaterat att Typsnittet för LIVSFARLIG LEDNING ser ut att ha varit av typ med serifer.

Numera finns inga serifer på dessa skyltar. Vad jag vet.

Det var en intressant aspekt som jag aldrig noterat!

På en av bilderna från Bonnarp i inlägget ovan finns en någorlunda bra bild på en skylt av äldre typen. Bilden är sannolikt tagen i mitten av 1950-talet. Förstoring:

[image]

Redan vid SJ elektriska försöksdrift omkring 1908 förekom skyddsportaler, dock utan varningsskylt på portalen.

I SJ:s hundraårsskrift från 1956 finns på sidan 389 en bild på en skyddsportal med betongstolpar, skyddsreglar av järn och en skylt av exakt samma utseende som i Bonnarp. Den nutida seriflösa skylten är tydligen av senare datum.

Som en kuriositet kan nämnas, att Helsingborgs stad av estetiska skäl var motståndare till "regelskydd", som var SJ:s benämning på portalen med skyddsreglar. Staden lyckades få SJ att, vid elektrifieringen Ramlösa - Hälsingborg C på 1940-talet, avstå från regelskydd vid ett par övergångar. Bl a gällde det Södergatan, där spårvägens kontaktledning skulle göra det nödvändigt med ovanligt många stolpar för att bära upp reglarna. SJ gick med på att istället ordna extra långa avkopplingsbara sektioner på kontaktledningen, så att järnvägsledningen garanterat var strömlös när bommarna var uppe. Vid korsningar med spårvägen fanns annars ett arrangemang med kortare isolerade sträckor, så exempelvis vid Gränsgatan.

Om det vid korsningar utan regelskydd blev något fel som hindrade att järnvägens kontaktledning gjordes spänningslös, kunde man likväl få öppna bommarna, men då krävdes fyra vakter vid varje korsning för att varna fordon med hög last, fotgängare med långa föremål mm. Ett ganska komplicerat upplägg för att inte förfula miljön med skyddsportaler. Dessutom visade det sig att gatu- och spårvägstrafiken stoppades onödigt länge pga de extra säkerhetsarrangemangen, och vid något tillfälle inträffade en kortslutning som stoppade hela spårvägsnätet under någon timme. Därför dröjde det inte länge innan staden ändrade uppfattning, och tillät regelskydd [3 signalsektionens handlingar]

ADEFG ILNRSV

av NOR ⌂, måndag, juli 06, 2009, 13:46 (3787 dagar sedan) @ BJ

Ritningen är daterad den 20 november 1925.
[image]

Den modernare versionen av text finns här.

ADEFG ILNRSV

av BJ, måndag, juli 06, 2009, 14:07 (3787 dagar sedan) @ NOR

Stort tack till samtliga.
Storartat:-) Mycket bra information.

Ritningen? Är det 130 eller 150 mm höjd på tecknen?

Så finns alltså äldre skyltar kvar i bruk. Det har jag aldrig lagt märke till.

BJ

ADEFG ILNRSV

av NOR ⌂, måndag, juli 06, 2009, 16:16 (3787 dagar sedan) @ BJ

Stort tack till samtliga.
Storartat:-) Mycket bra information.

Ritningen? Är det 130 eller 150 mm höjd på tecknen?

Så finns alltså äldre skyltar kvar i bruk. Det har jag aldrig lagt märke till.

BJ


Bokstäverna är 130 mm höga.

LIVSFARLIG LEDNING. Serifer förr?

av Bo ⌂ @, Gamla stan-Malmö, onsdag, maj 15, 2019, 16:43 (187 dagar sedan) @ BJ

En fråga som jag hoppas kunna få svar på.

Detta typsnitt är då enligt bilden nyare skrift.
När kom detta, årtal?

Vänligen Bo

Och en bild från nätet på en nyare skylt
[image]

--
Vänligen
Bo Andersson

LIVSFARLIG LEDNING. Serifer förr?

av Bo ⌂ @, Gamla stan-Malmö, lördag, maj 18, 2019, 07:58 (184 dagar sedan) @ Bo

Finns det inte någon här som skulle kunna ha information kring min fråga, avseende årtal när SJ ändrade sin textstil.

--
Vänligen
Bo Andersson

RSS-feed av trådar
powered by my little forum