Fordonsbeteckning (Fordon: allmänt)

av nicke, söndag, mars 09, 2008, 19:54 (5226 dagar sedan)

Gäller detta för JVM-föreningar?

Från Järnvägsstyrelsens hemsida:

"Den Europeiska järnvägsbyrån (ERA) har startat upp sitt arbete med att upprätta ett register över fordonsinnehavarbeteckningar (VKM) inom EU. Ett VKM skall finnas på varje järnvägsfordon intill fordonsnumret och identifiera fordonsinnehavaren. Järnvägsstyrelsen har framöver ett ansvar att registrera ansökan om en VKM och att vidarebefordra denna till ERA. Ett VKM får användas endast efter offentliggörande från ERA. Mer information finns i bilaga 1.

ERA har med hjälp av sina experter tagit fram en inofficiell listning på VKM:er som används (se bilaga 2). När första offentliga publiceringen av VKM-listan gjorts så måste fordonsinnehavarna fortsättningsvis ansöka på en speciell blankett. Detta kommer att ske inom snar framtid.

I inledningsskedet så begär ERA in de förkortningar som används inom Sverige idag. Förslag på VKM, unik VKM, fordonsinnehavare, land och adress till hemsida skall skickas in till dem via Järnvägsstyrelsen. Järnvägsstyrelsen ber också att de fordonsinnehavare som återfinns på listan bekräftar att uppgifterna stämmer."

Fordonsbeteckning

av Jonas Hjelm @, söndag, mars 09, 2008, 20:21 (5226 dagar sedan) @ nicke

Svaret på frågan är kortfattat: ja.

Därmed inte sagt att museiföreningar tvunget måste märka om fordon. Men det lär vi få återkomma till.

Fordonsbeteckning

av nicke, söndag, mars 09, 2008, 20:45 (5226 dagar sedan) @ Jonas Hjelm

Tack för ett snabbt och binärt svar. Men min frågeställning blir då följande: Om man nu som JVM-förening avstår från att registrera sin beteckning "XXJ" kan en trafikutövare i ex tyskland med samma beteckning, men som registrerat sig, göra att föreningen nu eller senare inte kan använda sin beteckning? Det känns som det handlar om upphovsrätt i o m registreringen. Har jag fel? JVS vill påskynda registreringen (enligt deras hemsida). Varför är det bråttom?

Fordonsbeteckning

av Ami, måndag, mars 10, 2008, 09:43 (5226 dagar sedan) @ nicke

Ja, det skulle kunna bli så. Visserligen ska även en koppling till land göras i registret men det kan stöka till det.

Systemet ska igång snabbt och det är ju först och främst så att det är en del i arbetet med att harmonisera Europas järnvägar och då brukar det vara brådis. ;-)
Vi inom museiverksamheten kanske inte ser detta som någon stor hjälp i vår vardag men för de kommersiella är detta något som de längtar efter.

Fordonsbeteckning

av nicke, måndag, mars 10, 2008, 11:05 (5226 dagar sedan) @ Ami

Jag har idag pratat med ansvarig på JVS; Mikael Hägg som inte är så insatt och Anna-Lena Kjellström som är insatt, men ej ansvarig för detta längre ;-).

Detta är vad jag fått fram i frågan:
I föreskriften JvSFS 2007:7 av 18 sept 2007, i 3 §.

"...Bestämmelserna om märkning i 2 kap. 13 b § järnvägslagen och i 9 § i dessa föreskrifter gäller inte för museijärnvägsfordon eller fordon som är avsedda att användas uteslutande på lokala eller regiopnala järnvägsnät som är fristående."

Museiföreningar behöver alltså inte märka sina vagnar med registrerad VKM-signatur, även om de är registrerade i VKM. VKM berör de jvm-föreningar som kör på Banverkets spår. A-L Kjellström rekommenderade dessa föreningar att registrera sig och vara med i VKM för att skydda sin namnförkortning. Oavsett om den ska återfinnas på vagnarna eller inte.

Anledningen att registreringen skyndas på är att listan ska bli officiell snart och fram till dess är det gratis att registrera sig. Dessutom är registreringsförfarandet lättare nu.

Så, JVM-bröder! vila inte på hanen. Registrera eder. :-D
mvh
nicke

Fordonsbeteckning

av Anders Ö/NJM, måndag, mars 10, 2008, 11:40 (5226 dagar sedan) @ nicke

Hur ska man kunna lösa det om man har både privatbanefordon och dito Sj-märkta??
Någon enhetlig strutur går ju knappast att få då.

När jag läste om det så tolkade jag det som att det främst berör frodons som kan komma att gå utomlands...

Vad menas med regionalt åtskillt nät? Räknas RB dit eller är det lokalt?

Fordonsbeteckning

av nicke, måndag, mars 10, 2008, 13:50 (5226 dagar sedan) @ Anders Ö/NJM

Jag har igen pratat med A-L Kjellström på JVS och de kommer nu att lägga upp info om bl a VKM på deras hemsida. Informationen kommer att vara riktad direkt till museijärnvägsföreningarna. Hon uppmanade ånyo att berörda jvm-föreningar registrerar sig för att skydda sina namn/initialer.

nicke

Fordonsbeteckning

av Anders Ö/NJM, måndag, mars 10, 2008, 18:13 (5225 dagar sedan) @ nicke

Namn och initilaer är väl skyddat via skatteverket efter som vi har ett organisationsnummer..
Att sen nån kanske kan döpa sitt lok till B 1136 är iof möjligt men knapast troligt...
Men det ska bli intressant läsning då jag tydligen missuppfattat innebörden.

Fordonsbeteckning

av Micke Carlsson, måndag, mars 10, 2008, 19:18 (5225 dagar sedan) @ Anders Ö/NJM

Det gäller ägarsignaturen, d v s om t ex vi vill ha "förstatjing" på att få märka fordon med NJM som ägarsignatur innan Norsk JernbaneMupp A/S hinner före och registrerar samma signatur. Jfr SKÅJ:s vagnar, må det stå SJ eller Mormor på korgen, men det står SKÅJ på ramen och det är det som saken gäller. Fordonsnummer och littera kan man alltid ändra efter behag även i fortsättningen.

powered by my little forum