Om WFJ i Gurklisten 1:2008 (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Sten M ⌂ @, Vadstena, tisdag, mars 11, 2008, 00:04 (5222 dagar sedan)

Hej,
I WFJ:s medlemstidning Gurklisten nr 1:2008 skriver Christer Brimalm en ledare om WFJ:s problem satta i sitt sammanhang, om nuläget och en möjlig framtid.

Ledaren i Gurklisten, nr 1:2008: "WFJ akut nedläggningshotad - föreningen uppsagd för avflyttning!

Läs mer om Gurklisten 1:2008 här

Om WFJ i Gurklisten 1:2008

av Bo Johansson, tisdag, mars 11, 2008, 09:16 (5221 dagar sedan) @ Sten M

Jag citerar:

Att driva en milslång järnväg med veterantåg enbart på ideell basis och med frivillig arbetskraft är ingen lätt uppgift. Biljettintäkter och vad man kan tjäna på servering och försäljning räcker inte för att betala alla kostnader; det krävs som regel ett finansiellt tillskott i form av bidrag i någon form.

Behövs verkligen det för driften? Kan inte föreningen få driften att gå runt så är det väl som i all annan verksamhet att man får avveckla verksamheten. Det kan väl aldrig bli en kommunal angelägenhet att finansiera en museijärnväg och att subventionera driften av densamma?

Som kommunpolitiker skulle jag aldrig ställa upp på WFJ efter de påhopp som WFJ gör på kommunen i denna ledare.

Bo

Om WFJ i Gurklisten 1:2008

av nicke, tisdag, mars 11, 2008, 09:44 (5221 dagar sedan) @ Bo Johansson

Du har uppenbarligen inte fattat ett dugg av vad en idiell museijärnväg är för något och under vilka premisser den verkar. Det är inget börsnoterat bolag som kan "renodla" och "trimma" sin verksamhet utifrån rent ekonomiskt synsätt. Vi är låsta med uråldrig teknik som kostar enorma pengar på alla sätt. Det fanns en anledning att ånglok försvann. En idiell förening får definitionsmässigt ej heller gå med vinst utan allt överskott ska omvandlas i föreningen. :-(

Om WFJ i Gurklisten 1:2008

av Bo Johansson, tisdag, mars 11, 2008, 17:56 (5221 dagar sedan) @ nicke

Du har uppenbarligen inte fattat ett dugg av vad en idiell museijärnväg är för något och under vilka premisser den verkar. Det är inget börsnoterat bolag som kan "renodla" och "trimma" sin verksamhet utifrån rent ekonomiskt synsätt. Vi är låsta med uråldrig teknik som kostar enorma pengar på alla sätt. Det fanns en anledning att ånglok försvann. En idiell förening får definitionsmässigt ej heller gå med vinst utan allt överskott ska omvandlas i föreningen. :-(

Det är jag väl medveten om. Min frågeställning är om det är en kommunal angelägenhet eller en angelägenhet för landstinget att stötta en museijärnväg ekonomiskt?

Jag anser inte att det är realistiskt att en föreningen skall förutsätta allmosor från det allmänna för att bedriva sin verksamhet. Vi är alla besjälade av tanken att bevara alla järnvägar och alla fordon. Går verkligen det? Är det verkligen ett samhällsintresse att bevara allt?

Även intresserade måste våga tänka tanken om att bevara allt och dessutom på ett nyktert sätt förhålla sig till om det är realistiskt och genomförbart. Är det inte genomförbart på uppställda premisser måste man inse det och våga hantera frågan utan att bara ropa på hjälp från det allmänna.

Om WFJ i Gurklisten 1:2008

av Mattias Månsson @, Arlöv - Skåne, tisdag, mars 11, 2008, 18:01 (5221 dagar sedan) @ Bo Johansson

Ett rätt rimligt mål med sån här verksamhet borde vara att själva driften ska vara "lönsam" utan bidrag. Annars tror jag man är ute på väldigt djupt vatten. Ett antal år utan bidrag ska inte innebära att hela verksamheten håller på att gå i putten.

Att man däremot kan få bidrag, t.ex. från Riksantikvarieämbetet eller fonder, för vissa specifika projekt ser jag inget fel i.

Om WFJ i Gurklisten 1:2008

av Bo Johansson, tisdag, mars 11, 2008, 21:17 (5221 dagar sedan) @ Mattias Månsson

Ett rätt rimligt mål med sån här verksamhet borde vara att själva driften ska vara "lönsam" utan bidrag. Annars tror jag man är ute på väldigt djupt vatten. Ett antal år utan bidrag ska inte innebära att hela verksamheten håller på att gå i putten.

Att man däremot kan få bidrag, t.ex. från Riksantikvarieämbetet eller fonder, för vissa specifika projekt ser jag inget fel i.

Det är skillnad på drifsbidrag och projektbidrag. Driften med löpande underhåll av bana och fordon måste självfinansieras. Projektbidrag för t.ex. en ny verkstad som är en helt ny investering kan ju givetvis komma utifrån. Men även i dessa fall är det tveksamt om det kan vara en kommunal angelägenhet.

Bo

Om WFJ i Gurklisten 1:2008

av Anders Ö/NJM, tisdag, mars 11, 2008, 21:35 (5221 dagar sedan) @ Bo Johansson

Artikeln säger inte vilken bidragsform som saknas från kommunen. De bidrag som erhållits från olika håll är väl alla vad jag minns av formen projektbidrag.

Att börja från skratch är inte lätt, antagligen har från början haft etts tort behov av investeringar i bla både fordon och slipers. Sen under stilleståndsfasen blir ju läget än mer beroende av bidrag för att kunna "avancera". Inte så svårt att förstå ;o))

Sen kan man ju läsa artikeln med olika ögon och visst kan jag hålla med om att tonen är lite frän, jag hade nog varit mer neutral i min framtoning samtidigt som det också kanvara läge att påminna Wadstenas politiker om att deras insats för att hjälpa föreningen varit liten. Det är ett spel, hoppas bara WFJ satsat rätt.

Bidrag eller inte, det är frågan.

av P-G Olsson, tisdag, mars 11, 2008, 22:01 (5221 dagar sedan) @ Anders Ö/NJM

Vi kan lyfta frågan ett snäpp, och lämnar WFJ:s bekymmer för en stund, och i stället titta på det som är kärnan i diskussionen: I vilken utsträckning är det rimligt att museibanor och järnvägsmuseala verksamheter uppbär bidrag för sin verksamhet?

Som jag ser det är det rimligt att den som ger ett stöd - oavsett om det är kommun eller landsting eller annan offentlig instans - ser att man får någonting tillbaka för det. Att lämna ett driftbidrag för att "man ska kunna köra tåg" är väl inte realistiskt? Vad är det som gör att en samling pojkar i olika åldrar ska uppbära bidrag för att leka med gamla tåg, när andra pojkar i olika åldrar inte uppbär bidrag för att leka med gamla båtar, bilar eller flygmaskiner? Vad är det som gör ett ånglok mer kulturhistoriskt intressant än en Borgward Isabella eller en bohus-eka?

Frågan har varit uppe förr, och man kan diskutera tills man blir blå i synen, men jag tror inte att man kommer någon vart om man pekar på att lokstallet i Astad eller banan mellan Beberga och Cekrok är Synnerligen Kulturhistoriskt Intressanta. Om man däremot visar att museibanan mellan Beberga och Cekrok kan har öka antalet besökare i båda orterna och att man dessutom har en utställning i lokstallet i Astad i samarbete med hembygdsföreningen och att antalet besökare har ökat stadigt under de tre år som verksamheten har pågått, då tror jag att kommunens intresse vaknar. Och med vaknat intresse kommer möjligheterna till att få stöd.

Bidrag eller inte, det är frågan.

av Anders Ö/NJM, tisdag, mars 11, 2008, 22:27 (5221 dagar sedan) @ P-G Olsson

För att dela upp det lite..
Driftbidrag finns väl inga föreningar som får idag??
Eller? det var ju en diskussion här förleden då några gränsfall väl kom upp.
Men det kan ju vara aktuellt om man tillför något till kommunen/länet som generarar andra nyttor.

Projektbidrag kan faktiskt en del av de du räknade upp få hos RAÄ även NSU-vänner eller Ekans-bevarande knappast är berättigade enligt kraven men de å andra sidan kan ju söka hos andra fonder å stiftelser som bla räknas upp i Gurkan.

EU-medel är ju mer beroende av VAR du befinner dig än VAD du gör, bara det genererar sysselsättning å är turistbefrämjande (rätt Ante?)

Hur är det med bidrag till ungdomsidrotten? (vuxenidrotten har väl inga längre?)

Bidrag eller inte, det är frågan.

av P-G Olsson, tisdag, mars 11, 2008, 22:53 (5221 dagar sedan) @ Anders Ö/NJM

Projektbidrag kan faktiskt en del av de du räknade upp få hos RAÄ även NSU-vänner eller Ekans-bevarande knappast är berättigade enligt kraven men de å andra sidan kan ju söka hos andra fonder å stiftelser som bla räknas upp i Gurkan.

Är det då rimligt att skattepengar (mina och andras) ska användas till att delfinansiera någons hobby - för hobbyns egen skull - oavsett om det handlar om knyppling, gamla Renault-bilar eller motorvagnar? Jag tycker inte det; om samhället ska ge stöd åt en "hobbyverksamhet" så är det rimligt att samhället får något tillbaka.

Bidrag eller inte, det är frågan.

av Ante Svensson ⌂ @, tisdag, mars 11, 2008, 23:50 (5221 dagar sedan) @ P-G Olsson

Samhället får något tillbaka i form av hotellnätter, besök på andra intilliggande besöksmål etc. Ingen vill finansiera någons hobby, man har insett att någons hobby kan skapa jobb åt någon annan.

Det handlar nämligen inte ett dugg om att mecka med tågen. Det handlar om att en viss verksamhet lockar folk att besöka en viss plats. Kommuner som exempelvis Gotland har identifierat kulturturism som något man vill gynna. Man har satt upp museijärnvägar som en form av kulturhistoriskt värdefull verksamhet vilket väl är bra? Det betyder att stöd finns att få och att man ser positivt på en utvecklad verksamhet. För att verksamheten utvecklas ligger i kommunens intresse, för det kan ge ännu fler besökare. Det i sin tur kräver mycket av föreningarna. Att ha en självbild som en klubb för herrar som gillar att skruva på måndagskvällar duger inte längre eftersom det finns ett mer eller mindre uttalat krav på utåtriktad verksamhet. Det kommer att handla mer och mer om de tåg som rullar, om besöksmål i anslutning till banorna, om möjligheter att anordna evenemang i samband med tåg och om värdefulla miljöer. Föreningarna kommer att tvingas att bli allt mer sofistikerade och i slutändan kanske bolagisering av vissa delar av verksamheten blir nödvändig. Så finansiering av någons hobby, glöm det!

Förresten finns det visst föreningar som har driftsbidrag. Det avhandlade vi för någon tid sedan...

--
Ante

Bidrag eller inte, det är frågan.

av Bert Jakobsson ⌂ @, Vadstena, onsdag, mars 12, 2008, 09:01 (5220 dagar sedan) @ P-G Olsson

Visst kan det låta helt fel att en kommun (eller andra) skall finansiera någons hobby. Ändå kan det vara försvarbart om det medför positiva effekter för samhället - låt oss säga att man iordningställer en skateboardbana för ungdomar som får någonstans att hålla till i st f att drälla i ett centrum.

Men när det gäller museijärnvägar är situationen också en annan, nämligen att hjälpa till att bevara ett arv. Då handlar det inte enbart om att stödja någras hobby utan något mer. Sedan må man ha olika uppfattning om arvet är värt att bevara eller inte.

För WFJ och Vadstena gäller också, enligt min uppfattning, att järnvägen har alla förutsättningar att vara ett av flera intressanta besöksmål, inte minst för de yngre som kanske inte alltid upplever Klosterkyrkan och Slottet som det mest intressanta.

Så det vore inte helt fel att se en satsning på järnvägen som en investering i turism och att kommunen faktiskt medverkade aktivt för att behålla järnvägen.

Att det sedan är de som är intresserade av att "köra tåg" som kommer att på ideell väg stå för merparten av insatserna i form av tid och kanske också finansiell stöttning borde inte vara stötande för någon.

/Bert J

Bidrag eller inte, det är frågan. en skillnad

av Anders Ö/NJM, onsdag, mars 12, 2008, 11:26 (5220 dagar sedan) @ P-G Olsson

Som jag ser det är det rimligt att den som ger ett stöd - oavsett om det är kommun eller landsting eller annan offentlig instans - ser att man får någonting tillbaka för det. Att lämna ett driftbidrag för att "man ska kunna köra tåg" är väl inte realistiskt? Vad är det som gör att en samling pojkar i olika åldrar ska uppbära bidrag för att leka med gamla tåg, när andra pojkar i olika åldrar inte uppbär bidrag för att leka med gamla båtar, bilar eller flygmaskiner? Vad är det som gör ett ånglok mer kulturhistoriskt intressant än en Borgward Isabella eller en bohus-eka?

En viktig skillnad är att pojken med den egna museibanan får stå för hela infrastrukturn själv, det gör inte Borgward pojekn eller båt-pojken. Borgwardpojken betalar inte ens vägskatt på sittgamla fordon och det kan ju ses som ett dolt sammhällsstöd ;o))
Dock betalar ånglokspojken som kör på BV-nätet glatt sin avgift för spåren.

Om WFJ i Gurklisten 1:2008

av sääf, tisdag, mars 11, 2008, 10:27 (5221 dagar sedan) @ Bo Johansson

Jag tar för givet att det inte finns någon museiförening inom din kommuns gränser. Det är tur att du inte kan få utlopp för dina åsikter överallt. :-|

Om WFJ i Gurklisten 1:2008

av Anders Ö/NJM, tisdag, mars 11, 2008, 10:54 (5221 dagar sedan) @ Bo Johansson

Behövs verkligen det för driften? Kan inte föreningen få driften att gå runt så är det väl som i all annan verksamhet att man får avveckla verksamheten. Det kan väl aldrig bli en kommunal angelägenhet att finansiera en museijärnväg och att subventionera driften av densamma?

Som andra redan svaret konstaterar jag att museitåg inte är "din grej" ;o))
I ett normal fall går nog verksmheten runt men genererar knappast större summor för investeringar vilket behövs för tex lokrevisioner, hallbyggen mm mm
En dålig turistsommar slår hårt på intäckterna, dyra hyror av lokalerna slår också hårt på föreningekonomin. Listan kan göras lång på dels sådant som försämrar inkomsterna och dels alla utgifter.

Jag tror nog att de flesta banor skulle klara sig utan bidrag ett tag men inte på en 10års period.

Som kommunpolitiker skulle jag aldrig ställa upp på WFJ efter de påhopp som WFJ gör på kommunen i denna ledare.

Jag skulle nog passa mig för att kalla det påhopp om jag vore kommunal politiker, de mesta i artikeln verkar ju gå att vedimera så det kan bli surt i lokalblaskan.
Den kommunen verkar helt klart inte vara bland de mer förstående för museijärnvägs-vht.

Jmf jag med vår kommun har ju den varit betydligt givmildare å förstående med åren även om en ansträngd ekonomi gjort det svårt. Men visst har vi haft eller har våra problem vi med, i nutid pågår planering för en bostadsområde bredvid museet och det är inte det lättaste att para ihop...

Stockholms kommun har väl aldrig varit speciellt hjälpsamma mot föreningar eller?
Annars har väl de flesta föreningar haft hjälp o stöd hos sina resp kommuner?

Om WFJ i Gurklisten 1:2008

av Bert Jakobsson ⌂ @, Vadstena, tisdag, mars 11, 2008, 11:29 (5221 dagar sedan) @ Bo Johansson

Om det som står i ledaren är "påhopp", då kan man ju undra vad de beslut som de "påhoppade" kommunpolitikerna tagit under årens lopp hör hemma.

/Bert J

Om WFJ i Gurklisten 1:2008

av AndersArbring, onsdag, mars 12, 2008, 17:41 (5220 dagar sedan) @ Bert Jakobsson

Man kan vända på det också.
Fanns det ingen som intresserar sig av gamla järnvägar och tåg,
skulle heller inga museijärnvägar finnas att bidra till.
Fanns inget intresse för att bevara exempelvis Engelsbergs
hyttområde nära Fagersta som numer är världskulturarv, skulle det
vara samma sak där. Eller Gamla stan i Stockholm.
Det finns många exempel på hur enskilda människors till synes
vansinniga intressen har skapat sevärdheter som vi inte anser
oss kunna vara utan och det kommer vi medborgare alltid att
få bidra till i en eller annan form!

Om WFJ- Spåret Mejeriet-Reningsverket

av Christer Andersson @, Fornåsa, Motala, tisdag, mars 11, 2008, 11:44 (5221 dagar sedan) @ Bo Johansson

Jag citerar:

Det kan väl aldrig bli en kommunal angelägenhet att finansiera en museijärnväg och att subventionera driften av densamma?


Som kommunpolitiker skulle jag aldrig ställa upp på WFJ efter de påhopp som WFJ gör på kommunen i denna ledare.

Bo

Jag har läst ledaren. Kommunen har inte varit samarbetsvillig, det har vi alla förstått, men var det rätt av WFJ att lägga an den tonen? denna klagovisa höjer knappast stämningen inför de kommande förhandlingarna? möjligen läser kommunpolitikerna också Gurklisten?


På 1980-talet tvingades föreningen att riva upp resterna av linjen mot Ödeshög bortom övergången vid gamla mejeriet.

Genom detta agerande omöjliggjordes de planer vi hade på att bygga en vagnhall vid reningsverket och även kunna få undan’fula’ orenoverade fordon från stationen.

Det är mycket synd att det spåret revs, kan det ha varit 1983 eller 1984? Iaf minns jag att sträckan var igenväxt av meterhöga träd och sly. Efter att VÖJF (WFJ) tagit över banan: kördes det någonsin ett tåg där ? Stod det någonsin några vagnar uppställda där? byttes det någonsin en slipers på nämnda sträcka? Alltså här ser jag att problematiken var lite av densamma som dagens osämja med bönderna i Rävsjö, dvs. det fanns visioner, men inget hände. Kommunen tyckte att det såg ovårdat ut, de lade fram lösa planer på en väg som alibi för att bli av med järnvägen. Sen gick väl spåret inte ända ut till reningsverket heller? Har för mig att spåret slutade vid ett brofäste där Vasavägen slutar. Själva bron var borta och sen tog även banvallen slut. Så att bygga en vagnhall vid reningsverket hade knappast varit realistiskt ändå.

En viss överoptimism eller oförmåga att begränsa ambitionerna
kan vi nog beskyllas för.Vi har skaffat på oss litet onödigt
många vagnar och diverse saker som ’kan vara bra att ha’.

Exempelvis skaffades ganska många godsvagnar från Nordmark-
Klarälvens Järnväg.

Är detta redaktörens egna tankar? Misstänker att C.B sneglat lite på mina inlägg här.

Om WFJ- Spåret Mejeriet-Reningsverket

av Christer Brimalm @, Vadstena, tisdag, mars 11, 2008, 15:09 (5221 dagar sedan) @ Christer Andersson

Samtliga politiker i kommunfullmäktige samt i fritids- och tekniska nämnden har fått detta nummer av Gurklisten och förhoppningsvis läser de artiklarna.

Naturligtvis ska diskussionerna föras i en hövlig och civiliserad ton och föreningen ska vara självkritisk, men vi tycker samtidigt det är viktigt att det klarläggs att det inte bara är föreningen som brustit, utan att även kommunens agerande genom åren har lämnat övrigt att önska. Det erkänner f.ö. även företrädare för kommunen åtminstone underhand.

Jag tror nog att berörda politiker tål att läsa detta (och kanske tänka tillbaka litet självkritiskt de också) utan att det lägger några hinder i vägen för en dialog som vi hoppas ska komma igång.

Just nu händer det väldigt mycket och om det vill sig väl tror jag WFJ kan gå stärkt ur den här krisen.

Christer Brimalm, redaktör för Gurklisten

WFJ- Senaste numret av Gurklisten

av Christer Andersson @, Fornåsa, Motala, tisdag, mars 11, 2008, 19:28 (5221 dagar sedan) @ Christer Brimalm

Samtliga politiker i kommunfullmäktige samt i fritids- och tekniska nämnden har fått detta nummer av Gurklisten och förhoppningsvis läser de artiklarna.

Naturligtvis ska diskussionerna föras i en hövlig och civiliserad ton och föreningen ska vara självkritisk, men vi tycker samtidigt det är viktigt att det klarläggs att det inte bara är föreningen som brustit, utan att även kommunens agerande genom åren har lämnat övrigt att önska. Det erkänner f.ö. även företrädare för kommunen åtminstone underhand.

Jag tror nog att berörda politiker tål att läsa detta (och kanske tänka tillbaka litet självkritiskt de också) utan att det lägger några hinder i vägen för en dialog som vi hoppas ska komma igång.

Just nu händer det väldigt mycket och om det vill sig väl tror jag WFJ kan gå stärkt ur den här krisen.

Christer Brimalm, redaktör för Gurklisten

Har läst pappersversionen av "Gurkan". Vadstena kommun har inte varit tillmötesgående gentemot WFJ-Sant, men att i denna sena timme kritisera kommunen med bitter och självömkande kritik, om att WFJs förväntningar av kommunen inte infriats t.e.x ang. rälsbussgaraget, ser jag vara mer som stjälpande än hjälpande. Dessutom har självkritiken varit minimal, WFJ har haft all anledning att lyckas. Tänk på att det är en David-Goliath situation, Kommunen betyder allt för WFJ, men WFJ betyder tydligen väldigt lite för kommunen.

Annars tycker jag att reportaget om planen för Huvudsta lastplats var fullt realistisk ,om nu banan får fortsätta att existera. Ett sidospår och ett mindre skjul är inte alls orimligt. Denna nerbantade verision av C-J Fahlgrens luftslott kan komma att bli den nya slutstationen under en tid, som det skrevs i Gurklisten, blir det då fråga om trafik med två lok, varav ett väntar på sidospåret. Man slipper att backa tillbaka och passagerarna får se lite intressant växling som förströelse i väntan på turen tillbaka.

Om WFJ i Gurklisten 1:2008

av Richard Loe @, tisdag, mars 11, 2008, 21:05 (5221 dagar sedan) @ Sten M

Ja, hade jag varit den som skrivit ledaren så hade jag aldrig vågat klaga på detta sättet i denna situationen, ej heller antyda att föreningen är beroende av bidrag för att få finanserna att gå ihop. Jag hade hellre presenterat någon form av åtgärdsplan som inte byggde på kommunalt stöd (eller förväntningar om sådant) och som möte de klagomål som har framförts av kommunen och andra. Detta hade skapat en betydligt mer positiv bild av situationen.

Om jag vore kommunfullmäktige och läste ledaren så skulle jag ställa en enda fråga - hur lång bör banan vara för att föreningen ska kunna driva och underhålla den utan bidrag på både kort och lång sikt. Och om svaret är att föreningen inte kan driva banan på sådana vilkor så skulle jag fullfölja uppsägningen.

Det som tyvärr framgår med all tydlighet är att föreningen egentligen aldrig har haft förutsättningar för att kunna bevara och underhålla bana och fordon - man har varit allt för ambitiös och allt för orealistiska över en längre tid. Och inget i ledareen ger mig någon som helst känsla för att man har blivit mer realistisk. Nu är det säkert många som kommer att kritsera mig för detta - men jag har varit inblandade i föreningar i Storbritannien som nu driver banor med en längd av 20-30km, men som började med en bana på 800m och som byggde upp verksamheten utan någon form av bidrag. Det som krävs är tid, arbetskraft och god hushållning. Visst har det tagit lång tid - men samtidigt så har man bevisat att man kan bygga upp verksamheten, och detta har skapat stor trovärdighet mot andra intressenter i omgivningen vilket är en förutsättning för att kunna hitta sponsorer, bygga nya verkstäder, vagnhallar mm. Det finns också ett exempel i England på en föreningen som tog över en längre bana redan från början. Den föreningen gick nästan i konkurs och det tog nästan 10 år att få ordning på finanser och verksamheten. En varning till alla.

Jag önskar WFJ lycka till - för det behöver dom efter den ledaren.

WFJ och kommunen-Förtroendekris?

av Christer Andersson @, Fornåsa, Motala, tisdag, mars 11, 2008, 22:31 (5221 dagar sedan) @ Richard Loe

Ja, hade jag varit den som skrivit ledaren så hade jag aldrig vågat klaga på detta sättet i denna situationen, ej heller antyda att föreningen är beroende av bidrag för att få finanserna att gå ihop.

Jag blev faktiskt förvånad över den här ledaren, tycker att den låter uppgiven och det känns som de upprörda känslorna har färgat av sig på tangenterna.

Det är ett försvarstal där man marginaliserar sina egna tillkortakommanden, dvs. ingensatta kulvertar, igenväxning av träd, buskar och ogräs på banan.

Igensatta kulvertar är allvarligt, i dessa klimatförändringars tider kan en igensatt kulvert leda till översvämmning och förstörda grödor för bönderna. Det finns all anledning att beakta detta.

Det är ett försvarstal fyllt av självömkande utfall.

Mötet hölls i en trevlig och saklig
anda och vi såg fram emot att träffas igen.

Underförstått, att senare möten var otrevliga och osakliga

Så behandlar man alltså en idéell förening som under över
trettio år lagt ned många tusen oavlönade arbetstimmar och dito
privata medel på att för framtida generationer...

På en direkt fråga om brevet från lantbrukarna
hade varit den utlösande faktorn bakom nämndens ändrade
beslut att säga upp oss för avflyttning
blev svaret nekande.

Här känns det som WFJ misstror kommunen och att de ljuger.

Det kan resas frågetecken kring det juridiskt hållbara i att neka
föreningen fortsatt hyra / arrende
efter så lång tid och med de motiveringar
som kommunen anför.

Kommunen äger järnvägen, är det juridiskt möjligt för kommunen att säga upp hyresgästen? Vad säger lagen?

Följaktligen har
kommunens inställning hela tiden varit avvaktande och halvhjärtad.
Det rejäla stöd som vi skulle ha behövt har vi tyvärr
aldrig fått.

Vad beror det på? Det vore intressant att veta.

Enligt ett muntligt löfte skulle vi få ta över rälsbussgaraget när Swebus lämnade det, men det löftet hölls inte.

Vem gav löftet? Vad är ett muntligt löfte värt i sådana här sammanhang? Just den här meningen borde man strukit helt, för muntliga löften väger lätt när det gäller uthyrning av lokaler, att påtala att löftet inte hölls är onödigt och undergräver relationen mellan WFJ och kommunen. Hur ska man kunna lita på varandra i framtiden?

men resurserna i form av frivillig
arbetskraft och pengar har tyvärr inte räckt för att uppnå
målen.

Att ständigt framhäva sina brister, gör att kommunen blir alltmer övertygade om att avhysningsbeslutet var riktigt. De kommer knappast att se bristerna som förmildrande omständigheter och hjälpa föreningen för att de tycker synd om den.

’Miljöfrågor vid en avveckling
Nedläggning av järnvägsområdet
mellan Vadstena och Fågelsta
är förenat med att ta hand om
räl, slipers och banvall samt avyttra
marken till omgivande
markanvändning. Detta innebär
troligen krav på undersökningar
av föroreningsgrad, efterföljande
sanering och bortforsling av
förorenat material till godkänd
deponi.

Skrämseltaktik

Det känns som man i denna trängda situation spelar ut hela känsloregistret för att rädda föreningen. Nu är ju detta skrivet i föreningens interntidning, så det må vara, där får man tycka till järnvägsentusiaster emellan, men att dela ut denna klagovisa till kommunpolitikerna är att skriva under sin egen dödsdom.

WFJ och kommunen-Förtroendekris?

av Christer Brimalm @, Vadstena, onsdag, mars 12, 2008, 12:40 (5220 dagar sedan) @ Christer Andersson

Din tolkning av texten och spekulationer om hur politiker reagerar på den får väl stå för Dig. I föreningen har vi ansett att vi måste ha rätt att försvara oss. Det handlar ju om två parter som skrivit avtal. Föreningen har inte lyckats uppnå sina målsättningar enligt avtalet, det är sant, men kommunen har inte heller fullföljt sina åtaganden. Det tycker vi är viktigt att känna till.

Men fortsättningsvis handlar det inte om att blicka bakåt, utan att hitta konstruktiva lösningar. Det jobbar vi för fullt med nu.

Jag ska tillåta mig att bli litet personlig också. Det är alltid lätt att ha synpunkter på vad "man" och "någon" "borde" göra. Du är ju östgöte och intresserad av smalspåret och bor inte långt från Vadstena. Om Du, liksom vi, tycker att den historiska järnvägsmiljön, det sista av 45 mil smalspår i Östergötland, är värd att bevara för framtida generationer, så är Du också hjärtligt välkommen att hjälpa till. Information om arbetsläger och arbetshelger finns på föreningens hemsida och om Du inte har möjlighet att hjälpa till praktiskt så finns det konton att sätta in ett bidrag på.

WFJ och kommunen-Förtroendekris?

av Richard Loe @, onsdag, mars 12, 2008, 13:02 (5220 dagar sedan) @ Christer Brimalm

Din tolkning av texten och spekulationer om hur politiker reagerar på den får väl stå för Dig. I föreningen har vi ansett att vi måste ha rätt att försvara oss. Det handlar ju om två parter som skrivit avtal. Föreningen har inte lyckats uppnå sina målsättningar enligt avtalet, det är sant, men kommunen har inte heller fullföljt sina åtaganden. Det tycker vi är viktigt att känna till.

Men fortsättningsvis handlar det inte om att blicka bakåt, utan att hitta konstruktiva lösningar. Det jobbar vi för fullt med nu.

Jag ska tillåta mig att bli litet personlig också. Det är alltid lätt att ha synpunkter på vad "man" och "någon" "borde" göra. Du är ju östgöte och intresserad av smalspåret och bor inte långt från Vadstena. Om Du, liksom vi, tycker att den historiska järnvägsmiljön, det sista av 45 mil smalspår i Östergötland, är värd att bevara för framtida generationer, så är Du också hjärtligt välkommen att hjälpa till. Information om arbetsläger och arbetshelger finns på föreningens hemsida och om Du inte har möjlighet att hjälpa till praktiskt så finns det konton att sätta in ett bidrag på.

Vi kan hålla med om att kommunen inte alltid fullföljt sina åtaganden. Men att klaga lång och högt om detta är inte bra förhandlingstaktik i en situation där samma kommun har sagt upp föreningen. Det är definitivt inte konstruktivt. Det hade varit bättre att presentera någon kort form av en REALISTISK handlingslpan för framtiden i en ledare som skickas till kommunen, för då blir det svårare för dom (och andra) att hävda att föreningen inte klarar sina åtaganden. När man senare skriver historien om föreningen så kan man ta upp detta - men absolut inte när man förhandlar från ett svårt underläge.

"Med vänner som er så...

av Östlund Anders, onsdag, mars 12, 2008, 17:24 (5220 dagar sedan) @ Richard Loe

...behöver man inga fiender!"

Jag tappar nästan hakan när jag läser i dessa trådar, Richard och Christer A får inte ta detta personligt utan att jag svarar på Richards inlägg beror på att jag måste lägga in mina åsikter någonstans... Ren slump.

Jag läste Christer Bs Ledare så fort den länkades upp och mitt intryck var att det var en bra ledare. Enligt mig så var det en saklig genomgång över den uppkomna situationen och även ett försök att "ära den som äras bör", även om det inte var mycket "ära" inblandat. Och att Christer B skriver med viss känslomässighet är väl inget konstigt, om han inte kände för "sin" bana så vore väl en nerläggning inte speciellt uppseendeväckande?
Detta var för mig som utomstående, inom WFJ kanske detta är tjatat till leda, men jag tycker ändå att det var en BRA UPPSUMMERING! BRA CHRISTER B!

Även inom detta forum verkar man vara mer benägen att anklaga WFJ för diverse tillkortakommanden än att även inse att detta faktiskt är något som kommunen, medvetet eller omedvetet, pressat fram. Kommunen själva har minst lika stor del i den uppkomna situationen som WFJ själva. När man ger med ena handen och tar med andra på det viset som beskrivs så inser man att WFJ har trots detta gjort ett storartat arbete med de resurser som finns.
Snacket om "Bidrag" känner jag är helgalet, WFJ KONSTATERAR att man jobbat utan kommunala bidrag men inte mer. Visst skulle de säkerligen tackat Ja om de blev erbjudna men jag kan inte läsa in något "gnäll" om uteblivna bidrag.

Jag kan inte se någon fara med att denna "summering" av läget sprids även till politiker, jag vill minnas att det även finns viss självkritik i den. Och bristen på "visioner" i denna ledare är väl inget problem, syftet med denna måste ha varit att "summera upp sitationen så här långt". Utan att ha koll på historien så är det svårt att veta åt vilket håll man ska blicka framåt...
Om de ingående parterna kan komma överens om att det finns misstag, felaktigheter men även vissa poänger från båda sidor så har man underlag för en förhandling. Då kanske man kan gå in i något med ömsesidig respekt?

Markägarna är också ett intressant sidospår... För det måste de väl ändå vara? Visst att det kanske var deras skrivelse som översvämmade bägaren men jag tror inte man ska tillskriva det för stor betydelse. Det verkar ha varit ett systematiskt(?) arbete sedan lång tid från främst kommunens håll och visst tar de säkerligen och greppar om alla halmstrån de kan hitta i sin "kamp" men om kommunen hävdar att denna inlaga inte hade någon betydelse så tror jag det är ett misstag att använda den som något tungt argument. Att försvara sig mot något som inte anses vara en "attack" blir fel. Man bör nog satsa på att komma överens med kommunen så löser sig nog "markägarna" också...

Till sist, att jämföra "Järnvägsintresse" inom Sverige med det som finns i England är nog definitivt äpplen och päron. I England är man stolt över att ha "uppfunnit" industrialismen, här i Sverige så är det till stor del "Stormaktstiden" som är det som väcker mest intresse. "Industrihistoria" är inte så viktigt, vi håller ju på att driva de flesta svenska "storbolag" ur landet och många ägs nu av "utlänningar". Jag vill inte bli för "politisk" men jag tror den "nationella självkänslan" ligger betydligt närmare 18/1900-tal i England än vad den gör här i Sverige, vår uppskattning av "gammalt" och "kultur" slutar nog i många fall där Engelsmännens tar vid... Men visst, vi fick "Förstlingen" så visst hopp finns även i Sverige! ;-)


Till sist, detta är trots rubriken i första hand inget angrepp mot er som till varje pris(?) försöker misskreditera WFJ utan ett inlägg som försöker beskriva hur jag såg på den omdiskuterade "ledaren" och kanske även ett stöd till WFJ och Christer B!

Och tyvärr, på jobbet har vi nu i dagarna ställt in Påskhelgen som "ledig helg" och det ser ut som jag kommer bli tvungen att sitta på "dagjobbet" under delar av påskhelgen. Jag kan tyvärr inte komma upp till Vadstena som jag hade planerat. Jag får sikta på Kristiflygare istället!

Hälsar,
Anders Ö

"Med vänner som er så...

av Christer Andersson @, Fornåsa, Motala, onsdag, mars 12, 2008, 18:14 (5220 dagar sedan) @ Östlund Anders

...behöver man inga fiender!"

Jag läste Christer Bs Ledare så fort den länkades upp och mitt intryck var att det var en bra ledare.


Att WFJ får medhåll av andra järnvägsvänner förbättrar knappast situationen. Kommunen har övertaget, det är de som har makten att säga upp banan. Man kan kritisera dem i evighet, ställa dem inför rätta och döma dem i medlemstidningens ledare. MEN denna domstol har inga befogenheter, visst det kan skapa opinion bland järnvägsintresserade, men kan det skapa opinion ute i den stora "sekulära" icke-entusiastvärlden? Alltså med denna ledare blir de redan frälsta ännu mer frälsta och de icketroende ännu mer icketroende, det skapar bara en klyfta mellan de båda parterna, det var väl inte det som var meningen? det är bättre att mäkla fred än att starta krig.

"Med vänner som er så...

av Richard Loe @, onsdag, mars 12, 2008, 20:43 (5220 dagar sedan) @ Östlund Anders

...kanske man inte hade skrivit en sådan ledare.

Varken jag eller Christer Andersson vill misskreditera WFJ. Tvärtom. MEN, jag tycker inte att WFJ har tänkt igenom hur dom ska skapa det bredare stödet bland allmänheten som krävs för att påverka kommunen. WFJ har heller inte tänkt igenom sin förhandlingstaktik gentemot kommunen. Och detta märks framför allt i ledaren. Det är dags för ett mycket snabbt omtänk!

Kom ihåg, jag är inte medlem i WFJ så jag läser ledaren som utomstående och som en sympatisk järnvägsentusiast, och vare sig ledaren eller det som kommit fram här ger mig intrycket att föreningen har förmågan att ta hand om hela banan. Markägarna är symptomatiska för detta - för hur kunde föreningen glömma att ha regelbundna kontakter med dom? Och man kan inte ha haft regelbundna kontakter, för då hade dikesproblematiken varit uppe på bordet mycket tidigare och hade troligtvis åtgärdats (jag har själv haft ett sådant ansvar för samverkan med markägare, så jag vet hur det kan fungera).

Att WFJ har motverkats av kommunen och andra är tydligt. Men att ta upp detta offentligt är inte bra i denna situationen, det skapar bara mera negativa känslor. Det är mycket viktigare att bygga förtroende genom en positiv och genomtänkt handlingsplan som man kan fullfölja och som tittar framåt.

"Med vänner som er så...

av Östlund Anders, torsdag, mars 13, 2008, 06:39 (5220 dagar sedan) @ Richard Loe

Detta är en ledare i en intern medlemstidning, jag kan inte se hur den har med stödet hos den breda allmänheten att göra? Vad man redovisar internt och externt måste inte vara samma.
Har man sedan stuckit ut hakan och delat ut denna ledare till berörda politiker så kan det slå på två håll, men många av de beslutande politikerna i Vadstena kanske inte känner till historien ur WFJs synpunkt, om de känner till den alls... Även politikerna och tjänstemännen har väl en rätt att veta hur motparten upplever situationen?

Att ledaren är publicerad här tror jag inte kan jämställas med att "den breda allmänheten" i Vadstena har läst den, även om de kan... ;-)

Min poäng var främst att vi som järnvägsintresserade kan väl stödja WFJ i sin gärning. De har EN chans att göra rätt och det funkar inte att kika över axeln och se vad man borde gjort igår. Konstruktiva förslag för framtiden är nog vad de behvöer snarare än en redovisning av vilka fel som begåtts igår, i förrgå och för flera år sedan. Nu är ledaren publicerad, bra eller dåligt, men vad kan de göra som nästa steg? Om ni anser att de gjort fel, hur kan de ta nästa steg framåt för att (enligt er) rätta till felen?

Om vi kastar ut förslag här så kan "fienden" läsa också och kanske deras strategier spricker, kanske vissa förslag gör sig bättre på mail. Men att vi som borde vara deras vänner ska fastna i diskussioner om redan gjorda gärningar var rätt eller fel kan jag inte se som konstruktivt...

När man blir angripen reagerar man med försvar, och det tycker jag WFJs ledare gjorde på ett balanserat sätt, om den blev "känslomässig" så tycker inte jag det är konstigt...

Nåväl, vem som har rätt vet vi om ca 9 månader...

Hälsar,
Anders Ö

"Med vänner som er så...

av nicke, torsdag, mars 13, 2008, 08:44 (5219 dagar sedan) @ Östlund Anders

Bra sagt!

Det ältas i cirklar här av folk som inte är insatta, ej heller vill göra ett enda fysiskt handtag någonstans, överhuvudtaget. Vilket iofs är en grundlag: De som vet vad det handlar om agerar på annat sätt. Konkret. I verkligheten.
WFJ har mitt fulla stöd. Nu blickar vi frammåt. Det är den enda sanna vägen.

"Med vänner som er så...

av Bo Johansson, torsdag, mars 13, 2008, 10:25 (5219 dagar sedan) @ nicke

Det ältas i cirklar här av folk som inte är insatta, ej heller vill göra ett enda fysiskt handtag någonstans, överhuvudtaget. Vilket iofs är en grundlag: De som vet vad det handlar om agerar på annat sätt. Konkret. I verkligheten.
WFJ har mitt fulla stöd. Nu blickar vi frammåt. Det är den enda sanna vägen.

En typisk synpunkt i branschen som tyder på att man missat något i sin omvärldsanalys. Det hjälper inte hur många träd man sågar ned eller hur många sliprar man byter om man inte klarar av det juridiska, har avtal och dispositionsrätt över sin anläggning samt klarar av att hantera erfoderliga tillstånd, förelägganden från myndigheter m.m.

Vem säger att den som är bäst på att röja sly även är bäst strateg eller den bäste förhandlingsföreträdaren?

Bo

WFJ: Slipersbytare eller jurister

av Christer Andersson @, Fornåsa, Motala, torsdag, mars 13, 2008, 11:11 (5219 dagar sedan) @ Bo Johansson

En typisk synpunkt i branschen som tyder på att man missat något i sin omvärldsanalys. Det hjälper inte hur många träd man sågar ned eller hur många sliprar man byter om man inte klarar av det juridiska, har avtal och dispositionsrätt över sin anläggning samt klarar av att hantera erfoderliga tillstånd, förelägganden från myndigheter m.m.

Vem säger att den som är bäst på att röja sly även är bäst strateg eller den bäste förhandlingsföreträdaren?

Bo

Att hitta folk som kan byta slipers och fälla träd är inte speciellt svårt, det är realtivt enkla och konkreta arbetsuppgifter.

Att hitta någon som är bevandrad i kommunala avtal och hur man på bästa sätt hanterar myndigheter och missnöjda bönder, det är svårare.

Det rör på sig i föreningen WFJ nu, det är glädjande att trädröjning påbörjats, det syns när träd fälls, MEN hela den akademiska pappersexercisen syns inte på samma sätt. Egentligen borde lite av pengarna för att köpa in nya slipers läggas på en luttrad konsult med vana från kommunala förhandlingar, så att även den delen av problemet kunde bemötas. Det känns som WFJ satsar alla pengar på ett kort och sen hoppas på det bästa. Det talas om att bjuda in kompetenta personer från näringslivet, men det är kanske något som WFJ håller för sig själv än så länge.

"Med vänner som er så...

av nicke, torsdag, mars 13, 2008, 11:35 (5219 dagar sedan) @ Bo Johansson

"En typisk synpunkt i branschen som tyder på att man missat något i sin omvärldsanalys. Det hjälper inte hur många träd man sågar ned eller hur många sliprar man byter om man inte klarar av det juridiska, har avtal och dispositionsrätt över sin anläggning samt klarar av att hantera erfoderliga tillstånd, förelägganden från myndigheter m.m.
Vem säger att den som är bäst på att röja sly även är bäst strateg eller den bäste förhandlingsföreträdaren?"

Ingenting. Det handlar INTE om att röja sly och byta slipers i första hand. Det var inte det som avsågs utan aktivt föreningsarbete generellt. Det är synonymt att de som gnäller mest på WFJ här är de som inte är aktiva i NÅGON förening. Jag ger inte mycket för passiva soffrallare. Vill du arbeta med papper i stället för kreosotdoftande slipers? Det finns jobb för dig. Läs upp dig på JVS föreskrifter. 500 sidor så där innhåller en ansökan om särskilt trafiktillstånd. Sitter just nu med det i en annan förening där vi är några stycken som kämpar med det.

Pajerna viner

av Ante på resa, torsdag, mars 13, 2008, 14:47 (5219 dagar sedan) @ nicke

Ska vi ta och lugna oss nu? Nu är ju trafiktillståndet inte något som är akut för WFJ:s del och aktivt medlemskap i förening är väl inte det som ger inträdesbiljett i dessa trådar. Vi behöver väl inte hacka på vare sig varandra eller på WFJ. Förslagsvis slutar vi kasta pajerna här och ger WFJ det stöd de så väl behöver direkt istället för här. Ett sätt är väl att hjälpa till att förmå kommunen att inse att WFJ:s öde berör många även utanför kommungränsen.

Ante

Pajerna viner

av Bert Jakobsson ⌂ @, Vadstena, torsdag, mars 13, 2008, 15:37 (5219 dagar sedan) @ Ante på resa

Aktivt deltagande i arbetsläger eller på arbetshelger skulle också hjälpa, åtminstone på kort sikt!

WFJ och kommunen-Förtroendekris?

av Christer Andersson @, Fornåsa, Motala, onsdag, mars 12, 2008, 19:23 (5220 dagar sedan) @ Richard Loe


Vi kan hålla med om att kommunen inte alltid fullföljt sina åtaganden. Men att klaga lång och högt om detta är inte bra förhandlingstaktik i en situation där samma kommun har sagt upp föreningen. Det är definitivt inte konstruktivt. Det hade varit bättre att presentera någon kort form av en REALISTISK handlingslpan för framtiden i en ledare som skickas till kommunen, för då blir det svårare för dom (och andra) att hävda att föreningen inte klarar sina åtaganden. När man senare skriver historien om föreningen så kan man ta upp detta - men absolut inte när man förhandlar från ett svårt underläge.

Precis som jag tycker, WFJ har med all säkerhet rätt angående renovering av lokstall och stationshus, samt muntligt löfte om rälsbussgarage. Ledaren passar bra för gurklistens läsekrets, MEN inte som någon skrivelse till kommunen. Nu har man gått och delat ut tidningen till kommunstyrelsen, så då kommer denna antikommunala ledare antagligen att behandlas som en slags skrivelse, vilket sannerligen kan komma att påverka framtiden för den sista snutten av smalspår i Östergötland. Nu måste WFJ sätta på sig silkesvantarna inför samtalen med kommunen, för kommunen kan tydligen bryta hur många överenskommelser de vill utan att ens behöva kommentera detta. WFJ tycks se kommunen som en likvärdig partner, men det är snarare så att WFJ måste göra allt för kommunen utan att kunna kräva något tillbaka. WFJ kan hoppas att man får något för mödan, men inte kräva något. Likt narren som roar kungen måste nu WFJ bevisa att de kan överleva och vända detta dystra läge till något positivt.

WFJ-Svar till Christer Brimalm

av Christer Andersson @, Fornåsa, Motala, onsdag, mars 12, 2008, 20:31 (5220 dagar sedan) @ Christer Brimalm

Din tolkning av texten och spekulationer om hur politiker reagerar på den får väl stå för Dig. I föreningen har vi ansett att vi måste ha rätt att försvara oss. Det handlar ju om två parter som skrivit avtal. Föreningen har inte lyckats uppnå sina målsättningar enligt avtalet, det är sant, men kommunen har inte heller fullföljt sina åtaganden. Det tycker vi är viktigt att känna till.

Antagligen har kommunen inte fullföljt sina åtaganden pga. att WFJ inte fullföljt sina åtaganden. Eller är det tvärtom?


Jag ska tillåta mig att bli litet personlig också. Det är alltid lätt att ha synpunkter på vad "man" och "någon" "borde" göra. Du är ju östgöte och intresserad av smalspåret och bor inte långt från Vadstena. Om Du, liksom vi, tycker att den historiska järnvägsmiljön, det sista av 45 mil smalspår i Östergötland, är värd att bevara för framtida generationer, så är Du också hjärtligt välkommen att hjälpa till. Information om arbetsläger och arbetshelger finns på föreningens hemsida och om Du inte har möjlighet att hjälpa till praktiskt så finns det konton att sätta in ett bidrag på.

Jag ska också bli lite personlig här, visst har jag haft många synpunkter och skrivit en del syrliga kommentarer som retat upp en och annan. Kanske har vissa av mina inlägg varit osakliga och saknat pregnans, men det är ändå unikt att jag som anonym internetanvändare kan få diskutera ämnet WFJ och det skeende som föreningen befinner sig i. Kanske finns det de som tycker att en anonym internet-användare, utan nån som helst position i själva WFJ, inte har nån som helst rätt att tycka något här. För 20 år sen hade den här diskussionen varit en omöjlighet, internet har gjort den möjlig, här är alla likvärdiga. WFJ är en hierarkisk förening som styrts av samma personer i mer än 30 år. WFJ behöver kritik och speciellt nu, det är bra om kritiken kommer från de som vill behålla järnvägen. Christer Brimalm är för mig snarast en ikon inom WFJ, en av föreningens stöttepelare, en genuin entusiast, kunnig som få på ämnet järnvägar och östgötasmalspår i synnerhet. Jag har lästa många intressanta reportage i Gurklisten, allt från ångtåg i DDR, MÖJs östgöta smalspår och nu senast: en teaterpjäs om ett ånglok i England på 1830-talet.

Själv är mitt järnvägsintresse mest på det teoretiska planet. Jag är en flitig biblioteksbesökare, läser gärna järnvägshistoriska böcker, ser filmer, studerar gamla kartor, promenerar på gamla banvaller, samlar på modeller m.m.

Min nuvarande livssituation medger tyvärr inte något praktiskt föreningsarbete. Dessutom är jag ganska egensinnig och saknar säkert den sociala kompetens som krävs för att fungera i en förening. Rent hypotetiskt skulle jag nog kunna byta några slipers, men jag är främst intresserad av att påverka ideologin bakom WFJ, internet är ett bra verktyg för detta. Om Christer Brimalm INTE hade läst inläggen på detta forum hade han troligen heller inte tagit med orden "överambition", "veteranbussar" eller "NKlJ-vagnar" i Gurklistens ledare. Kanske har jag påverkat WFJs ideologi en aning.

Herrarna verkar inte vilja förstå

av Ante Svensson ⌂ @, tisdag, mars 11, 2008, 23:35 (5221 dagar sedan) @ Richard Loe

Om man sätter sig in i situationen en smula så handlar inte ledaren om att WFJ anser sig ha behövt kommunalt bidrag för sin överlevnad, snarare handlar det om att möta den kritik man utsatts för, nämligen att man inte skött sin anläggning och inte uppnått de delmål som satt upp. Både kommunen och WFJ har gemensamt haft ansvar att uppfylla. I uppsägningen anger kommunen att WFJ inte levt upp till sin del och att man därmed sägs upp. Ett klagobrev från fem markägare ska ha varit en springande punkt eller droppen som fick den berömda bägaren att rinna över. I ledaren tas det upp punkt efter punkt där kommunen inte levt upp till utställda löften. Om det varit så att kommunen uttalat varit negativ till WFJ hade det varit en sak men här har det handlat om ärenden som varit märkliga: De 200 000 som först faktiskt utlovades och sedan drogs tillbaka, det faktum att misskötsel av lokstallet angetts som den direkta anledningen till uppsägningen men där kommunen trots påpekanden inte åtgärdat saker (kommunen haft ansvar för) som WFJ bett om, fall där kommunen stöttat markägare som inkräktat på mark etc. WFJ har i alla dessa fall valt att inte ta strid utan försökt jobba vidare, men hur tror herrarna det måste ha känts när löfte efter löfte inte infriades? Att man faktiskt lovas 200 000 för att klara ekonomin och dessa senare fryser inne? Eller att kommunen hellre lyssnar på någon som plöjer upp banvallen bit för bit istället för att skydda den mark man själva äger? Det här med plåthallen som föreningen först KÖPER av Vadstena kommun men som man sedan inte får hjälp att montera känns för mig som ren och skär oginhet. Eller motorvagnsstallet där kommunen råkar ha behov av att ställa grejor och inte utrymmer trots att man lovat att göra just detta. Det är inte vad jag skulle kalla juste. I synnerhet som det senare tjafsas om "skräpighet" i form av vagnar som man måste förvara ute p g a man inte har någon vagnhall...

Att prata om bristande realism för en förening som trots total brist på trafikintäkter under under ett helt decennium lyckets överleva känns rätt mycket som brist på... realism. WFJ har överlevt inte bara utan kommunala bidrag utan även utan intäkter från de tåg man skulle ha kört sedan 1998! Javisst, det är säkert orealistiskt, man skulle enligt all logik ha klappat ihop för länge sedan, men man har valt att kämpa vidare. Jag kan inte komma ifrån att många som debatterar i detta ämne hela tiden förefaller tänka utifrån normaliteten i form av en förening som kör 20 trafikdagar på en sommar och drar in 5- 10 000 per trafikdag, säljer vykort och godis och drar in ännu mer och kan leva på det. Detta är inte fallet här! På minimala intäkter och snäva ramar (jag tycker inte alls att WFJ har för mycket rullande materiel) så hankar man sig fram. Om man valt fel i vissa lägen, ok, men medvetenheten om detta finns idag, viljan att förändra sig likaså. Jag tycker att ledaren skingrar en del dimmor. Tuff, javisst. Men med tanke på att man inte tagit striden förr så kanske det krävs. De hårdföra motståndarna går ändå inte att omvända men någon annan kanske skäms? Jag tror att det viktigaste är de resultat man presterar framöver, inte vad som råkar stå eller inte stå i en ledare i Gurklisten. Hade herrarna varit helt coola i motsvarande situation? Hade ni kunnat undvika bitterhet? Kanske detta var ett nödvändigt tillfälle att få kräkas ur sig många års frustration? Låt oss se vad som händer härnäst.

Jag ser det så här: Klockan är fem i tolv, minst. Det har säkerligen gjorts många misstag genom åren i Vadstena. Glöm dessa nu. Eller rättare sagt, dra lärdom men sluta älta! Frågan är egentligen mycket enkel: Vill vi att det ska finnas kvar 10 km östgötskt smalspår eller ej? Om inte, OK, fine. Om så, hjälp till på något sätt, strunta i "realismen" och fan och hans moster, nu är det vinna eller försvinna som gäller. Jag orkar inte höra vad WFJ borde ha gjort 1632 på hösten eller när Attila drog fram, jag är intresserad av om det går att vända detta på något sätt. Nu. Den feta tanten må kanske öva skalor men hon har inte börjat sjunga än.

--
Ante

Lessons Learned!

av Richard Loe @, onsdag, mars 12, 2008, 12:55 (5220 dagar sedan) @ Ante Svensson

Du (och andra) kanske inte vill läsa om misstag osv som skedde år si-och-så, men om verksamheten ska gå fram så måste man diskutera vad som har hänt, varför och vad man kan lära sig från detta, så att när man planerar för nästa steg så upprepar man inte samma misstag igen.

Tyvärr så finns där mycket för WFJ och andra att lära sig här (exempelvis samverkan med andra markägare), så det måste diskuteras. Men du behöver inte läsa om du inte vill...

Det första man måste diskutera inom WFJ är vad man kan göra (i form av drift, underhåll osv) med nuvarande resurser. Detta kanske innebär en bana som inte är 10km i längd. Då kan man gå vidare och beräkna hur mycket mer det krävs för att driva hela banan och sedan tänka igenom hur man ska uppnå detta extra och inom vilken tid man vill uppnå detta målet. För det är denna typ av planering (som bör vara mycket kallsinnig) som krävs för att skapa en realistisk handlingsplan för förening och bana och därmed den trovärdighet som WFJ just nu tycks sakna inom kommunen.

Lessons Learned!

av Per-Åke Lampemo, onsdag, mars 12, 2008, 13:05 (5220 dagar sedan) @ Richard Loe

Du (och andra) kanske inte vill läsa om misstag osv som skedde år si-och-så, men om verksamheten ska gå fram så måste man diskutera vad som har hänt, varför och vad man kan lära sig från detta, så att när man planerar för nästa steg så upprepar man inte samma misstag igen.

Ja, du har helt rätt där Richard!

För att kunna framgångsrikt kunna driva en ideell museijärnväg måste man ta lärdom av tidigare misstag. Detta gäller inte bara WFJ...

Mvh P-Å Lampemo

WFJ: Bönderna & Järnvägen

av Christer Andersson @, Fornåsa, Motala, onsdag, mars 12, 2008, 18:52 (5220 dagar sedan) @ Ante Svensson

Eller att kommunen hellre lyssnar på någon som plöjer upp banvallen bit för bit istället för att skydda den mark man själva äger?

Bönderna plöjer ända upp på banvallen- Detta är fel av dem. WFJ har inte uppmärksammat igensatta kulvertar-fel av dem. Således står det nu 1-1 i matchen WFJ-bönderna. Men tänk på att kommunen måste välja att ta ställning för antingen bönderna eller WFJ.

Bönderna är näringsidkare, att dagligen bruka jorden är deras levebröd, en igenvuxen kulvert kan resultera i ekonomiska förluster för bonden, hans privatekonomi drabbas.

WFJ-Det är en järnvägsförening, det är alltså en fritidssyssla för män på helgerna, en ganska "smal" grupp, de är inte ekonomiskt beroende av verksamheten. Som någon skrev: I värsta fall får de se sig om efter andra fritidsintressen. Det kanske låter elakt, men man måste se det så.

Det uppstår en tvist, är det så konstigt att kommunen tar bönderna på större allvar?

Som järnvägsentusiast måste man ibland ta av sig entusiastglasögonen och se problemet ur den andra partens synvinkel.

Herrarna behagar fortfarande inte förstå

av Ante på resa, onsdag, mars 12, 2008, 23:06 (5220 dagar sedan) @ Christer Andersson

Som järnvägsentusiast måste man ibland ta av sig entusiastglasögonen och se problemet ur den andra partens synvinkel.

Tro mig, Christer, just det du skriver ovan har varit en del av min vardag under ett par år rörande en annan bana. Jag fattar. Som jag skriver i mitt inlägg; lär av misstagen men älta dem inte. I klartext betyder detta att man ska analysera allt man gjort och sedan göra om och göra rätt. Vad som sker här är att det ältas självklarheter med facit i hand. Det är tröttande. Jag fattar att man ska lära sig, det är grundkurs 1 a. Den borde vi väl ha lämnat eller hur? I dessa trådar har det tragglats om hur WFJ borde ha gjort si och man borde ha gjort så. Folk som känt WFJ-veteran X drar en historia om hur det redan 1978 på hösten begicks fatala misstag eftersom... OK, vi fattar. Men de som idag står med ryggen mot stupet vill faktiskt ta nya vägar och det sker faktiskt. Men det kommer kanske att meddelas på andra ställen än här? Jag tycker också att det görs en hel del höns av fjädrar ur formuleringar i ett par ledare i Gurklisten. Saker som hela tiden tolkas som att "de har inte fattat trots läget... etc".

Angående exemplet bönderna så är det är inte så enkelt som sägs om att kommunen kan välja att lyssna på den tyngre parten. För det första; banan är en järnväg. Det finns vissa regler för hur man tillåts agera i en järnvägs närhet. Att plöja upp bandiken etc är ett intrång på järnvägsmark som ingen kommun, lantbrukare etc skulle kunna komma undan med. WFJ borde ha tagit strid i saken för där om något har man påverkade vattenflöden etc. För det andra; man har ett avtal med WFJ om den järnväg som hela tiden naggas i kanten. En ren hederssak är att man ser till att avtalet fungerar, även för motparten. Om man ofta väljer lösningar som förändrar verkligheten för motparten så förändrar man ju förutsättningarna för avtalet vilket påverkar dettas legimitet. Man kan ju faktiskt hävda att kommunen inte vet vad det innebär att äga en järnväg.

Richard, du gillar det här med att skära ned, gallra, vara realist etc. OK. Jag fattar vad du vill säga. Men resonemanget bygger på att inget blir fel. Att man gallrar eller skär ned exakt rätt vid rätt tdipunkt. Att rätt antal fordon skrotas och att det inte sker någon utarmning eller att rätt anttal meter bana kapas utan att miljöerna (som är en kvalitetsaspekt hos anläggningen) blir stympade. Frågan är; hur vet man sånt när man gör det? Jag har hela tiden hävdat i detta ämne att WFJ måste göra allt annorlunda men att vägen är en annan än den du förespråkar. För det första är frågan om banlängd ointressant i nuläget. Just nu måste man visa att banan WFJ är en tillgång för Vadstena, att det finns starka intressenter som hävdar samma sak och att vägen till en fungerande verksamhet är rätt kort. Det finns bara en vettig väg att komma fram till detta och det är att ordna medel och starka allierade och skapa ett projekt som innebär en snabbare banupprustning och samarbetspartners som finns i anslutning. Motala Express som redan nu är etablerade är en, Ladugård 206 som också är etablerade vid Huvudstad är en annan. Aska, Fågelsta, eller vad det nu kan vara är totalt ovidkommande just här och nu. Jag skulle också vilja säga att om man pratar om att sätta sig ned och "realistiskt" analysera banlängd etc i det här läget så är det enbart teorier. Tillbaka till grundkursen. För WFJ är idag inte tio km lång, den är 700 m. Det som finns bortom Katarinaskolan är sånt som kan fogas in med tiden men det finns inte idag annat är som utvecklingspotential. Ska man göra vettiga analyser måste det finnas siffror och fakta att gå på, sista tåget gick 1998. VÕsst man kan säga att man ska köra hit eller dit och ta bort resten, men vad baserar man det antagandet på? Antal aktiva om tio år? Ekonomisk sits 2015? Som jag sade i mitt inlägg så är WFJ inte en normal förening. Richard, du snackar om WFJ 1998. DÄR kanske din modell hade varit rätt. Nu blev det inte så och då måste man gå på den linjen.

Min poäng i detta är att det strategiska valet görs av WFJ. Nu vill man gå på linjen att man satsar på att hela banan ska bevaras. Jag kan förstå att det finns tungt vägande skäl för detta och det utan att ha mina entusiastglasögon på mig. Att börja kapa en bana man inte ens äger framför näsan på en kommun som har vräkt en, hur skulle man kunna gå iland med det utan att man mister allt? Symbolvärdet väger oerhört tungt här och det är försent för rätt mycket här. Jag skulle också vilja säga att min tes är att alla museiföreningar, inklusive WFJ måste bli oerhört mycket mer kommersiellt inriktade och det kanske kan vara ett sätt att slippa gallra, stympa, skära bort så mycket.

WFJ: Vem har lösningen på problemet?

av Christer Andersson @, Fornåsa, Motala, torsdag, mars 13, 2008, 00:07 (5220 dagar sedan) @ Ante på resa


Tro mig, Christer, just det du skriver ovan har varit en del av min vardag under ett par år rörande en annan bana. Jag fattar. Som jag skriver i mitt inlägg; lär av misstagen men älta dem inte.

I klartext betyder detta att man ska analysera allt man gjort och sedan göra om och göra rätt. Vad som sker här är att det ältas självklarheter med facit i hand.


Vad det gäller bönder och igenväxt bana så har detta varit ett problem i många år, redan 1984 grävdes spåret av strax innan Aska, det var väl en nödlösning pga dålig avrinning, man satte dit ny kulvert och löste det. År 2008 är det återigen fråga om dålig avrinning och igensatta kulvertar. Först efter att bönderna klagat till kommunen slår WFJ på stora trumman och lovar åtgärda bristerna. Varför införde man inte månatliga inspektioner av banan. Man skulle haft en baninspektör som regelbundet körde sin dressin längs spåret, vid minsta tvekan om brister skulle man åtgärdat dessa.

Men de som idag står med ryggen mot stupet vill faktiskt ta nya vägar och det sker faktiskt. Men det kommer kanske att meddelas på andra ställen än här?

Mitt förslag var paketresor; tåg-båt-veteranbuss

Jag tycker också att det görs en hel del höns av fjädrar ur formuleringar i ett par ledare i Gurklisten. Saker som hela tiden tolkas som att "de har inte fattat trots läget... etc".

WFJ är helt klart införstådda med situationen vid det här laget, MEN som det skrivs i Gurklisten så var medlemmarna i chocktillstånd efter beskedet om uppsägning. Det tyder på att de inte tagit situationen på allvar, dvs ingen trodde att kommunen skulle svika WFJ, inte ens efter en tågolycka och 9 år av utebliven trafik. Fanns inte tanken om uppsägning hos någon av WFJs medlemmar under dessa 9 år?

Angående exemplet bönderna så är det är inte så enkelt som sägs om att kommunen kan välja att lyssna på den tyngre parten. För det första; banan är en järnväg. Det finns vissa regler för hur man tillåts agera i en järnvägs närhet. Att plöja upp bandiken etc är ett intrång på järnvägsmark som ingen kommun, lantbrukare etc skulle kunna komma undan med. WFJ borde ha tagit strid i saken för där om något har man påverkade vattenflöden etc. För det andra; man har ett avtal med WFJ om den järnväg som hela tiden naggas i kanten. En ren hederssak är att man ser till att avtalet fungerar, även för motparten. Om man ofta väljer lösningar som förändrar verkligheten för motparten så förändrar man ju förutsättningarna för avtalet vilket påverkar dettas legimitet. Man kan ju faktiskt hävda att kommunen inte vet vad det innebär att äga en järnväg.

Det finns regler för hur man tillåts agera i en järnvägs närhet -ja MEN det finns väl också regler (även oskrivna sådana) om hur en järnväg ska se ut.

Om järnvägen inte var igenväxt och möjligen mer trafikerad hade kanske böndernas respekt för den varit högre.

Man kan diskutera WFJ i evighet, varför gick det fel? vad ska man göra för att överleva? Jag tror att det var olyckan 1998 som var den utlösande faktorn för att WFJ nu sitter i klistret. Det tar årtionden av hårt arbete att bygga upp en järnvägsförening, men det räcker med en enda resa för att rasera den.

Just nu behöver man bara koncentrera sig på sommarens trafik och hoppas att den faller väl ut. Sen är det bara att vänta på årskiftet.

WFJ: Vem har lösningen på problemet?

av Ante på resa, torsdag, mars 13, 2008, 12:28 (5219 dagar sedan) @ Christer Andersson

Vad det gäller bönder och igenväxt bana så har detta varit ett problem i många år, redan 1984 grävdes spåret av strax innan Aska, det var väl en nödlösning pga dålig avrinning, man satte dit ny kulvert och löste det. År 2008 är det återigen fråga om dålig avrinning och igensatta kulvertar. Först efter att bönderna klagat till kommunen slår WFJ på stora trumman och lovar åtgärda bristerna. Varför införde man inte månatliga inspektioner av banan. Man skulle haft en baninspektör som regelbundet körde sin dressin längs spåret, vid minsta tvekan om brister skulle man åtgärdat dessa.

Visst, man borde. Men det har ju samtidigt varit mycket om hur skräpigt det varit på stationen, sanering av ekonomin, det stora arbetet med att erhålla nytt trafiktillstånd, etc. Kan likväl tolkas som att man tvingats göra smärtsamma prioriteringar.

Men de som idag står med ryggen mot stupet vill faktiskt ta nya vägar och det sker faktiskt. Men det kommer kanske att meddelas på andra ställen än här?


Mitt förslag var paketresor; tåg-båt-veteranbuss

Och det är ett kontruktivt sådant. Hur når man dit? Det är fråga två.

Jag tycker också att det görs en hel del höns av fjädrar ur formuleringar i ett par ledare i Gurklisten. Saker som hela tiden tolkas som att "de har inte fattat trots läget... etc".


WFJ är helt klart införstådda med situationen vid det här laget, MEN som det skrivs i Gurklisten så var medlemmarna i chocktillstånd efter beskedet om uppsägning. Det tyder på att de inte tagit situationen på allvar, dvs ingen trodde att kommunen skulle svika WFJ, inte ens efter en tågolycka och 9 år av utebliven trafik. Fanns inte tanken om uppsägning hos någon av WFJs medlemmar under dessa 9 år?

Vi vet ju inte hur dialogen har sett ut. Vi vet att den inte alltid har varit god men det kan ju räcka med att någon på kommunen sagt att "det är ingen fara, det är nog mest formalia" för att man mentalt ska gripa vilket halmstrå som helst. Omvänt kan man ju säga att man kan ha haft en känsla av att det nog skulle gå vägen med nytt trafiktillstånd, tåg som rullat etc. Tycker man sig se ljuset i tunneln så kan man vaggas in i falsk trygghet. Men allt detta är spekulationer. Läget just nu är känt och det är detta som gäller.

Det finns regler för hur man tillåts agera i en järnvägs närhet -ja MEN det finns väl också regler (även oskrivna sådana) om hur en järnväg ska se ut.

Om järnvägen inte var igenväxt och möjligen mer trafikerad hade kanske böndernas respekt för den varit högre.

Sant. Det finns ett problem med att tåget slutat gå, folk anpassar sig till den situationen och brukar inte gilla att tåget kommer tillbaka. Om nu inte tåget varit borta så länge att det är saknat. Men att en järnväg är förfallen ska inte kunna vara ett skäl att riva den om det inte är av säkerhetsmässiga skäl. Eftersom det inte går några tåg på banan är det estetiska skäl vi pratar om. Sen finns det ju frågan om huruvida banan kan räknas som nedlagd eller ej, men det är ju lite komplicerat här. Nu har det funnits en trafikutövare som varit villig att rusta upp banan. Hade kommunen varit seriös hade man tagit diskussionen med utövaren om chanserna att uppnå målet och samtidigt skyddat sin egendom, dvs banan. Framförallt är det märkligt att man accepterat markstöld och att frågan om förändrade vattenflöden gäller om trummor satts igen men inte om hela diken tagits bort. Oavsett vems perspektiv man intar är hela den historien märklig eftersom en part är konsekvent inkonsekvent.


Man kan diskutera WFJ i evighet, varför gick det fel? vad ska man göra för att överleva? Jag tror att det var olyckan 1998 som var den utlösande faktorn för att WFJ nu sitter i klistret. Det tar årtionden av hårt arbete att bygga upp en järnvägsförening, men det räcker med en enda resa för att rasera den.

Sant igen. Om man tänker tanken på att det INTE hade varit någon urspårning 1998 så hade läget varit ett helt annat, ekonomiskt, tekniskt, banstandardmässigt osv. Relationen med kommunen hade säkerligen varit en helt annat eftersom man i lugn och ro hade kunnat bygga upp verksamheten och skapa den välfungerande verksamhet som kommuner brukar gilla. I klartext att motståndarna hade hamnat i en klar minoritet bland dem som bestämmer.

Just nu behöver man bara koncentrera sig på sommarens trafik och hoppas att den faller väl ut. Sen är det bara att vänta på årskiftet.

På ytan, ja. Bakom kulisserna måste ett stenhårt arbete pågå för att räda situationen. I slutet av året vet vi hur det gick.

Ante

Herrarna behagar fortfarande inte förstå

av Richard Loe @, torsdag, mars 13, 2008, 16:10 (5219 dagar sedan) @ Ante på resa

Richard, du gillar det här med att skära ned, gallra, vara realist etc. OK. Jag fattar vad du vill säga. Men resonemanget bygger på att inget blir fel. Att man gallrar eller skär ned exakt rätt vid rätt tdipunkt. Att rätt antal fordon skrotas och att det inte sker någon utarmning eller att rätt anttal meter bana kapas utan att miljöerna (som är en kvalitetsaspekt hos anläggningen) blir stympade. Frågan är; hur vet man sånt när man gör det? Jag har hela tiden hävdat i detta ämne att WFJ måste göra allt annorlunda men att vägen är en annan än den du förespråkar. För det första är frågan om banlängd ointressant i nuläget. Just nu måste man visa att banan WFJ är en tillgång för Vadstena, att det finns starka intressenter som hävdar samma sak och att vägen till en fungerande verksamhet är rätt kort. Det finns bara en vettig väg att komma fram till detta och det är att ordna medel och starka allierade och skapa ett projekt som innebär en snabbare banupprustning och samarbetspartners som finns i anslutning. Motala Express som redan nu är etablerade är en, Ladugård 206 som också är etablerade vid Huvudstad är en annan. Aska, Fågelsta, eller vad det nu kan vara är totalt ovidkommande just här och nu. Jag skulle också vilja säga att om man pratar om att sätta sig ned och "realistiskt" analysera banlängd etc i det här läget så är det enbart teorier. Tillbaka till grundkursen. För WFJ är idag inte tio km lång, den är 700 m. Det som finns bortom Katarinaskolan är sånt som kan fogas in med tiden men det finns inte idag annat är som utvecklingspotential. Ska man göra vettiga analyser måste det finnas siffror och fakta att gå på, sista tåget gick 1998. VÕsst man kan säga att man ska köra hit eller dit och ta bort resten, men vad baserar man det antagandet på? Antal aktiva om tio år? Ekonomisk sits 2015? Som jag sade i mitt inlägg så är WFJ inte en normal förening. Richard, du snackar om WFJ 1998. DÄR kanske din modell hade varit rätt. Nu blev det inte så och då måste man gå på den linjen.

Min poäng i detta är att det strategiska valet görs av WFJ. Nu vill man gå på linjen att man satsar på att hela banan ska bevaras. Jag kan förstå att det finns tungt vägande skäl för detta och det utan att ha mina entusiastglasögon på mig. Att börja kapa en bana man inte ens äger framför näsan på en kommun som har vräkt en, hur skulle man kunna gå iland med det utan att man mister allt? Symbolvärdet väger oerhört tungt här och det är försent för rätt mycket här. Jag skulle också vilja säga att min tes är att alla museiföreningar, inklusive WFJ måste bli oerhört mycket mer kommersiellt inriktade och det kanske kan vara ett sätt att slippa gallra, stympa, skära bort så mycket.

Låt oss nu vara tydliga. Banan är totalt kapade från och med årsslutet om inte ett nytt arendeavtal kommer till stånd. Frågan är inte hur mycket av banan vi ska bevara, frågan är hur ska vi rädda banan över huvudtaget?

För att göra det så måste föreningen övertala en skeptisk kommun att dom kan ta hand om banan och driva trafiken på ett säkert sätt, detta utifrån en situation där föreningen saknar trovärdighet i kommunens ögon. Bara då kommer arendet att förnyas, och bara då kan man börja satsa på att bevara hela banan.

Så hur övertalar man kommunen? Ja, det finns flera aspekter. Först, ett sammanhållen mediabudskap, där man inte öppet kritiserar andra utan i stället presenterar en positiv bild av det man vill uträtta (dvs inga klagande ledare i medlemstidningen som skickas till kommunen). För det andra, en genomtänkt projekt/handlingsplan för hur banan ska återuppbyggas och (viktigast av allt) hur den skall underhållas.

En projekt/handlingsplan för en sådan räddning måste vara realistisk, annars har den ingen trovärdighet i andras ögon (vare sig kommunen eller möjliga sponsorer) - och man ska börja med antagandet att man har samma antal aktiva medlemmar som nu (grund eller noll alternativet). Detta ger en grund för att beräkna hur mycket underhåll man mäktar med vilket i sin tur ger en fingervising på längden på banan. Tillhörande riskanalys bedömmer vad som händer om inkomster eller antalet aktiva medlemmar går ner. Nu så kan man göra en prognos om vad man klarar om antalet medlemmar och/eller inkomster går upp. Sedan så bedömmer man hur man kan uppnå dessa mål, vilket risker detta innebär och hur man hanterar dessa, och sätter ett mål för när detta ska vara klart. Vips så har man en robust plan som man kan presentera för alla - och som är trovärdig. Och detta går att göra, bara man sätter sig ner och tänker igenom vad man gör, hur man gör det, hur länge det tar och hur mycket tid de aktiva är beredda att lägga på verksamheten. Grundläggande verksamhetsledning. Eller?

Herrarna behagar fortfarande inte förstå

av Bo Johansson, torsdag, mars 13, 2008, 16:49 (5219 dagar sedan) @ Richard Loe

WFJ är nu i den klassiska "räddafasen" där allt ska räddas och det blir det överordnade målet. Den intressanta frågan är vad som händer efter detta? Har det inte funnits resurser tidigare, vad säger då att det kommer att finnas mer resurser när banan väl är "räddad" från det akuta hotet?

Kan man visa kommunen vad som händer i nästa fas på ett trovärdigt sätt finns hopp. I annat fall blir det bara akuta "sista-minuten-åtgärder".

Bo

Tydlighet

av Ante på resa, torsdag, mars 13, 2008, 19:21 (5219 dagar sedan) @ Richard Loe

Låt oss nu vara tydliga. Banan är totalt kapade från och med årsslutet om inte ett nytt arendeavtal kommer till stånd. Frågan är inte hur mycket av banan vi ska bevara, frågan är hur ska vi rädda banan över huvudtaget?

Precis, det är det jag försöker säga.


För att göra det så måste föreningen övertala en skeptisk kommun att dom kan ta hand om banan och driva trafiken på ett säkert sätt, detta utifrån en situation där föreningen saknar trovärdighet i kommunens ögon. Bara då kommer arendet att förnyas, och bara då kan man börja satsa på att bevara hela banan.

Exakt. Och där måste man från föreningshåll var beredd att ompröva rätt mycket. Samma budskap och samma metoder som förut duger inte. Där har man ju påbörjat denna process.

Så hur övertalar man kommunen? Ja, det finns flera aspekter. Först, ett sammanhållen mediabudskap, där man inte öppet kritiserar andra utan i stället presenterar en positiv bild av det man vill uträtta (dvs inga klagande ledare i medlemstidningen som skickas till kommunen). För det andra, en genomtänkt projekt/handlingsplan för hur banan ska återuppbyggas och (viktigast av allt) hur den skall underhållas.

Vi tolkar ledaren helt olika. Som sagt, jag tolkar inte alls den som gnäll och krav på bidrag, snarare att man tar upp den andra partens tillkortakommanden vilket ingen tidigare talat om vilket missgynnat WFJ exempelvis i lokalpressen. Bilden generellt har ju hela tiden varit att kommunen tappat tålamodet med ett gäng som inget förmår osv. Att kommunen själva påverkat processen har ju ingen lyft fram alls och det är viktigt i opinionsbildning. Vad tror du Vastenabon tänker om det bara pratas om skräp, igenväxt bana, igensatta kulvertar etc? En annan vinkel måste in för att ha en chans att vinna lokalbefolkningens hjärtan. För det krävs ju. Tar man in i beräkningen att den stillatigande strategin inte fungerat under alla år kan det vara på sin plats att några blad tas från munnen. Det kan mycket väl bli som du tror man likväl kan det vara som en väckarklocka för oinsatta eller tveksamma kommunalpolitiker. Kom ihåg att det inte funnits så värst stort intresse för dialog från motparten heller, det kanske måste till något i den här stilen för att det ska hända något?


En projekt/handlingsplan för en sådan räddning måste vara realistisk, annars har den ingen trovärdighet i andras ögon (vare sig kommunen eller möjliga sponsorer) - och man ska börja med antagandet att man har samma antal aktiva medlemmar som nu (grund eller noll alternativet). Detta ger en grund för att beräkna hur mycket underhåll man mäktar med vilket i sin tur ger en fingervising på längden på banan. Tillhörande riskanalys bedömmer vad som händer om inkomster eller antalet aktiva medlemmar går ner. Nu så kan man göra en prognos om vad man klarar om antalet medlemmar och/eller inkomster går upp. Sedan så bedömmer man hur man kan uppnå dessa mål, vilket risker detta innebär och hur man hanterar dessa, och sätter ett mål för när detta ska vara klart. Vips så har man en robust plan som man kan presentera för alla - och som är trovärdig. Och detta går att göra, bara man sätter sig ner och tänker igenom vad man gör, hur man gör det, hur länge det tar och hur mycket tid de aktiva är beredda att lägga på verksamheten. Grundläggande verksamhetsledning. Eller?

Visst, inga konstigheter. Jag resonerar bara annorlunda. Allt du säger är korrekt men det finns en hake; den ringa trovärdigheten. Det måste till något mer utöver analysen ovan. I nuvarande läge kan WFJ producera den ena proffsiga analysen efter den andra, det kommer inte att bita på kommunen av två skäl. Det ena är att man inte anser att banan har någon plats i den turistverksamhet man vill ha i Vadstena. För det andra tror jag man anser att WFJ är en liten aktör, intressant för några få som man kan behandla därefter, jag tror inte Vadstenaakademin skulle behandlas på samma sätt. WFJ måste därför få hjälp utifrån och lokalt. Man måste få in WFJ i turismen i staden och man måste visa att banan kan ha ett stort värde för andra än ett par entusiaster i lokstallet. Det gör man bara genom att skapa allianser i trakten. Ju fler som talar för banans bevarande lokalt och som redan har väl fungerande verksamheter i staden desto svårare blir det att städa bort banan. Detta är vad jag förstår på gång. Dessutom måste medel tillföras för att man ska kunna rusta banan snabbare. Dessa medel lär inte komma från kommunen utan måste hittas någon annanstans.

Det som är det stora problemet är tidsaspekten. Det är allt eller inget och man har inte tid att fundera vilken strategi man ska välja. Dessutom finns det mycket känslor i detta, troligen på båda sidor.

Ante

WFJ kanske slipper ny banövergång med Riksväg 50

av Christer Andersson, söndag, mars 16, 2008, 00:32 (5217 dagar sedan) @ Ante Svensson

[image]

Enligt den här bilden kommer den nya sträckningen av Rv 50 inte passera järnvägen vid Kvissberg. Man kommer använda den befintliga delen av Lv 206 som förbifart istället. Blir detta räddningen för banan??

WFJ kanske slipper ny banövergång med Riksväg 50

av Bert Jakobsson ⌂ @, Vadstena, måndag, mars 17, 2008, 07:43 (5215 dagar sedan) @ Christer Andersson

Denna dragning av nya rv50 ett av fler alternativ som varit (och kanske fortfarande är) uppe till diskussion. Hur pass intressant den är vet jag inte, men visst skulle det vara lättare för föreningen att få ordning på banan förbi 206 innan ombyggnaden startar än att klara av sträckan förbi den tänkta dragning av rv50 som går längst ut mot Huvudsta.

WFJ kanske slipper ny banövergång med Riksväg 50

av Sten Mattsson @, måndag, mars 17, 2008, 08:41 (5215 dagar sedan) @ Bert Jakobsson

Bilden som Christer Andersson hänvisar till är från Vägverkets utredningsmaterial. Den visar en "halv" förbifart runt Vadstena som slutar vid länsväg 206.
Alternativet med en "halv" förbifart runt Vadstena har funnits med i utredningen i flera år men inriktningen från Vadstena kommun och Vägverket är en "hel" förbifart.

På Vägverkets hemsida finns aktuell information om pågående vägprojekt.
Mer information om planerad förbifart runt Vadstena nedan.

Förbifart Vadstena på Vägverkets hemsida

Planerade och pågående vägbyggen som Vägverket ansvarar för.

WFJ kanske slipper ny banövergång med Riksväg 50

av Christer Andersson, måndag, mars 17, 2008, 10:00 (5215 dagar sedan) @ Sten Mattsson

Bilden som Christer Andersson hänvisar till är från Vägverkets utredningsmaterial. Den visar en "halv" förbifart runt Vadstena som slutar vid länsväg 206.
Alternativet med en "halv" förbifart runt Vadstena har funnits med i utredningen i flera år men inriktningen från Vadstena kommun och Vägverket är en "hel" förbifart.

Säg att WFJ får igång trafiken till Aska innan 2009, då det första spadtaget ska tas. Vilken typ av vägövergång kan det bli tal om? Vad blir det billigaste alternativet? I Gurklisten nr 4 1997 finns en artikel om framtida vägbro över den nya Rv 50. Alltså finns det 3st alternativ:

*Plankorsning
*Vägbro
*Järnvägsbro

Vad väljer Vägverket? Har Vägverket överhuvudtaget någon information om detta?

WFJ kanske slipper ny banövergång med Riksväg 50

av nicke, måndag, mars 17, 2008, 10:38 (5215 dagar sedan) @ Christer Andersson

Stalltipset är en plankorsning som är den i särklass billigaste lösningen. Mot detta talar trafikintensiteten som vägs in. Men jag har svårt att se att de fåtal trafikdagar det rör sig om på årsbasis motiverar en bro av något slag för kanske 10-tals miljoner. Detta vägs mot en plankorsning för en bråkdel av den kostnaden. Detta är ju en i högsta grad teoretisk diskussion då den faktiska järnvägen nu i denna dag endast kan räknas i hundratals meter och inte kilometer.

WFJ kanske slipper ny banövergång med Riksväg 50

av Christer Andersson, måndag, mars 17, 2008, 12:31 (5215 dagar sedan) @ nicke

Stalltipset är en plankorsning som är den i särklass billigaste lösningen. Mot detta talar trafikintensiteten som vägs in. Men jag har svårt att se att de fåtal trafikdagar det rör sig om på årsbasis motiverar en bro av något slag för kanske 10-tals miljoner. Detta vägs mot en plankorsning för en bråkdel av den kostnaden. Detta är ju en i högsta grad teoretisk diskussion då den faktiska järnvägen nu i denna dag endast kan räknas i hundratals meter och inte kilometer.

Rent praktiskt hur går bygget av plankorsningen till? Är det vägverket som anlitar banverket för att upprätta en helt ny modern signalanläggning, eller är det WFJ själva som får bygga anläggningen i gammaldags stil och sedan skicka räkningen till Vägverket?

WFJ kanske slipper ny banövergång med Riksväg 50

av Ante Svensson ⌂ @, måndag, mars 17, 2008, 13:10 (5215 dagar sedan) @ Christer Andersson

Vägverket bygger vägen, sen är det upp till bansidan att lösa alla problem på den sidan. Banverket skulle i o f s kunna vara en entreprenör för ett plankorsningsbygge men i så fall en av flera möjliga. Ytterst är det ju en pengafråga -som allt annat. I museibanevärlden löser många föreningar detta själva eller hjälper varandra. ULJ har byggt många vägskydd på egen hand och har stor kompetens i ämnet. I fallet GHJ löstes det hela genom att kunniga utifrån ställde upp med projektering och arbetsledning i kombination med en hel del av det praktiska jobbet. Folk från ULJ projekterade och ritade och folk från f d VHVJ var med och byggde anläggningen. Signalkunniga i föreningens led bistod på olika sätt och lärdes upp. Med tanke på att WFJ har synnerligen kompetent signalfolk så har man redan den komptensen inom föreningen. Jag misstänker att man gör jobbet själva.

--
Ante

powered by my little forum