WFJ- Vad händer efter nyår? (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Christer Andersson, torsdag, mars 13, 2008, 21:20 (5219 dagar sedan)

Nu väntar WFJ på det kanske mest ödesmättade beslutet sen Vadstena kommun köpte banan av SJ 1981.

Jag har ögnat igenom Gurklisten från 1992 och framåt. 90-talet var verkligen WFJs glansperiod, man körde beställningståg med dagisbarn, bjöd in den pratglade landshövdingen Björn Eriksson och t.o.m. den numer framlidna finansministern Ann Wibble sågs spaka ett ånglok. Persontrafiken slog alla rekord och de längsta persontågen sen 1963 lämnade Vadstena station för att köra hela vägen till Fågelsta.

Då handlade problemen om renoveringen av Sp3037, hur stationsområdet i Fågelsta skulle utformas och hur biljetterna skulle se ut. Trots detta någorlunda stabila tillstånd stod det även då i Gurklisten att arbetskraft behövdes. Ekonomin pendlade mellan att vara ansträngd och hårt ansträngd. Så kom den då; olyckan. En sorglig avslutning på den så annars framgångsrika trafiksäsongen 1998. Var detta den enskilda händelse, dvs. den stora oturen som ledde till den följande stagnationen, ELLER var det droppen som fick bägaren att rinna över? Olyckan kom olägligt i vilket fall som helst, men faktum är att kommunen kontaktade WFJ redan innan olyckan och ville diskutera den ansträngda ekonomin. Allt enligt WFJs medlemstidning Gurklisten. Olyckan gjorde att trafiken omedelbart stoppades. Järnvägsinspektionen gav WFJ ett år för att säkerställa bangårdens tillförlitlighet, för att undvika framtida olyckor. Hade man hunnit med banarbetet fram tills sommaren 1999, hade trafiktillståndet återgäldats och allt vore frid och fröjd sånär som på en liten vurpa i ekonomin, men man hann inte och tågen fick stå stilla den sommaren. Nu var föreningen konkursmässig och det enda som räddade WFJ var försäljningen av ett plåtskjul för 95.000kr. Här anser jag att botten var nådd. Det är med en enorm kämparglöd som föreningsmedlemmarna likt Fågel Fenix rest sig ur askan och fortsatt sitt idoga arbete i motvind. Visst det tog tid, men nu är läget t.o.m. bättre än sommaren 1999. Man har iaf trafiktillstånd, om än på en kort sträcka. Då uppenbarar sig ett nytt hot, nämligen den nyligen aviserade avhysningen. Varför kom uppsägningen just nu när föreningen kommit på fötter igen?

Detta avhysningsbeslut, kan det stoppas, är det oåterkalleligt? Om det ska tas tillbaka, ska det göras innan nyår? Kan det ske efter nyår eller står grävskoporna och väntar där redan i januari 2009? Kan beslutet förhalas på något sett? Finns några möten mellan WFJ och kommunen inplanerade i höst?

Jag tror inte att nån vet exakt vad som kommer att ske, allt är möjligt. DÄRFÖR tycker jag att WFJ måste upprätta en handlingsplan för vad som ska hända om beslutet kvarstår efter nyår.

Sen det här med nya idéer för att skapa intresse för museijärnvägen, jag läste Gurklisten nr 3 2001, där fanns 2 sidor fullt med förslag om vad man skulle kunna göra. Bra idéer dessutom bl.a. samarbeten med näringsliv samt andra lokalföreningar, hotell och upplevelsepaket, ungdomsaktiviteter, kurser m.m. Så idéerna finns där och det har de gjort länge, nu krävs det bara att de genomförs.

WFJ- Vad händer efter nyår?

av Anders Ö/NJM, torsdag, mars 13, 2008, 22:52 (5219 dagar sedan) @ Christer Andersson

Varför erbjuder du inte dina tjänster å hjälper till med att sammanfatta en aktivitetsplan eller handlingsplan?
Lite tid måste ju finnas om du ändå hinner kolla i gamla Gurkor och skriver här.
Om den kunde användas tillmer konkret för föreningens överlevnad blir nog alla glada (ävenom jag för det inte tror att WFJ inte läser om dina tips oideer här).
Bara en stilla tanke..

powered by my little forum