Telegrafering öppen sluten slinga (Signaler/säkerhet)

av Per Persson, fredag, mars 14, 2008, 12:54 (4292 dagar sedan)

Vad är fördelar/nackdelar med att telegrafera med öppen resp. sluten slinga?
Vilka banor tillämpade öppen resp. sluten slinga?

Telegrafering öppen sluten slinga

av Sune Nylén @, söndag, mars 16, 2008, 17:15 (4290 dagar sedan) @ Per Persson

Då ingen tycks förbarma sig över dig ,skall jag försöka lämna ett svar.Jag har konsulterat " kort Handledning i telegrafi " utarbetad av H och Ln Jernvägstjenstemän,tryckt i Göteborg 1875,om nu någon vill fördjupa sig i ämnet.Jag citerar. ; Telegrafering på sluten kdja. Härvid användes batterier endast på ändstationerna.Här placerade batterier hafva hvardera lika många elenter samt samma pol ( zinkpolen ) utåt linien,hvarföre lika starka strömmar i motsatta riktningar utgå,men någon verksam ström i linjeledningen finnes ej förr,än denna på något ställe sättes i förbindelse med jorden.Ty å t. ex.venstra änstationen är ena batteripolen genom skrifmaskinen förenad med nyckelns klack , under det den andra polen är ledd till jorden. Så ock å andra ändstationen, hvadean batterierna på sätt och vis är slutna , så att ström städse finnes i linjeledningen. Verksam blir först denna ström då, när å någon station nyckeln föres till städet. Härigenom får hvardera batteriet för sig en ledningskedja,så att om t. ex. venstraändstationen nedtrycker nyckeln , så blir dess eget batteri försatt ur ledningen , och högra stationens batteri blir slutet genom skrifappaterna å egen station och mellanstationerna. Denna metod medförer följande fördelar: 1:o Besparing af kostnaderna för mellanstationsbatterier 2:o ledningarnas förenkling ; och 3:o ständig närvaro af ström i linieledningen Uppkomna deremot fel , såsom afbrott och aafledning ,blifva dessa besvärligare än om ledningarna äro anornade på vanligt sätt. fortsättning följer

Telegrafering öppen sluten slinga

av Sune Nylén @, söndag, mars 16, 2008, 17:30 (4290 dagar sedan) @ Sune Nylén

elenter skall givetvis vara elementer d,v,s, batterier.
fortsättning; Dessutom kan mellanstationer förhindra all korrespondens.
Enl fotnot hade Köping Hult detta system. Motsatsen till sluten slinga var att man hade överdragsstn på vägen d.v.s en slags förstärkare stn utan radiorör.(då ej uppfunnet ) Överdraget fungerade i stort sett så att om t.ex. 24 volts spänning skickades iväg frän A hade den vid B sjunkit på grund av motstånd i ledningen till , låt säga 12 volt.En anordning fanns då som repeterade nedknackningarna och skickade iväg friska 24 volt från eget batteri vidare ut på linjen .Flera stn behövdes om det var alltför stort ledningsmotstånd.Jag hoppas att denna förenkling av det hela klarar upp begreppen något så när för dig.Jag fick själv läsa det flera gånger innan det gick upp helt, och jag erinrar mig den gamla historien om korpralen som skulle förklara en sak och sade ; "det kan verka enkelt det här, men vänta tills jag fått förklara " :-) Sune

Telegrafering öppen sluten slinga

av Sune Nylén @, söndag, mars 16, 2008, 17:41 (4290 dagar sedan) @ Sune Nylén

Ja jorden ,ja, Det var så att man hade en enkel ledning mellan appparaterna och använde jorden som återledning. Vid försök 1838 att använda rälsen som återgångsledning kom professor Steinhiel i Munchen underfund med att jorden fungerade nästan lika bra vid riktigt god jord och vid anvädande av järnplattor av 100 kvcm yta motsvarade motståndet 7200 meters jerntråd, så var avståndet större var jorden bättre ledare än en returlina av järntråd. (dubbelledning)Allt enligt Telegrafiboken.
Sune

Telegrafering öppen sluten slinga

av Sören S., onsdag, mars 19, 2008, 13:36 (4287 dagar sedan) @ Sune Nylén

ÖSJ telegraferade med sluten slinga.
HHJ L&HJ YEJ telegraferade med öppen slinga.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum