Skånska vägskydd: Tomarps kungsgård (Hässleholm - Helsingborg) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Sunday, August 30, 2009, 16:14 (5432 dagar sedan)

Denna övergång fanns/finns nära Kvidinge, vid km 46+240. Stavningen tycks variera mellan Tomarp och Tommarp.

[image]

Så här såg det ut i oktober 1956. Inga kryssmärkeslyktor eller lyktor på bomrören, men när bommarna fälldes visades röd signal mot vägen från de vridlyktor och bomskärmar som fanns på båda sidor om spåret

[image]

December 1957. Ingenting tycks ha ändrats förutom vädret

[image]
Åter en bild från oktober 1956. Bommarna manövrerades säkerligen från Kvidinge station med hjälp av den mekaniska ledning som syns till vänster om spåret. Stationshuset låg ca 700 meter från vägövergången Tomarps Kungsgård, så det var inget långt avstånd för en mekanisk fällbomsanläggning. Kvidinge hade även två egna vägövergångar med bommar; Kvidinge västra och Kvidinge Östra

[image]
... och från december 1957. Samtliga bilder från Sveriges Järnvägsmuseum.

Tidtabellsboken del A från 1959 anger att infartsförsignalen till Kvidinge i riktning från Hässleholm var beroende av bommarna. Detta beroende kan ha tillkommit vid en upprustning av vägskyddsanordningarna efter det att bilderna togs, eller kanske just i samband med signalteknikernas besök i december 1957? Det är säkerligen signalarnas fordon som syns på en av bilderna.

Skånska vägskydd: Tomarps kungsgård (Hässleholm - Helsingborg)

av Gunnar Ekeving, Sunday, November 17, 2013, 21:08 (3892 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Denna övergång fanns/finns nära Kvidinge, vid km 46+240. Stavningen tycks variera mellan Tomarp och Tommarp.

[image]

Så här såg det ut i oktober 1956. Inga kryssmärkeslyktor eller lyktor på bomrören, men när bommarna fälldes visades röd signal mot vägen från de vridlyktor och bomskärmar som fanns på båda sidor om spåret

[image]

December 1957. Ingenting tycks ha ändrats förutom vädret

[image]
Åter en bild från oktober 1956. Bommarna manövrerades säkerligen från Kvidinge station med hjälp av den mekaniska ledning som syns till vänster om spåret. Stationshuset låg ca 700 meter från vägövergången Tomarps Kungsgård, så det var inget långt avstånd för en mekanisk fällbomsanläggning. Kvidinge hade även två egna vägövergångar med bommar; Kvidinge västra och Kvidinge Östra

Efter att ha tittat på en inventering från 1940 kan jag bekräfta ovanstående. Bommarna vid kungsgården manövrerades av tågklareraren i Kvidinge, och när Kvidinge var obevakad tjänstgjorde där en vägvakt som skötte alla tre övergångarna

[image]
... och från december 1957. Samtliga bilder från Sveriges Järnvägsmuseum.

Tidtabellsboken del A från 1959 anger att infartsförsignalen till Kvidinge i riktning från Hässleholm var beroende av bommarna. Detta beroende kan ha tillkommit vid en upprustning av vägskyddsanordningarna efter det att bilderna togs, eller kanske just i samband med signalteknikernas besök i december 1957? Det är säkerligen signalarnas fordon som syns på en av bilderna.