Skånska vägskydd: Badhuset, Helsingborg (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, onsdag, september 02, 2009, 21:44 (3754 dagar sedan)

[image]

Denna övergång korsade Helsingborgs färjestations bangårdsspår i norra delen av bangården. Linjen Ängelholm - Helsingborg går däremot på viadukten i bakgrunden. Att döma av trafikmärket var övergången endast tänkt för gångtrafik, men för att underlätta passagen när spåren var spärrade fanns även en gångbro.

Bommarna var synnerligen korta. På bortre bomstativet ovan finns en bomsignalskärm, däremot ingen bomlykta. Detta ansågs väl inte nödvändigt på en bangård. Bommarna tycks vara försedda med nedhängande galler. Alternativt har man stängt av övergången och placerat staketsektioner framför bommarna.

[image]

Eventuellt skymtar ett fällbomsvindspel utanför kuren till höger på bilden ovan

Båda bilderna kommer från Sveriges Järnvägsmuseum och är tagna i februari 1958

Skånska vägskydd: Kallis, Hälsingborg

av Carl-Erik Olsson @, fredag, september 04, 2009, 02:33 (3752 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

[image]

Denna övergång korsade Helsingborgs färjestations bangårdsspår i norra delen av bangården. Linjen Ängelholm - Helsingborg går däremot på viadukten i bakgrunden. Att döma av trafikmärket var övergången endast tänkt för gångtrafik, men för att underlätta passagen när spåren var spärrade fanns även en gångbro.

Bommarna var synnerligen korta. På bortre bomstativet ovan finns en bomsignalskärm, däremot ingen bomlykta. Detta ansågs väl inte nödvändigt på en bangård. Bommarna tycks vara försedda med nedhängande galler. Alternativt har man stängt av övergången och placerat staketsektioner framför bommarna.

[image]

Eventuellt skymtar ett fällbomsvindspel utanför kuren till höger på bilden ovan

Båda bilderna kommer från Sveriges Järnvägsmuseum och är tagna i februari 1958

Den urspr rubriken är något missvisande: Med "badhuset" avsågs normalt i dåvarande Hälsingborg det som officiellt kallades "Simhallsbadet" mellan Södergatan och Karl Krooksgatan i höjd med dåvarande gummifabriken Tretorn. Däremot fanns bakom fotografens rygg på den övre bilden Norra kallbadhuset, kallat "Kallis", en gulmålad tornförsedd träanläggning byggd till Helsingborgsutställningen 1903 (då öppnade man ju också den elektriska spårvägen) på pålar gjorda av räls en bit ut i Öresund. (Eldades upp valborgsmässoafton 1968 har jag för mig för att ersättas av en "modern" byggnad på land av typisk 60-talskaraktär.) Men dessa benämningar var säkert inte kända för SJs utsända plankorsningsinventerare.
I början på 60-talet såg jag dessa bommar vara uppe för passage av fotgängare någon enstaka gång, troligen när det var många badgäster och SJ-personal fanns tillgänglig. Jag misstänker att den byggdes för att underlätta passage till Kallis och den strax söder om trapporna till gångbron belägna kanotklubben "Hälsingborgskanotisterna". Tillfarten norrifrån från Strandvägen mellan yttersta delen av bangården och badplatsen "Fria bad", bilden på sid 8-9 i "Efter hundra år" verkar vara tagen där, var väl smal för varubiltrafik till Kallis och kiosk mm där och söderifrån dröjde det till början av 60-talet innan vägen mellan bangården och stranden asfalterades (f ö av Mataki m h a en grönmålad, bandgående asfaltläggare av fabrikat Barber&Greene vill jag minnas) och det blev framkomligt med personbil och även cykel med mindre punkteringsrisk till "järnvägsmännens" badplats strax söder om Kallis. I samband med denna vägförbättring har jag för mig att plankorsningen stängdes för gott, men det skulle vara intressant att få veta när den anlades!
Normalt utnyttjades ju gångbron för att komma till Kallis. Det gick ju att parkera ev bil eller cykel på andra sidan under "Viadukten" eller vid den dåvarande bensinstationen "Böljan", som på 60-talet hade bensin från två bolag, månne det var både Nynäs och Gulf, eller kanske Koppartrans?
/CEO

Skånska vägskydd: Kallis, Hälsingborg

av Gunnar Ekeving, fredag, september 04, 2009, 21:12 (3752 dagar sedan) @ Carl-Erik Olsson

Den urspr rubriken är något missvisande: Med "badhuset" avsågs normalt i dåvarande Hälsingborg det som officiellt kallades "Simhallsbadet" mellan Södergatan och Karl Krooksgatan i höjd med dåvarande gummifabriken Tretorn. Däremot fanns bakom fotografens rygg på den övre bilden Norra kallbadhuset, kallat "Kallis", en gulmålad tornförsedd träanläggning byggd till Helsingborgsutställningen 1903 (då öppnade man ju också den elektriska spårvägen) på pålar gjorda av räls en bit ut i Öresund. (Eldades upp valborgsmässoafton 1968 har jag för mig för att ersättas av en "modern" byggnad på land av typisk 60-talskaraktär.) Men dessa benämningar var säkert inte kända för SJs utsända plankorsningsinventerare.

Nej, och eftersom plankorsningen endast omfattade utdragsspår eller motsvarande hade den antagligen inget officiellt namn. Plankorsningar med vägskyddsanläggningar belägna på linjen eller som omfattade spår som trafikerades av tåg (till skillnad från växlingsrörelser) hade man nog oftast bättre koll på. Dock kunde det ibland förekomma dubbla namn på korsningarna.

I början på 60-talet såg jag dessa bommar vara uppe för passage av fotgängare någon enstaka gång, troligen när det var många badgäster och SJ-personal fanns tillgänglig.

Förekom växlingsrörelser på dessa spår alla dagar och tider? Eller kunde man tänkas att exempelvis på söndagar haft bommarna normalt uppe, och fällt dem endast om någon enstaka växlingsrörelse behövde passera? Fast man kanske inte ville underlätta för obehöriga att komma in på den för övrigt någorlunda inhägnade bangården?

RSS-feed av trådar
powered by my little forum