Skånska vägskydd: Ivarstorp - lång ledning och ovanlig signal (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, tisdag, september 29, 2009, 23:27 (4449 dagar sedan)

[image]

Bilder tagna i oktober 1957 vid Ivarstorp, km 45+489 på sträckan Malmö - Ystad.

[image]

Plankorsningen låg öster om Rydsgårds station, och bommarna manövrerades från stationen via en 1 100 meter lång mekanisk ledning. På bilden ovan skymtar man skivförsignalen till Rydsgård. Eftersom bomanläggningen låg på stort avstånd från stationen ansåg järnvägen förmodligen att det behövdes signalering mot banan. Vridlyktor eller andra signaler mot linjen var inte lagstadgade, så många enskilda järnvägar avstod från sådana signaler. Malmö - Ystad och en del andra järnvägsbolag i Skåne satte dock upp en sorts föregångare till de nutida V-signalerna vid en del vägkorsningar. Det är förmodligen en sådan signal vi ser på bilderna ovan, och på förstoringen:

[image]

Den dubbelsidiga tvåskenssignalen mot banan visade antagligen vitt resp rött sken. På bilderna ovan tycks det övre vita skenet vara synligt. I allmänhet placeras det röda skenet nedtill, vilket minskar risken för att snöbildning på skugghuvarna skymmer.

Det fanns röda lyktor på bomrören, men inga kryssmärkeslyktor

Häcken som fotografens skugga faller på (nedan) skymde sikten, och baningenjören hade alltsedan 1950 förgäves försökt få häckens ägare att göra sig av med sikthindret.

[image]

1958 föreslog distriktet att bommarna med sin underhållskrävande och allmänt besvärliga mekaniska ledning skulle ersättas av automatiska ljud- och ljussignaler. Någon minskad bevakningskostnad skulle detta inte innebära; det fanns andra bommar på stationen. De nya signalerna togs i bruk den 19 oktober 1960 kl 15.00. Då tillkom även en V-signal av standardtyp samt en V-försignal

[image]

På denna sida av banan räknade SJ med att utan problem kunna röja för att förbättra sikten

Källa: 3 signalsektionens handlingar, dnr 78/58, Göteborgs landsarkiv
Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum

Skånska vägskydd: Ivarstorp - lång ledning och ovanlig signal

av Hasse Nyberg, onsdag, september 30, 2009, 20:04 (4448 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Liknande vägsignaler fanns väl ännu för några år sedan på Nklj-sträckan (f.d.) Karlstad- Skoghall?

V-signaler av huvudsignaltyp vid NKlJ

av Gunnar Ekeving, onsdag, september 30, 2009, 20:49 (4448 dagar sedan) @ Hasse Nyberg

Liknande vägsignaler fanns väl ännu för några år sedan på Nklj-sträckan (f.d.) Karlstad- Skoghall?

ja, och det finns nog fortfarande några vid Saltsjöbanan. Men dessa signaler har antingen från början varit huvudsignaler, som senare gjorts om till V-signaler genom att det gröna skenet bytts mot vitt, eller så har de redan från tillkomsten varit "Vägkorsningssignaler av huvudsignaltyp", som SJ brukade uttrycka saken. Kanske därför att man först hade tänkt sätta upp huvudsignaler förreglade med vägskyddsanläggningen, eller för att V-signaler av huvudsignaltyp syntes bättre än de vanliga V-signalerna av färgväxlartyp och med rund bakgrundsskärm.

Men det intressanta är, att V-signalen infördes hos SJ först 1951. De skånska banor som redan innan förstatligandet hade sådana signaler var alltså föregångare. SJ lät ofta de gamla röd-vita signalerna sitta kvar, men det fanns också på dessa banor en del s k kontrollsignaler med blinkande brandgult sken mot banan när vägtrafiken var spärrad. Dessa kontrollsignaler fanns vid ljud- och ljusanläggningar, men SJ plockade bort många efter förstatligandet, eftersom sådana signaler [ännu]inte var standard vid SJ.

V-signaler av huvudsignaltyp vid SB

av Överkörmästaren @, onsdag, september 30, 2009, 21:46 (4448 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Liknande vägsignaler fanns väl ännu för några år sedan på Nklj-sträckan (f.d.) Karlstad- Skoghall?


ja, och det finns nog fortfarande några vid Saltsjöbanan.

Japp. Här är Vsi Gångväg Igelboda:

[image]

V-signaler av huvudsignaltyp vid NKlJ

av Baloo, onsdag, september 30, 2009, 22:31 (4448 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

ja, och det finns nog fortfarande några vid Saltsjöbanan. Men dessa signaler har antingen från början varit huvudsignaler, som senare gjorts om till V-signaler genom att det gröna skenet bytts mot vitt, eller så har de redan från tillkomsten varit "Vägkorsningssignaler av huvudsignaltyp", som SJ brukade uttrycka saken. Kanske därför att man först hade tänkt sätta upp huvudsignaler förreglade med vägskyddsanläggningen, eller för att V-signaler av huvudsignaltyp syntes bättre än de vanliga V-signalerna av färgväxlartyp och med rund bakgrundsskärm.

[image]

V-signal av huvudsignalstyp på UVHJ vid Vargön, våren 2006. :-)

V-signaler av huvudsignaltyp vid Vargön

av Gunnar Ekeving, torsdag, oktober 01, 2009, 20:39 (4447 dagar sedan) @ Baloo

Intressant! Kan valet av signaltyp ha påverkats av att bron som syns i bakgrunden skymmer sikten för tåg i motsatta riktningen mot Baloos tåg? Och att det kanske finns något sikthinder även i andra riktningen, så att separata signaler blivit nödvändiga?

V-signaler av huvudsignaltyp på MLJ

av Ante Svensson ⌂ @, fredag, oktober 02, 2009, 11:39 (4447 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Malmö - Limhamn hade v-signaler av huvudsignaltyp på ett stort antal vägövergångar. Jag var och tittade på dem förra sommaren. då fanns allt kvar om än lite nedgånget och vandaliserat, vet inte vad som hänt sedan dess.

Tittar man längre tillbaka i tiden fanns V-signaler med delat vitt och rött sken på gamla GJ vid Havdhem fram till nedläggningen 1960.

Ante

--
Ante

V-signaler av huvudsignaltyp på MLJ, GJ och GSJ

av Gunnar Ekeving, fredag, oktober 02, 2009, 23:15 (4446 dagar sedan) @ Ante Svensson

Malmö - Limhamn hade v-signaler av huvudsignaltyp på ett stort antal vägövergångar. Jag var och tittade på dem förra sommaren. då fanns allt kvar om än lite nedgånget och vandaliserat, vet inte vad som hänt sedan dess.

Tittar man längre tillbaka i tiden fanns V-signaler med delat vitt och rött sken på gamla GJ vid Havdhem fram till nedläggningen 1960.

Ante

ja, MLJ hade tydligen helt gått in för denna typ av signal.

Att det förekom på GJ kände jag inte till!

Säröbanan hade väl enbart V-signaler av huvudsignaltyp, men en del av dem hade nog från början varit riktiga huvudsignaler. GSJ började med automatiska vägbomsanläggningar redan omkring 1950, och då var det praxis vid SJ (liksom bl a vid SSnJ) att skydda sådana vägkorsnignar med huvudsignaler och vid behov även försignaler. Jag vet att minst en vägkorsning vid GSJ hade en vanlig försignal (alltså inte V-försignal) ända fram till nedläggningen, däremot kommer jag inte ihåg om signalen vid själva övergången visade vitt eller grönt sken när vägtrafiken var spärrad.

V-signaler av huvudsignaltyp på MLJ, GJ och GSJ

av Per Wirback, måndag, oktober 05, 2009, 18:09 (4444 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Malmö - Limhamn hade v-signaler av huvudsignaltyp på ett stort antal vägövergångar. Jag var och tittade på dem förra sommaren. då fanns allt kvar om än lite nedgånget och vandaliserat, vet inte vad som hänt sedan dess.

Tittar man längre tillbaka i tiden fanns V-signaler med delat vitt och rött sken på gamla GJ vid Havdhem fram till nedläggningen 1960.

Ante


ja, MLJ hade tydligen helt gått in för denna typ av signal.

Att det förekom på GJ kände jag inte till!

Säröbanan hade väl enbart V-signaler av huvudsignaltyp, men en del av dem hade nog från början varit riktiga huvudsignaler. GSJ började med automatiska vägbomsanläggningar redan omkring 1950, och då var det praxis vid SJ (liksom bl a vid SSnJ) att skydda sådana vägkorsnignar med huvudsignaler och vid behov även försignaler. Jag vet att minst en vägkorsning vid GSJ hade en vanlig försignal (alltså inte V-försignal) ända fram till nedläggningen, däremot kommer jag inte ihåg om signalen vid själva övergången visade vitt eller grönt sken när vägtrafiken var spärrad.

Även SRJ verkar ha använt denna typ under en period.
På scannade gamla filmritningar över tex Bärby, Marmavägen vid Länna, Almunge, Edsbro etc kan man se skiftningar från den bortskrapade tuschen av 2-skenssignaler vid vägarna.
Hurvida dessa anläggningar verkligen var utförda på detta sätt, eller om det bara var ett förslag är okänt. Som jämförelse finns det skiftningar på ritningarna efter en dvärgsignal i Länna som inte verkar ha lämnat några spår efter sig i annan dokumentation eller bilder.

/Per

Blinkande orange

av MM, torsdag, oktober 01, 2009, 18:50 (4448 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Men det intressanta är, att V-signalen infördes hos SJ först 1951. De skånska banor som redan innan förstatligandet hade sådana signaler var alltså föregångare. SJ lät ofta de gamla röd-vita signalerna sitta kvar, men det fanns också på dessa banor en del s k kontrollsignaler med blinkande brandgult sken mot banan när vägtrafiken var spärrad. Dessa kontrollsignaler fanns vid ljud- och ljusanläggningar, men SJ plockade bort många efter förstatligandet, eftersom sådana signaler [ännu]inte var standard vid SJ.

Intressant! Omvänd funktion jämfört med dagens V-försignaler med andra ord, som blinkar då vägtrafiken INTE är spärrad, och lyster fast då vägtrafiken ÄR spärrad.

Blinkande eller fast orange, dålig shuntning vid rälsbusstrafik

av Gunnar Ekeving, torsdag, oktober 01, 2009, 20:49 (4447 dagar sedan) @ MM

Intressant! Omvänd funktion jämfört med dagens V-försignaler med andra ord, som blinkar då vägtrafiken INTE är spärrad, och lyster fast då vägtrafiken ÄR spärrad.

ja, fast kontrollsignalerna var nog normalt släckta. I varje fall vid SJ var det så, och när vägtrafiken var spärrad kunde kontrollsignalen visa antingen fast eller blinkande brandgult sken! Kontrollsignalerna kom till när rälsbussar blev vanliga och det visade sig att dessa inte alltid kortslöt den spårledning som skulle koppla in varningssignaleringen. Trasslet med jordmagnetiska störningar som fick spårreläet att ibland dra även när spårledningen var belagd av tåg kan också ha inverkat. Men det dröjde innan SJ införde kontrollsignallyktor. EJ-banor i Skåne var föregångare, men i många fall avlägsnades alltså deras kontrollsignallyktor efter förstatligandet. Det fanns dock några trafiksvaga banor som trafikerades med ånglok endast under betkampanjen, för övrigt bara rälsbussar, och där problem med vägskyddens funktion för första morgonrälsbussen var så frekvent förekommande, att SJ inte tvekade att låta kontrollsignalerna sitta kvar

Blinkande eller fast orange, dålig shuntning vid rälsbusstrafik

av Lasse M @, fredag, oktober 02, 2009, 01:53 (4447 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

EJ-banor i Skåne var föregångare, men i många fall avlägsnades alltså deras kontrollsignallyktor efter förstatligandet. Det fanns dock några trafiksvaga banor som trafikerades med ånglok endast under betkampanjen, för övrigt bara rälsbussar, och där problem med vägskyddens funktion för första morgonrälsbussen var så frekvent förekommande, att SJ inte tvekade att låta kontrollsignalerna sitta kvar

Hur såg dessa f.d EJ kontrollsignallyktor ut?

EJ kontrollsignallykta av Sanderssons fabrikat

av Gunnar Ekeving, fredag, oktober 02, 2009, 23:07 (4446 dagar sedan) @ Lasse M

EJ-banor i Skåne var föregångare, men i många fall avlägsnades alltså deras kontrollsignallyktor efter förstatligandet. Det fanns dock några trafiksvaga banor som trafikerades med ånglok endast under betkampanjen, för övrigt bara rälsbussar, och där problem med vägskyddens funktion för första morgonrälsbussen var så frekvent förekommande, att SJ inte tvekade att låta kontrollsignalerna sitta kvar


Hur såg dessa f.d EJ kontrollsignallyktor ut?

[image]

Bilden, från Sveriges Järnvägsmuseum, visar en sådan kontrollsignal vid Klabbarp. Signalen var tillverkad av Sanderssons fabrik i Linköping, och demonterades av SJ den 5 juni 1952 kl 9.00 se vidaregammal tråd

powered by my little forum