Skånska vägskydd och centrallås: Gärsnäs (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Monday, October 26, 2009, 23:43 (5375 dagar sedan)

Om man fortsätter från [link=http://www.jvmv2.se/forum/index.php?mode=thread&id=40693]Smedstorp[/link] i riktning mot Simrishamn är nästa station den f d järnvägsknuten Gärsnäs.

[img]http://www.ekeving.se/o/skane/vsmm/Garsnas/Garsnas_sparplan_5709.jpg[/img]

I november 1957 var signalteknikerna på plats och fotograferade Gärsnäs Västra fällbomsanläggning (V1):

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Ldv-Si/GarsnasV_frb1_5711.JPG[/img]

Vid denna tid trafikerades fortfarande båda banorna

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Ldv-Si/GarsnasV_frb2_5711.JPG[/img]

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Ldv-Si/GarsnasV_frv1_5711.JPG[/img]

På ena fällbomsstativet finns en vridlykta, dessutom ser det ut att finnas en V-signal vid spåret mot Smedstorp. Oklart hur förare på tåg från Hammanhög skulle kunna få korrekt information om bommarnas läge - med tanke på infartskurvan borde vridlyktans signalbild riskera att bli inkonsekvent - både vitt och rött. SJ hade mycket besvär med att avskärma vridlyktor för att få korrekt signalering. Det gällde inte minst att hindra vägfarande att se den för tågen avsedda signalbilden, vilket kunde vara ett problem när vägen inte korsade banan vinkelrätt. En lösning var att skärma av vridlyktan och sätta upp kryssmärkeslyktor av den typ som syns på bilderna från Gärsnäs. På 1950-talet hade sådana lyktor införts i stor skala, oavsett siktförhållandena.

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Ldv-Si/GarsnasV_frv2_5711.JPG[/img]

I september samma år hade man tagit en bild på stationens centrallåsapparat. Säkerhetsanläggningen var synnerligen enkel. Centrallåset fanns kvar när jag passerade för cirka fem år sedan.

[img]http://www.ekeving.se/o/skane/vsmm/Garsnas/Garsnas_capp_5709.jpg[/img]

Vidare till Gärsnäs Östra vägskyddsanläggning, fotograferad i november 1957:

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Ldv-Si/GarsnasO_frb1_5711.JPG[/img]

Signalering mot banan sker med en vridlykta + bomsignalskärm mellan spåren

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Ldv-Si/GarsnasO_frb2_5711.JPG[/img]

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Ldv-Si/GarsnasO_frb3_5711.JPG[/img]

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Ldv-Si/GarsnasO_frv1_5711.JPG[/img]

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Ldv-Si/GarsnasO_frv2_5711.JPG[/img]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum

Skånska vägskydd och centrallås: Gärsnäs

av Magnus Kroon, Wednesday, October 28, 2009, 00:06 (5374 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Mycket trevliga bilder.

Den andra bilden i synnerhet är intressant eftersom det ungefär mitt i ligger en dubbel korsningsväxel med gemensam omläggningsanordning för samtliga tungor. Lösningen är snillrik eftersom det blir i stort sett omöjligt att köra upp någon del av växeln. Oavsett från vilket växelben ett fordon rullar in så ligger tungorna rätt i andra änden oberoende av växelläge. Som växeln ligger vid fototillfället så kommer ett fordon att kunna rulla igenom som om det vore en enkel korsning såsom den nederst i bilden (som endast är delvis synlig). I växelns andra läge skulle ett fordon hamna i växelkurva och även då oberoende av från vilket ben som fordonet närmar sig. Fördelen med att växeln i stort sett inte riskerar att bli uppkörd är även en nackdel eftersom det inte går att använda den som skyddsväxel fullt ut med tanke på att det inte finns något fullständigt avvisande läge. Det som skulle vara kul att veta är om den här typen av omläggningsanordningar slopades av nämnda förreglingstekniska anledning eller om det möjligen var så att det var än mer besvärligt att justera tungornas anliggning mot stödrälerna än det är i en modern dubbel korsningsväxel.

Centrallåset som visas på den femte bilden är faktiskt inte det som är i drift numera. Allt som syns i förgrunden på bilden är faktiskt utbytt. I stället för det dubbla skåpet som bland annat säkert innehöll reläer av typerna JRB/JRC så står det en kur med JRK/JRF. Centrallåset har bytts ut mot ett mindre som står på stolpe (som inte syns på bilden). Bilden nedan tog jag 2005.

[img]http://i1010.photobucket.com/albums/af224/zbloc/IMGP0504.jpg[/img]

Centrallåset bör ha bytts ut 1977 då bommarna vid plankorsningarna Gärsnäs västra och Malmövägen automatiserades. En ritning som visar den illuminerade spårplanen är uppgjord 1976. Detta är rimligt med tanke på att ett byte av centrallås sannolikt var antingen lättast eller nödvändigt för att kunna åstadkomma fri genomfart. Linjerna norrut och söderut krävde inte längre några infartssignaler varför en mindre apparat sannolikt var lämplig. 1987 ändrades anläggningen signaltekniskt till lastplats varvid K15-låsen lär har tagits ur bruk. 2002 gjordes senaste nämnvärda ändring då den enda kvarvarande växeln med tillhörande spårspärr utrustades med elektrisk låsning varvid kontrollåsen (förutom K16) togs ur bruk.
På en ritning från 1957 finns ytterligare en vägskyddsanläggning med vid namn Pileboda (sedermera Pilgatan) strax innanför infartssignal C som gällde för tåg från Gyllebo. Anläggningen ser ut att ha byggts med ÅSSA-driv och hade manuell fällning av tågklareraren och automatisk lyft medelst tre arbetsströmsspårledningar. På den sjätte bilden (och även några bilder ytterligare) kan man nätt och jämnt skymta en ljudsignaltavla ungefär vid stoppbocken på vänster sida. Sannolikt har den gällt för Pilebodavägen fram till dess att den utrustades med bommar kort efter att bilden togs.
Det skulle vara intressant att veta hur man hanterade behovet av fler manöver- och indikeringsorgan i manöverapparaten. Det ser faktiskt ganska fullt ut om man tar med i beräkningen de kontaktanordningar som gömmer sig bakom plåten ovanför vart och ett av de fyra K15-låsen. Kan man ha byggt ut eller rent av bytt ut apparaten ytterligare en gång?

Inte samma centrallås

av Gunnar Ekeving, Wednesday, October 28, 2009, 23:22 (5373 dagar sedan) @ Magnus Kroon

Intressant att vägskydden automatiserades så sent. Jag har en grafisk tidtabell från 1971. Där ser jag att stationen då var bevakad för alla tåg, så det var väl först senare när Gärsnäs helt förlorat sin knutpunktsfunktion som det blev tillräckligt lönsamt att kunna trafikera utan tågklarerare eller vägvakt

Skånska vägskydd och centrallås: Gärsnäs

av Erik Häll, Wednesday, October 28, 2009, 10:08 (5373 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Tack för trevliga bilder.


[image]

Vidare till Gärsnäs Östra vägskyddsanläggning, fotograferad i november 1957:

Här en bild på nuvarande apparaten i Ö.Vemmerlöv (fotograferad 2007) som är väldigt lik den i gärsnäs.
[image]

MVH
Erik Häll