Tolkningshjälp karta säkerhetsplan (Signaler/säkerhet)

av Rasmus Axelsson ⌂ @, Västernärke, måndag, mars 24, 2008, 19:39 (4278 dagar sedan)

[image]
Bilden är förmodligen hämtad ur någon säkerhetsplan från Fjugesta och är daterad 1977

Alla former av hjälp och synpunkter emottages tacksammast!

Vad betyder »ö-väg« rent ut och vad är skillnaden gentemot tågväg?

De svarta vinklarna vid växlarna antar jag betyder att de kan manövreras från ställverket alt att de är signalberoende, men vad betyder de vita dito: (klot)växlar som inte kan manövreras från ställverket?

De svarta streckade linjerna antar jag är tågspår och övriga sidospår.

Svartåbanan

--
Rasmus Axelsson, lokförare och byggnadsantikvarie med specialinriktning mot järnvägsbyggnader
»Jag tycker inte om tåg« - jag är intresserad av järnvägar...

www.svartabanan.se
www.brakulturmiljo.se

Tolkningshjälp karta säkerhetsplan

av Micke Carlsson, måndag, mars 24, 2008, 20:09 (4278 dagar sedan) @ Rasmus Axelsson

"Ö-vägar" är vägar för laster som överskrider lastprofilen.

Tolkningshjälp karta säkerhetsplan

av S-O Strand @, Herrljunga, måndag, mars 24, 2008, 20:34 (4278 dagar sedan) @ Rasmus Axelsson

Vad betyder »ö-väg« rent ut och vad är skillnaden gentemot tågväg?

De svarta vinklarna vid växlarna antar jag betyder att de kan manövreras från ställverket alt att de är signalberoende, men vad betyder de vita dito: (klot)växlar som inte kan manövreras från ställverket?

De svarta streckade linjerna antar jag är tågspår och övriga sidospår.

Det här är en sk ö-vägsritning. De streckade spåren betecknar spår som ingår i Lö-systemet dvs uppmätta och godkända för att framföra vagn med överskjutande lastprofil på. Det var vanligt att det på telegram för specialtransport stod "Tåget skall framföras på ö-väg". Ibland angavs en specifik väg enligt ö-vägstabellen.
Jag har en tjock lunta med sådana här ö-vägsritningar från 1970-talet på stationer i Västsverige, och där är alla växlar svartmålade, både motor- och klotväxlar. Så jag vet inte varför vissa växlar är vita här.

Specialtransportföreskrifterna är ju betydligt mer detaljerade och sofistikerade idag.
St

Tolkningshjälp karta säkerhetsplan

av Stefan Isaksson @, Uppsala, fredag, mars 28, 2008, 00:06 (4275 dagar sedan) @ S-O Strand

Hej,
när jag i min gröna ungdom besökte SJ banavdelning för att försöka få tag på bangårdsplaner över Roslagsbanan (vilket lyckades över förväntan) så talade tjänstemannen hela tiden om "övervägar". Jag fick aldrig klart för mig exakt vad han menade, men det borde väl vara här nämnda ö-vägar.

Det passar ju i alla fall bra med tanke på att det var frågan om järnvägslinjer med överföringstrafik...

SI

RSS-feed av trådar
powered by my little forum