Skånska vägskydd: Tegelbruksvägen i Simrishamn (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Wednesday, November 04, 2009, 20:27 (5366 dagar sedan)

Alldeles vid infarten till Simrishamn finns denna plankorsning. Några av bilderna har jag visat tidigare, men nu hittade jag ytterligare fotodokumentation från platsen.

[image]

Bilden ovan togs i september 1957, bilden nedan i november samma år. Inga uppenbara skillnader när det gäller vägskyddsanläggningen.

[image]

[image]

Ovan september, nedan november 1957. Drivanordningen för bommarna är placerad mellan kryssmärket och fällbomsstativet.

[image]

[image]

Ovan och nedan: November 1957. Infartssignalen tycks vara monterad på en betongstolpe. Tidtabellsboken del A för 1957 anger att infartssignalen är beroende av bommarna. 1955 fanns inget sådant beroende. En annan skillnad är att infartssignalen 1955 visade en vinge/ett sken för samtliga spår, 1957 alltid två sken. Man kan gissa att det 1955 fanns en envingad semafor. Stationen anges dock båda åren som oförreglad, och även i dag är väl signalsäkerhetsanläggningen i Simrishamn tämligen enkel.

[image]

Samtliga bilder från Sveriges Järnvägsmuseum

Skånska vägskydd: Tegelbruksvägen i Simrishamn

av Jonny Saljefeldt, Thursday, November 05, 2009, 08:29 (5365 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

även i dag är väl signalsäkerhetsanläggningen i Simrishamn tämligen enkel.

Tack för intressanta bilder!

Manöverapparaten i Simrishamn (bilden tagen 2005):

[image]