Skånska vägskydd: Truckvägen i Malmö. Sexskens huvudljussignal (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Thursday, November 05, 2009, 21:57 (5365 dagar sedan)

Återigen några bilder från sträckan Malmö - Simrishamn, men nu en vägövergång nära banans utgångspunkt vid Lundavägen i Malmö. Linjen anslöts ju 1953 till KOntinentalbanan vid Lundavägen. Därmed försvann den lågt liggande sträckningen via Östervärn med dess plankorsningar med gator. I mars 1959 tog tredje signalsektionen två bilder för att dokumentera ljudsignalanläggningen.

[image]

Ringklockorna är monterade på kryssmärkesstolpar av räler.

Truckvägen låg uppenbarligen precis vid infartssignalen till Lundavägen. Signalen har sex ljusöppningar, vilket behövdes om en signal skulle kunna visa tre gröna sken och även ha en gul "sidotågvägslykta" för försignalering "vänta 40".

På nedre bilden syns till vänster om spåret en rektangulär tavla med kryss. Detta skulle kunna vara baksidan på en grön bansignaltavla som satts upp på grund av något tillfälligt behov av varsam körning. Att tavlan inte placerats till vänster om spåret kan möjligen bero på att reläkuren och signalen skulle kunna skymma tavlan

[image]

Jag vet inte om Truckvägen var ett officiellt vägnamn eller om det snarare definierade vägen som en passage för truckar in och ut på det uppenbarligen inhägnade området. Om det handlade om bullriga förbränningsmotordrivna truckar kunde det kanske varit lämpligt att komplettera ringverksanläggningen med ljussignaler? Det finns dock en vaktkur på bilden, kanske hade vakten där, utöver inpasseringskontroll, även till uppgift att varna truckförarna när ringverket ljöd?

Båda bilderna från Sveriges Järnvägsmuseum

Skånska vägskydd: Truckvägen i Malmö. Sexskens huvudljussignal

av Lennart Carlsson, Thursday, November 05, 2009, 23:49 (5365 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

[image]

Jag vet inte om Truckvägen var ett officiellt vägnamn eller om det snarare definierade vägen som en passage för truckar in och ut på det uppenbarligen inhägnade området. Om det handlade om bullriga förbränningsmotordrivna truckar kunde det kanske varit lämpligt att komplettera ringverksanläggningen med ljussignaler? Det finns dock en vaktkur på bilden, kanske hade vakten där, utöver inpasseringskontroll, även till uppgift att varna truckförarna när ringverket ljöd?

Båda bilderna från Sveriges Järnvägsmuseum

Tack för intressant bildserie! Det här borde vara en infartsväg till huvudverkstadens område. I tidtabellsboken del A (1964) benämns vägkorsningen Truckvägen, och var försedd med ljudsignaler. Dock har namnet Truckvägen tydligen enbart använts vid järnvägen, ty enligt boken Gator i Malmö (där alla gatunamn genom åren nämns) har det aldrig existerat något gatunamn Truckvägen i Malmö.

Dvärgen?

av Bobo L, Friday, November 06, 2009, 19:18 (5364 dagar sedan) @ Lennart Carlsson

[image]

Jag vet inte om Truckvägen var ett officiellt vägnamn eller om det snarare definierade vägen som en passage för truckar in och ut på det uppenbarligen inhägnade området. Om det handlade om bullriga förbränningsmotordrivna truckar kunde det kanske varit lämpligt att komplettera ringverksanläggningen med ljussignaler? Det finns dock en vaktkur på bilden, kanske hade vakten där, utöver inpasseringskontroll, även till uppgift att varna truckförarna när ringverket ljöd?

Båda bilderna från Sveriges Järnvägsmuseum


Tack för intressant bildserie! Det här borde vara en infartsväg till huvudverkstadens område. I tidtabellsboken del A (1964) benämns vägkorsningen Truckvägen, och var försedd med ljudsignaler. Dock har namnet Truckvägen tydligen enbart använts vid järnvägen, ty enligt boken Gator i Malmö (där alla gatunamn genom åren nämns) har det aldrig existerat något gatunamn Truckvägen i Malmö.

Det sitter en dvärgsignal i ytterkurvan? Vilket var orsaken till behovet av en dvärg på den platsen? Uppenbarligen fanns behov av att kunna framföra signalreglerade växlingsrörelser bortom den tvåskens utfartssignal (?) som syns intill.

Dvärgsignal för växling till sidospår längre ut?

av Ulf Pålsson, Friday, November 06, 2009, 21:51 (5364 dagar sedan) @ Bobo L

[image]

Det sitter en dvärgsignal i ytterkurvan? Vilket var orsaken till behovet av en dvärg på den platsen? Uppenbarligen fanns behov av att kunna framföra signalreglerade växlingsrörelser bortom den tvåskens utfartssignal (?) som syns intill.

Dvärgsignalens placering måste rimligen innebära att den motriktade sexskenssignalen inte är Lundavägens (yttre) infartssignal, utan den är förmodligen en inre infartssignal (som nu för tiden skulle ha benämnts mellansignal). Dvärgsignalen finns troligen för att tillåta växling förbi utfartssignalen till ett längre ut mot stationsgränsen beläget sidospår. Om denna tes är riktig, skulle "kör", "kör varsamt" eller "ogiltighet" i dvärgsignalen (signalbesked från 1950-talet; nu: "rörelse tillåten" ) garantera att det inte vore ställt någon motriktad tågväg från den yttre infartssignal fram till den sexskenare vars baksida vi ser.
/up

signalplats, manuella vägskydd ännu 1997

av Gunnar Ekeving, Friday, November 06, 2009, 23:55 (5364 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Dvärgsignalens placering måste rimligen innebära att den motriktade sexskenssignalen inte är Lundavägens (yttre) infartssignal, utan den är förmodligen en inre infartssignal (som nu för tiden skulle ha benämnts mellansignal). Dvärgsignalen finns troligen för att tillåta växling förbi utfartssignalen till ett längre ut mot stationsgränsen beläget sidospår. Om denna tes är riktig, skulle "kör", "kör varsamt" eller "ogiltighet" i dvärgsignalen (signalbesked från 1950-talet; nu: "rörelse tillåten" ) garantera att det inte vore ställt någon motriktad tågväg från den yttre infartssignal fram till den sexskenare vars baksida vi ser.
/up

Det är en trolig förklaring. Dessvärre har jag inte skannat in någon tidtabellsbok del A för körriktningen Simrishamn - Malmö, där hade man annars kunnat hitta den eventuella yttre infartssignalen.

Intressant är också att tidtabellsboken del A från 1957 anger att den utfartssignal vi ser på bilden (yttre utfartssignal) kontrollerade ljudsignalerna vid Truckvägen. Sedan fanns två fällbomsförsedda vägkorsningar (Mölledalsgatan och Staffanstorpsvägen). Staffanstorpsvägen var möjligen nuvarande Vattenverksvägen, ett namn som också figurerar i tidtabellsboken. Dessa två vägkorsningar var enligt tidtabellsboken från 1950 bevakade av vägvakt. 1957 följdes de av en signalplats, Östra Fäladsgatan. Där fanna alltså bommar som skyddades av huvudsignaler. Östra Fäladsgatan förekommer inte i 1950 års tidtabellsbok del A, kanske var det en nyanlagd väg? Dessvärre har jag inte hittat bilder på någon av dessa vägskyddsanläggningar.

1959 hade signalplatsen försvunnit, men bommarna fanns kvar. Antagligen manövrerades Ö Fäladsgatans bommar av den vägvakt som sedan tidigare skötte bommarna vid Mölledalsgatan och Staffanstorpsvägen. Per Forsström har på en av sina numera dessvärre slopade webbsidor så sent som 1997 skrivit om vägvaktskuren vid Vattenverksvägen varifrån tre vägövergångar fortfarande bevakades. Östra Fäladsgatan bör väl ha varit en av dessa vägar. Just 1997 tog man i bruk ett datorställverk typ 85 vid Lundavägen, och detta måste då förses med ett gränssnitt mot den manuella vägskyddsanläggningen. Troligen gällde det endast att ställverket skulle ge tågankomstsignal till vägvakten.

Signalplatserna vid vissa automatiska eller på avstånd manövrerade fällbomsanläggningar slopades i allmänhet under slutet av 1950-talet. Huvudsignalerna ersattes av V-signaler. Detta skedde säkerligen också vid Ö Fäladsgatan.

Någon förklaring till dvärgsignalen vid utfarten har jag alltså inte hittat, om det inte fanns något sidospår längre ut (skyddat av yttre infartssignal) skulle det möjligen kunna ha samband med signalplatsen

signalplats, manuella vägskydd ännu 1997

av Sven Grönquist 7 november, Saturday, November 07, 2009, 14:20 (5363 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

... Staffanstorpsvägen var möjligen nuvarande Vattenverksvägen, ...

Enligt boken Gator i Malmö av Birgit Bender beslutades det 1948 att Vattenvägens förlängning som officiellt hette Nya Vattenverksvägen, men kallades för Staffanstorpsvägen även den skulle heta Vattenverksvägen.

/Sven

signalplats, manuella vägskydd ännu 1997

av Lennart Carlsson, Sunday, November 08, 2009, 01:04 (5363 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Det är en trolig förklaring. Dessvärre har jag inte skannat in någon tidtabellsbok del A för körriktningen Simrishamn - Malmö, där hade man annars kunnat hitta den eventuella yttre infartssignalen.

Enligt tdt-boken del A för 1964 (som i och för sig är i yngsta laget) fanns enbart en infartssignal (alltså ingen yttre).


Östra Fäladsgatan förekommer inte i 1950 års tidtabellsbok del A, kanske var det en nyanlagd väg? Dessvärre har jag inte hittat bilder på någon av dessa vägskyddsanläggningar.

I 1949 års stadskarta existerade Östra Fäladsgatans förlängning över järnvägen. Vägskyddsanläggning kanske först senare infördes? Korsningen väg/järnväg trafikerades enligt kartan av stadsbusslinje 26, som enligt boken "Spårvägen i Malmö" öppnades på denna sträcka den 21/10 1949. Boken "Gator i Malmö" daterar Östra Fäladsgatans förlängning till 1958, men det tolkar jag som ett skrivfel (avses 1948?).


Någon förklaring till dvärgsignalen vid utfarten har jag alltså inte hittat, om det inte fanns något sidospår längre ut (skyddat av yttre infartssignal) skulle det möjligen kunna ha samband med signalplatsen

Eventuellt sidospår längre ut skulle ha befunnit sig utanför stationsgränsen, och varit lastplats mellan stationerna Östervärn och Sege. Dvärgen har nog snarare samband med signalplatsen.

Bara en infartssignal

av Gunnar Ekeving, Sunday, November 08, 2009, 21:50 (5362 dagar sedan) @ Lennart Carlsson

Enligt tdt-boken del A för 1964 (som i och för sig är i yngsta laget) fanns enbart en infartssignal (alltså ingen yttre).

...och jag har nu kollat även tdt-böcker från 1958 och 1959, där nämns inte heller något om yttre och inre infartssignaler.

Bara en infartssignal, en gissning här

av Micke S, Malmö, Tuesday, November 17, 2009, 14:16 (5353 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

När jag var liten i slutet på sextiotalet lekte vi småpojkar ofta på Lundavägens hållplats. Vi lärde känna stinsen där som förklarade hur anläggningen fungerade, varför vi inte skulle lägga slantar på spåret o.s.v.
Nedanför Lundavägens hållplats fanns en bit av f.d. Östervärns station bevarad som ett uppställningsområde för vagnar. Från denna uppställningsplats fanns spår söderut parallellt med Ystad- och Trelleborgsbanan som betjänade industrierna ända fram till lastplatsen "Emilstorp". Det fanns också en stenkross(?) eller åtminstone en siloanläggning för makadam benägen i närheten av Simrishamnsbanans skarpa kurva där vi ser infartssignalen på din bild. Även denna nåddes från uppställningsplatsen "Östervärn".

Till Östervärn kom man från Simrishamnsbanan via en växel i slutet av nerförsbacken från Lundavägens hållplats alldeles innan kurvan. Från Önneslöv till siloanläggningen för makadam kördes ett par stentåg om dagen. I tidtabellen angavs dom gå från Dalby till Lundavägen, men dom körde i själva verket från Önneslöv till Lundavägens infartssignal. Där ringde föraren upp Lundavägens tågklarerare och tåget fortsatte som växlingsrörelse in på Östervärns före detta station. Det fanns dvärgsignaler och växlar manövrerade från Lundavägen som reglerade detta, Lundavägen var en "toppmodern" station på sextiotalet.

Min gissning är att dvärgssignalen användes som "utfartssignal" för dom tomtåg som "avgick" från Östervärn (formellt Lundavägen) ut mot Simrishamnsbanan. Eftersom "tåget" kom från växelspår kanske utfartssignalen inte kunde visa "kör" med växeln i detta läge. Att backa upp vagnsättet till Lundavägen för att där bli ett "tåg" och sen rulla ner igen samma väg för att fortsätta till Dalby hade ju varit direkt fånigt. Jag håller på att utfartsdvärgen förenklade dett hela och att "avgång" på detta sätt kunde anordnas från Östervärn.

Vänliga Hälsningar, Michael Söderberg, Malmö

signalplats, manuella vägskydd ännu 1997

av MM, Thursday, May 27, 2010, 03:55 (5163 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Dvärgsignalens placering måste rimligen innebära att den motriktade sexskenssignalen inte är Lundavägens (yttre) infartssignal, utan den är förmodligen en inre infartssignal (som nu för tiden skulle ha benämnts mellansignal). Dvärgsignalen finns troligen för att tillåta växling förbi utfartssignalen till ett längre ut mot stationsgränsen beläget sidospår. Om denna tes är riktig, skulle "kör", "kör varsamt" eller "ogiltighet" i dvärgsignalen (signalbesked från 1950-talet; nu: "rörelse tillåten" ) garantera att det inte vore ställt någon motriktad tågväg från den yttre infartssignal fram till den sexskenare vars baksida vi ser.
/up


Det är en trolig förklaring. Dessvärre har jag inte skannat in någon tidtabellsbok del A för körriktningen Simrishamn - Malmö, där hade man annars kunnat hitta den eventuella yttre infartssignalen.

Intressant är också att tidtabellsboken del A från 1957 anger att den utfartssignal vi ser på bilden (yttre utfartssignal) kontrollerade ljudsignalerna vid Truckvägen. Sedan fanns två fällbomsförsedda vägkorsningar (Mölledalsgatan och Staffanstorpsvägen). Staffanstorpsvägen var möjligen nuvarande Vattenverksvägen, ett namn som också figurerar i tidtabellsboken. Dessa två vägkorsningar var enligt tidtabellsboken från 1950 bevakade av vägvakt. 1957 följdes de av en signalplats, Östra Fäladsgatan. Där fanna alltså bommar som skyddades av huvudsignaler. Östra Fäladsgatan förekommer inte i 1950 års tidtabellsbok del A, kanske var det en nyanlagd väg? Dessvärre har jag inte hittat bilder på någon av dessa vägskyddsanläggningar.

1959 hade signalplatsen försvunnit, men bommarna fanns kvar. Antagligen manövrerades Ö Fäladsgatans bommar av den vägvakt som sedan tidigare skötte bommarna vid Mölledalsgatan och Staffanstorpsvägen. Per Forsström har på en av sina numera dessvärre slopade webbsidor så sent som 1997 skrivit om vägvaktskuren vid Vattenverksvägen varifrån tre vägövergångar fortfarande bevakades. Östra Fäladsgatan bör väl ha varit en av dessa vägar. Just 1997 tog man i bruk ett datorställverk typ 85 vid Lundavägen, och detta måste då förses med ett gränssnitt mot den manuella vägskyddsanläggningen. Troligen gällde det endast att ställverket skulle ge tågankomstsignal till vägvakten.

Signalplatserna vid vissa automatiska eller på avstånd manövrerade fällbomsanläggningar slopades i allmänhet under slutet av 1950-talet. Huvudsignalerna ersattes av V-signaler. Detta skedde säkerligen också vid Ö Fäladsgatan.

Någon förklaring till dvärgsignalen vid utfarten har jag alltså inte hittat, om det inte fanns något sidospår längre ut (skyddat av yttre infartssignal) skulle det möjligen kunna ha samband med signalplatsen

Arkiverad kopia av Per Forsströms sida om detta

Manuellt vägskydd med indikering från datorställverk 85...