Skånska vägskydd: Nordanå (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Saturday, November 07, 2009, 00:15 (5364 dagar sedan)

Ytterligare några av Sveriges Järnvägsmuseums bilder från sträckan Malmö - Staffanstorp - Simrishamn. Från de vägövergångar som fanns närmast efter Truckvägen
i riktning mot Staffanstorp har jag inte hittat någon bild, inte heller från Sege. Nästa bevakade plankorsning var vid Nordanå station.

[image]

Bilderna från Nordanå är tagna i oktober 1957. Denna lantliga plats ligger 8 - 9 kilometer från Malmö C.

[image]

Det fanns både vridlyktor och bomsignalskärmar på båda fällbomsstativen.

[image]

Från det dubbla fällbomsvindspelet till vänster manövrerades antagligen både bommarna vid den ovan visade vägkorsningen Nordanå, ca 400 meter i riktning mot Malmö räknat från stationshuset, och vid Görslövsvägen, drygt 500 meter i riktning mot Staffanstorp.

[image]

Strömbrytarna och kontrollamporna avsåg nog belysningen i vridlyktorna och/eller kryssmärkeslyktorna och V-signalerna vid Görslövsvägen.

[image]