Skånska vägskydd: Dalby västra (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Friday, November 13, 2009, 23:38 (5357 dagar sedan)

I november 1957 togs dessa bilder, som numera finns på Sveriges Järnvägsmuseum:

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Ldv-Si/DalbyVastra_frv1_5711.JPG
[/img]

Att båda fällbomsstativen står på samma sida av vägen (och inte assymetriskt som är den vanligaste placeringen) beror antagligen på teleledningarna. Dessutom medförde placeringen att man slapp dra de mekaniska ledningarna för ena bommen under vägen. Däremot måste förstås trådledningarna till infartssignalen passera under körbanan.

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Ldv-Si/DalbyVastra_frv2_5711.JPG
[/img]

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Ldv-Si/DalbyVastra_frb1_5711.JPG
[/img]

Det är långa skuddstrutar på kryssmärkeslyktorna. Sådana långa strutar användes annars mest på automatiska gasljussignaler

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Ldv-Si/DalbyVastra_frb2_5711.JPG[/img]

Signalering mot banan med fristående vridlykta kombinerad med bomsignalskärm

Skånska vägskydd: Dalby västra

av Per Rasmusson, Saturday, November 14, 2009, 09:36 (5356 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Tack Gunnar för de fina bilderna från mina hemtrakter. Denna veckan har jag känt mig som en liten skånepåg igen. Bilderna är tagna i november och då är det tid att skörda sockerbetorna. Leran på vägarna berodde till stor del på att Sockerbolaget såg til att transporten av sockerbetor överfördes från järnväg till landsväg.

Skånska vägskydd: Dalby västra

av Per Rasmusson, Saturday, November 14, 2009, 09:49 (5356 dagar sedan) @ Per Rasmusson

Även jag, som var liten påg då, förundrade mig över det stora fästet och de stora skärmarna till signallyktorna. På tredje fotot syns förresten den övergivna anordningen som har använts för att lasta sockerbetor på järnvägsvagnar.

Stora skärmar, betlastningsanordning och "kvast"

av Gunnar Ekeving, Sunday, November 15, 2009, 00:33 (5356 dagar sedan) @ Per Rasmusson

Även jag, som var liten påg då, förundrade mig över det stora fästet och de stora skärmarna till signallyktorna. På tredje fotot syns förresten den övergivna anordningen som har använts för att lasta sockerbetor på järnvägsvagnar.

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Ldv-Si/DalbyVastra_frb1_5711.JPG[/img]

Betlastningsanordningen är väl ställningen som syns bakom högra bommen?

De stora skuggskärmarna på kryssmärkeslyktorna kan möjligen ha återvunnits från någon slopad gasljussignalanläggning

I bildens högra kant syns för övrigt en "kvast" placerad på en stolpe för att indikera att snöplogar och spårrensare skulle lyftas för att inte komma i konflikt med vägövergången

Stora skärmar, betlastningsanordning och "kvast"

av Per Rasmusson, Sunday, November 15, 2009, 18:08 (5355 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Ja. Det är den anordningen. Kvastarna var oftast instuckna i gamla spriral dragna ångtuber.

Skånska vägskydd: Dalby västra

av Gunnar Ekeving, Sunday, November 15, 2009, 00:37 (5356 dagar sedan) @ Per Rasmusson

Tack Gunnar för de fina bilderna från mina hemtrakter. Denna veckan har jag känt mig som en liten skånepåg igen. Bilderna är tagna i november och då är det tid att skörda sockerbetorna. Leran på vägarna berodde till stor del på att Sockerbolaget såg til att transporten av sockerbetor överfördes från järnväg till landsväg.

Tack till dig och många andra för intressanta kommentarer och kompletteringar till bilderna!