Skånska vägskydd: Dalby östra (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Sunday, November 15, 2009, 00:24 (5359 dagar sedan)

I november 1957 dokumenterade tredje signalsektionen vägskyddsanläggningen vid Dalby västra. Samtidigt passade man förstås på att ta några bilder vid övergången i östra bangårdsänden:

[image]

[image]

Dalby var förgreningsstation; linjen till vänster op bilden nedangår mot Harlösa och den till höger mot Tomelilla. "Järnvägsdata 1999" uppger att Dalby - Harlösa hade godstrafik till 1982 (formell nedläggning 1983) och persontrafik till 1995, men sistnämnda årtal skall nog vara 1955.

[image]

För Harlösa-banan fanns bomsignalskärm och vridlykta på fällbomsstativet, för "huvudlinjen" en fristående vridlykta med bomsignalskärm. Mellan linjerna finns ett fällbomsvindspel. Jag skulle tro att detta var ett extra spel för lokalmanövrering vid växling, och att bommarna normalt sköttes från ett spel i närheten av stationshuset. Någon som känner till Dalby kan förhoppningsvis upplysa om detta.

Antalet teleförbindelser tycks ha utökats avsevärt, vilket lösts genom att förlänga stolparna. Jag undrar vad tegelbyggnaden mellan spåren kan ha använts till

[image]

Bilderna finns numera på Sveriges Järnvägsmuseum

Skånska vägskydd: Dalby östra

av Gunnar Lilienberg, Sunday, November 15, 2009, 08:38 (5359 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

(...) Jag undrar vad tegelbyggnaden mellan spåren kan ha använts till

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Ldv-Si/DalbyOstra_frb2_5711.JPG[/img]

Bilderna finns numera på Sveriges Järnvägsmuseum

Kan det inte ha varit en vaktkur för bomvakten?

Vaktkur?

av Gunnar Ekeving, Sunday, November 15, 2009, 09:17 (5358 dagar sedan) @ Gunnar Lilienberg

(...) Jag undrar vad tegelbyggnaden mellan spåren kan ha använts till

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Ldv-Si/DalbyOstra_frb2_5711.JPG[/img]

Bilderna finns numera på Sveriges Järnvägsmuseum


Kan det inte ha varit en vaktkur för bomvakten?

Jag skulle gissa att bommarna vid den tid när bilden togs sköttes från central punkt nära stationshuset, men från början fanns väl antagligen grindar vid övergångarna i bangårdsändarna, och infartssignalerna var väl troligen lokalställda. Då kunde det varit motiverat med en kur för den som skötte grindar, växlar och infartssignaler. Jag har dock inte på några andra bilder från svenska stationer sett så kraftigt byggda kurar för dessa ändamål. Oftast har man haft en enkel träbyggnad med i bästa fall en kamin, en stol och ett bord. När manöverorgan för signaler mm varit monterade inne i huset, och det alltså rört sig mera om en ställverksbyggnad, har däremot tegelkonstruktion varit vanlig. Dock har sådana hus nästan alltid varit rikligt försedda med fönster, detta förstås för att underlätta för vakten att inspektera hinderfriheten på spåren.

Den byggnad vi ser på bilderna från Dalby ser mer ut som den typ av små hus som använts för lagring av brandfarliga oljor eller som transformatorbyggnader. Men hade huset i Dalby varit en transformatorbyggnad hade man säkert sett dels diverse luftledningar dels en varningsskylt på dörren

telebyggnad?

av Morshyttan, Sunday, November 15, 2009, 10:31 (5358 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

(...) Jag undrar vad tegelbyggnaden mellan spåren kan ha använts till

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Ldv-Si/DalbyOstra_frb2_5711.JPG[/img]

Den byggnad vi ser på bilderna från Dalby ser mer ut som den typ av små hus som använts för lagring av brandfarliga oljor eller som transformatorbyggnader. Men hade huset i Dalby varit en transformatorbyggnad hade man säkert sett dels diverse luftledningar dels en varningsskylt på dörren

vi kan väl inte säga med säkerhet i brist på arkivuppgifter, men det verkar röra sig om ett hus för tele-trafik :-|

- den dubbla stolpen just vid huset, för övrigt enkla längs linjen
- kulverten längs järnvägen slutar alldeles utanför huset.
- det verkar var en plåtskodd dörr, vilket jag vill minnas var krav.
- ev. en fång-stolpe till vänster om högra bommen :-|

nu syns det ingen skylt för televerket men det satt inte alltid på stationer som hade flera inblandade, som i detta fall jvg.

f.ö så är det en intressant stålkonstruktion överst på stolparna i.s.f att alla isolatorer sitter på trästolparna.
skulle möjligen kunna vara olika operatörer ?

men som sagt mer än en spekulation om detta kan det knappast bli från horndal, även om bilderna från den skånska slätten i en svunnen tid väcker eftertanke och beundran :-) :-) :-D ;-)

Telebyggnad?

av John Thoweman, Sunday, November 15, 2009, 10:51 (5358 dagar sedan) @ Morshyttan

(...) Jag undrar vad tegelbyggnaden mellan spåren kan ha använts till

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Ldv-Si/DalbyOstra_frb2_5711.JPG[/img]

Den byggnad vi ser på bilderna från Dalby ser mer ut som den typ av små hus som använts för lagring av brandfarliga oljor eller som transformatorbyggnader. Men hade huset i Dalby varit en transformatorbyggnad hade man säkert sett dels diverse luftledningar dels en varningsskylt på dörren


vi kan väl inte säga med säkerhet i brist på arkivuppgifter, men det verkar röra sig om ett hus för tele-trafik :-|

- den dubbla stolpen just vid huset, för övrigt enkla längs linjen
- kulverten längs järnvägen slutar alldeles utanför huset.

Jag tycker nämnda kulvert (om vi tänker på samma sak) mera ser ut som en typisk lintrumma (alltså för vad som på järnvägsspråk förr brukade benämnas "ledningar" ), säkert främst för den av hr Ekeving föreslagna centrala bommanövreringen, möjligen även för någon signalmanövrering. Man ser hur motsvarande trumma längs vägen ansluter till trumman längs spåret. Jag har inte hört talas om att man förr lade även telekablar i samma trumma - i alla fall inte medan de mekaniska ledningarna var i drift. Men vem vet, det kanske har förekommit?

I övrigt har jag inget att anföra mot tele-teorin för den aktuella kuren...

Telebyggnad?

av Gunnar Ekeving, Sunday, November 15, 2009, 12:36 (5358 dagar sedan) @ John Thoweman

Jag tycker nämnda kulvert (om vi tänker på samma sak) mera ser ut som en typisk lintrumma (alltså för vad som på järnvägsspråk förr brukade benämnas "ledningar" ), säkert främst för den av hr Ekeving föreslagna centrala bommanövreringen, möjligen även för någon signalmanövrering.

jag hittade nu en uppgift från 1958 om att båda vägskyddsanläggningarna i Dalby manövrerades av tågklareraren, så det fällbomsspel som syns på några av bilderna användes säkert bara vid växlingsrörelser

Jag har inte hört talas om att man förr lade även telekablar i samma trumma - i alla fall inte medan de mekaniska ledningarna var i drift. Men vem vet, det kanske har förekommit?

Jag har inte heller sett uppgifter om sådan gemensam förläggning. Det var ofta problem med is och skräp som hindrade rörelsen för de mekaniska ledningarna i sådana trummor. Ibland måste man använda ganska våldsamma metoder för att rensa upp, och telekablar hade antagligen löpt stor risk att skadas. När mekaniska trådledningar går på stolpar ovan jord har jag undantagsvis sett att man lagt upp elledningar för t ex signalbelysning på samma stolpar.

I övrigt har jag inget att anföra mot tele-teorin för den aktuella kuren...

verkar synnerligen troligt att det är en telebyggnad, vill minnas att jag sett liknande hus med just denna funktion

Telebyggnad?

av Per Rasmusson, Sunday, November 15, 2009, 16:39 (5358 dagar sedan) @ John Thoweman

Jag vet inte vad kuren användes till. Dag minns att Dalby hade semafor och försignal vid infarten fån Simrishamn. En gult blinkande V-försignal stod ytterligare något längre söderut. Närmare bestämt utanför trädgården till gården där några bekanta till mig bodde.

Telebyggnad?

av Morshyttan, Sunday, November 15, 2009, 17:07 (5358 dagar sedan) @ John Thoweman

(...) Jag undrar vad tegelbyggnaden mellan spåren kan ha använts till

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Ldv-Si/DalbyOstra_frb2_5711.JPG[/img]

Den byggnad vi ser på bilderna från Dalby ser mer ut som den typ av små hus som använts för lagring av brandfarliga oljor eller som transformatorbyggnader. Men hade huset i Dalby varit en transformatorbyggnad hade man säkert sett dels diverse luftledningar dels en varningsskylt på dörren


vi kan väl inte säga med säkerhet i brist på arkivuppgifter, men det verkar röra sig om ett hus för tele-trafik :-|

- den dubbla stolpen just vid huset, för övrigt enkla längs linjen
- kulverten längs järnvägen slutar alldeles utanför huset.


Jag tycker nämnda kulvert (om vi tänker på samma sak) mera ser ut som en typisk lintrumma (alltså för vad som på järnvägsspråk förr brukade benämnas "ledningar" ), säkert främst för den av hr Ekeving föreslagna centrala bommanövreringen, möjligen även för någon signalmanövrering. Man ser hur motsvarande trumma längs vägen ansluter till trumman längs spåret. Jag har inte hört talas om att man förr lade även telekablar i samma trumma - i alla fall inte medan de mekaniska ledningarna var i drift. Men vem vet, det kanske har förekommit?

nä, det var nog dagens botten-napp uppe i horndal:-P
visst är det en lintrumma vilket vi senkomna lätt blandar ihop med sentida kabelkulvertar ;-)
att lägga telekabel i en sådan, ja då kan man nog klippa sönder den med än gång så är det gjort:-D

men i övrigt så tänker jag mig en tele-kåk :-| :-) :-D ;-)

telebyggnad?

av Stefan Isaksson, Sunday, November 15, 2009, 20:29 (5358 dagar sedan) @ Morshyttan

vi kan väl inte säga med säkerhet i brist på arkivuppgifter, men det verkar röra sig om ett hus för tele-trafik :-|

- den dubbla stolpen just vid huset, för övrigt enkla längs linjen

Att stolpen är dubbel kan nog bero på att det är två blanktrådslinjer som går ihop: den från Harlösa och den från Tomelilla.

Jag tror inte att det är en telefonstation vi ser, för då skulle telelinjerna sluta där. Och i så fall måste ändstolparna vara kraftigt stagade, vilket jag tycker borde synas. Dessutom borde det finnas ett skåp uppe i stolpen där blanktrådarna övergår i kabel. (Som ett kuriosum kan nämnas att det stod en ensam blanktrådsstolpe i Boländerna, Uppsala tills helt nyligen - jag trodde det var någon form av minnesmärke, men numera tror jag att det var den stolpe där en blanktrådslinje övergick till markkabel. När blanktrådslinjen ersattes med markkabel var det helt enkelt enklast att koppla ihop denna med den äldre kabeln högst upp i stolpen...) För övrigt tror jag det var brukligt att sluta blanktrådslinjerna med dubblerade isolatorer, och det ser vi inte heller.

<snip>

- ev. en fång-stolpe till vänster om högra bommen :-|

DEN är intressant. Fångstolpar fanns mig veterligt bara på elledningar. Och vi kan vara rätt säkra på att det inte är en elledning vi ser (blanktråden skulle i så fall gå rakt in i teleledningarna och det är - eh - FÖRBJUDET).

<snip>

f.ö så är det en intressant stålkonstruktion överst på stolparna i.s.f att alla isolatorer sitter på trästolparna.
skulle möjligen kunna vara olika operatörer ?

De enda operatörer som skulle komma på fråga är televerket och järnvägen själv. Och jag har aldrig sett att de separerat linjerna på det där viset.

Den där stålkonstruktionen har jag nästan glömt bort, men man kunde se den här och där även på betydligt mindre blanktrådslinjer (typ efter landsvägar).

Nu när jag börjat fundera på det, så kan jag tänka mig att det var något man tillgrep när stolpen visat sig vara för kort, till exempel då den visade sig sjunka ned ovanligt långt i marken i samband med resningen - och den skånska myllan är onekligen rätt ställe för att något sådant ska hända. :-D

Att det skulle vara en tillbyggnad i efterhand tror jag inte riktigt på: blanktrådslinjerna borde byggts på nedåt. Att lägga på ett antal linjer ovanför låter ytterst svårt - någon skylift var det ju inte tal om på den här tiden utan tråden (vi pratar normalt om 3 mm järntråd, i speciella fall 3 mm koppartråd) måste spelas upp med hjälp av en man som klättrat upp i stolpen. Helst utan att kortsluta en massa telefonledningar i bruk...


men som sagt mer än en spekulation om detta kan det knappast bli från horndal, även om bilderna från den skånska slätten i en svunnen tid väcker eftertanke och beundran :-) :-) :-D ;-)

Instämmer på alla punkter. :-)

SI

El- och telestolpar

av Gunnar Ekeving, Sunday, November 15, 2009, 22:20 (5358 dagar sedan) @ Stefan Isaksson

- ev. en fång-stolpe till vänster om högra bommen :-|


DEN är intressant. Fångstolpar fanns mig veterligt bara på elledningar. Och vi kan vara rätt säkra på att det inte är en elledning vi ser (blanktråden skulle i så fall gå rakt in i teleledningarna och det är - eh - FÖRBJUDET).

Nedan en förstoring som visar de mystiska elstolparna

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Ldv-Si/DalbyOstra_stolpar_5711.JPG[/img]

På några av de andra bilderna från vägövergången ser det ut som om elledningen faktiskt passerar över spåren. Några teleledningar syns däremot inte, vilket skulle kunna betyda att telelinjerna verkligen gick ner i jordkabel vid dubbelstolpen

El- och telestolpar

av Stefan Isaksson, Sunday, November 15, 2009, 23:09 (5358 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Nedan en förstoring som visar de mystiska elstolparna

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Ldv-Si/DalbyOstra_stolpar_5711.JPG[/img]

På några av de andra bilderna från vägövergången ser det ut som om elledningen faktiskt passerar över spåren. Några teleledningar syns däremot inte, vilket skulle kunna betyda att telelinjerna verkligen gick ner i jordkabel vid dubbelstolpen

Jag tar genast tillbaka vad jag skrivit och hävdar motsatsen. :-P
Visst är det en elledning som korsar järnvägsspåren.

Däremot tror jag fortfarande inte att telefonlinjen slutar vid dubbelstolpen.
Jag tycker nämligen fortfarande att man borde se apparatskåpet där markkabeln börjar - det är inga små grejor, särskilt inte på en så stor telefonlinje som vi ser på bilden. (Jordkabel lär i det här sammanhanget vara blymantlad kabel med pappersisolering av ledarna. De är MYCKET känsliga för väta och konstrueras därför gastäta och kopplas till en gastub som ger ett övertryck i kabeln - så om manteln spricker så trycks gas ut hindrar väta från att tränga in. Därför måste ändpunkten på kabeln vara en ihoplödd historia, som inte kan vara hur liten som helst.)

Det kan vara att vi luras av perspektivet, och att telefonledningarna passerar över elledningarna. Telefonledningarna hänger när jag tänker noga på saken ovanligt högt i dubbelstolpen och för den delen på första stolpen utmed Tomelillalinjen.

SI

Post scriptum:
Jag såg just bilderna från Alnarör, och där finns en stolpe där en blanktrådslinje slutar (och övergår till markkabel). Den syns speciellt tydligt på bild nr 4.

Rent bortsett från att den har fastspikade steg (så att man inte behöver stolpskor när man ska upp i stolpen) och arbetsplattform, så syns skåpet jag talar om.

D.S.

El- och telestolpar

av Gunnar Ekeving, Sunday, November 15, 2009, 23:54 (5358 dagar sedan) @ Stefan Isaksson

Det kan vara att vi luras av perspektivet, och att telefonledningarna passerar över elledningarna. Telefonledningarna hänger när jag tänker noga på saken ovanligt högt i dubbelstolpen och för den delen på första stolpen utmed Tomelillalinjen.

Förmodligen, den höga dubbelstolpen står ju en bit bortom det mystiska tegelhuset, så vid en snabb titt framgår höjden inte tydligt

telebyggnad?

av Gunnar Ekeving, Sunday, December 13, 2009, 17:42 (5330 dagar sedan) @ Stefan Isaksson

I "Simrisbanan på senare år" av Lavesson m fl 1982, finns på sidan 59 en bild från platsen. Det egendomliga huset är borttaget. Telefonstolparna står däremot kvar. Det framgår inte när bilden är tagen

Vaktkur?

av Per Rasmusson, Sunday, November 15, 2009, 16:27 (5358 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Huset liknar de husen som brukade finnas vid vågar. Dörr, fönster och skorstenen har samma standardutsende. På en av bilderna syns en fabriksanläggning med skorsten. Den anläggningen har varit ett spritbränneri. Idag huserar margarinfabriken "Alba" där. På andra sidan spåret låg ett mejeri. Det syns på första bilden. Det var bara att välja dryck.
Det syns makadam i spåret mot Harlösa. Kan där ha legat en växel som ledde till ett spår mot vagnvågen? Jag tror inte att det var ett hus för teleändamål. Dalby fick automatisk televäxel i slutet av 1940-talet. Husen för televäxlar hade ett annat utsende då. Televerkets luftledningar på lundaslätten var många och höga innan de kom i kabel. I vägkorsningar gick det ju bara att bygga ut i riktning uppåt.

Vaktkur?

av Gunnar Lilienberg, Monday, November 16, 2009, 07:16 (5358 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

OK, men är det inte en vevapparat för bomfällning som man mycket tydligt ser stå framför kuren, på andra sidan vägen?

Bild från 1985

av Jonny Saljefeldt, Sunday, November 15, 2009, 15:20 (5358 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Ldv-Si/DalbyOstra_frb2_5711.JPG[/img]

Jag tog denna bild i mars 1985:

[img]http://www.saljefeldt.com/images/jarnvagar/gpostvagnen_2009/85033133b.jpg[/img]