Skånska vägskydd: Alnarör (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Sunday, November 15, 2009, 21:56 (5358 dagar sedan)

Alnarör låg ett par kilometer efter Dalby i riktning mot Simrishamn. I tidtabellsböcker från 1950 och 1955 finns övergången inte omnämnd, men på bilder från 1956 syns en antagligen nyinstallerad vägskyddsanläggning med svängbommar (en sorts lätta grindar). I tidtabellsboken del A från 1957 finns en uppgift om automatiska ljus- och ljudsignaler som kan frånkopplas. Samtliga bilder från Sveriges järnvägsmuseum; de äldre bilderna har jag lagt ut tidigare men tar om dem för att underlätta jämförelsen:

Bilderna nedan har tagits i april 1956 respektive oktober 1957, troligen tämligen omedelbart efter installation av svängbommarna resp ljus- och ljudanläggningen.

[image]

Bilderna ovan och nedan bör vara tagna ungefär mot nord eller nordost. Fabriken som syns till höger på nedre bilden är väl Siporexfabriken, som tillsammans med Dallby Stenkross hade anslutning till linjen vid lastplatsen Önneslöv ca 300 meter längre österut. Fabriken tycks ha utökats avsevärt under de två år som gått mellan fototillfällena, och det är väl denna utbyggnad som motiverat installation av vägskydd

[image]

[image]

Bilderna ovan och nedan från den snörika våren 1956 visar backen upp mot järnvägen och fabriken. Den hitre svängbommen hade uppenbarligen en vridlykta fästad vid grindstolpen, men på andra sidan banan är det en lykta ungefär mitt på svängbommen.

[image]

Minst en telestolpe har samma sorts "påbyggnad" som vid Dalby Östra

Nedan efter att den manuella bevakningen bytts mot automatiska signaler

[image]

[image]

Sista bilden visar linjen i riktning mot Önneslöv. Frånkopplingsmöjligheten för vägsignalanläggningen motiverades antagligen med att växling vid lastplatsväxeln på grund av spårledningens längd annars skulle orsaka obefogad stoppsignalering mot vägen vid Alnarör.

Skånska vägskydd: Alnarör

av Per Rasmusson, Monday, November 16, 2009, 15:12 (5357 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Signalen vid lastplatsen Önneslöv syns mitt i biden. Önneslöv användes som lastplats av Siporexfabriken och makadamfabriken Sydsten. Det är Sydstens krossanläggning som syns bakom signalen. Byggnaderna till vänster tillhör Siporexfabriken.
Makadamen kördes till två terminaler i Malmö. Makadamen transporterades i vagnar littera Mas. Under den tiden jag minns drogs stentågen av ånglok litt E och på senare tid diesellok litt T21. Tågen bestod av 25 uppill 32 vagnar. Det hände att något tungt stentåg fick stopp i infartssignalen till Staffanstorp. Efter ett sådant stopp var det alltid lika intressant att lyssna på starten och körningen genom Staffanstorp och över krönet vid vägsignalen i Önsvala. Jag tror att E-loken egentligen var överbelastade vid de tillfällena.

Trycka vevarna

av BD, Monday, November 16, 2009, 15:53 (5357 dagar sedan) @ Per Rasmusson

Jag tror att E-loken egentligen var överbelastade vid de tillfällena.

Enligt ångloksreparatören Einar Nilsson i Malmö var det viktigt att vevlagren trycktes (oljesprutans pip direkt i nålhålet) innan körning med stentågen. I annat fall fick Einar arbete.

Skånska vägskydd: Alnarör

av Lars Olof Lidmo, Monday, November 16, 2009, 16:28 (5357 dagar sedan) @ Per Rasmusson

Maxvikt för stentågen var 1600 ton om de drogs av lok E, E2 eller T21. T21 fick endast taga denna vikt om det ej stoppades i Staffanstorp.