Skånska vägskydd: Önneslöv - trafikfällan vid Siporexfabriken (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Monday, November 16, 2009, 19:00 (5354 dagar sedan)

Vid Alnarör kunde vi skymta en huvudsignal för lastplatsen Önneslöv. Här kommer bilder från denna lastplats. Några bilder är daterade april 1956, och troligen är övriga äldre bilder tagna samtidigt. De nyare bilderna är från oktober 1957.

[image]

1957 har T-semaforen försvunnit, ersatt av ljussignaler på vardera sidan om lastplatsen

[image]

[image]

Automatiska ljus- och ljudsignaler har kommit upp. I en inventering av "tafikfällor" som länsstyrelsen i Malmöhus län gjorde 1954 finns denna plankorsning med. Vägen var enskild, och förband väg 41 med väg 806 via Önneslövs by.

[image]

[image]

[image]

Stopplikt för vägtrafiken har införts för att ytterligare öka säkerheten. Tilläggstavlan till stopptavlan har texten "SJ spår"

[image]

[image]

[image]

[image]

[image]

Bilden nedan visar semaforvevarna och deras förregling med K16-låset

[image]

[image]

I tidtabellsboken del A 1957 nämns att vägsignalerna kunde frånkopplas, detta förstås för att under växling vid lastplatsen kunna ställa vagnar på huvudspåret utan att sätta igång signaleringen mot vägen. Den stopplykta som syns på bilden nedan kan möjligen ha haft samband med denna avkopplingsfunktion. På en del andra platser hade man en stopplykta som tändes när vägskyddsanläggningen kopplades ur.

[image]

Fler trådar på blanktrådslinjen

av Gunnar Ekeving, Monday, November 16, 2009, 19:10 (5354 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

...och de nya trådarna har förstås placerats nedanför de befintliga. Att sätta en extra förlängning upptill på stolparna, som jag föreslog i samband med Dalbybilderna, var ju uppenbart opraktiskt!

Några av de nya blanktrådarna kan tänkas ha samband med vägsignal- och förreglingsanläggningarna. Man ser dock inte om det går ner någon kabel längs stolpen invid vägsignalskåpet. I övrigt kanske både järnvägens och televerkets behov av teleförbindelser ökat. Intressant att detta så sent som under andra halvan av 1950-talet löstes med blanktråd

Bangårdsplan

av Stefan Olsson, Monday, November 16, 2009, 22:53 (5354 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Någon som har en bangårdsplan?

Bangårdsplan

av Stefan Olsson, Sunday, November 22, 2009, 13:11 (5348 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Tackar o bockar!

Du har inte någon länk med Bg-planerna Södervärn-Falsterbo/Trellborg också?

Fler trådar på blanktrådslinjen

av Erik Samuelsson, Tuesday, November 17, 2009, 08:09 (5353 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Imponerande dessa bilder! De är tagna bara för drygt 50 år sedan och skillnaden känns oerhörd.