Skånska vägskydd: Björnstorp (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Tuesday, November 17, 2009, 23:50 (5353 dagar sedan)

Björnstorps station mellan Dalby och Tomelilla hade när dessa bilder togs i november 1957 en manuell fällbomsanläggning

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Ldv-Si/Bjornstorp_frv1_5711.JPG[/img]

Huvudvägen svängde tydligen till höger före korsningen på bilden ovan. Detta indikeras av vägvisaren med horisontellt streck och av spåren på körbanan.

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Ldv-Si/Bjornstorp_frv2_5711.JPG[/img]

På ena bommen syns en röd lykta, främre bommen på bilden närmast ovan saknade sådan signalering. Antagligen tyckte man vridlyktan på bomstativet var tillräcklig för att stoppa vägfordon när bommarna var fällda. En nackdel med dessa vridlyktor var att de vreds först när bommarna fälldes. De röda lyktorna på bomrören (och på kryssmärkesstolpar; sådana lyktor fanns dock inte vid denna vägövergång) tändes redan när förringningen startade.

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Ldv-Si/Bjornstorp_frb1_5711.JPG[/img]

1958 var det aktuellt att införa möjlighet till obevakad körning. Detta skulle ge en årlig besparing om 13 tusen kronor. Om vägskyddsanläggningen dessutom automatiserades beräknades den årliga besparingen till 23 tkr. Därav framgår att tågklarerare var dyra men vägvakter billiga. Inte ens med automatiska bommar tänkte sig SJ dock att göra stationen helt utan personal, men de två männen skulle ersättas av en deltidstjänstgörande kvinna. Och tågmöten vid Björnstorp ansåg tionde trafiksektionen ytterst ovanliga, så ett tågspår skulle räcka.

Jag vet inte när obevakad körning blev möjlig. Fällbommarna blev i varje fall ersatta av automatiska ljus- och ljudsignaler den tredje augusti 1960 kl 13.00. Samtidigt ersattes infartssemaforer och försignaler med huvudljussignaler för infart. Ett grönt sken vid infart till spår 1, handsignaler enligt säo paragraf 52:2 vid infart till spår 2, om detta skulle bli nödvändigt. Växlarna fick förregling med kontrollås. V-signal vid vägövergången. Troligt är väl att möjligheten till obevakad körning infördes i samband med dessa ändringar.

Bilderna från Sveriges Järnvägsmuseum.

Uppgifter från 3 signalsektionens arkiv, dnr 87/58

Skånska vägskydd: Björnstorp

av Thomas Larsson, Wednesday, November 18, 2009, 21:52 (5352 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Det finns ytterligare en vägövergång i Björnstorp 50-100 m öster om denna.
Huset på sista bilden till höger, är det ett "standard" SJ-hus, påminner om ett liknande hus som kan ses vi stationer?

Björnstorp - standard SJ-hus?

av Gunnar Ekeving, Wednesday, November 18, 2009, 22:22 (5352 dagar sedan) @ Thomas Larsson

Huset på sista bilden till höger, är det ett "standard" SJ-hus, påminner om ett liknande hus som kan ses vi stationer?

Inte helt omöjligt, SJ kunde ju tänkas efter förstatligandet ha rivit något gammalt personalbostadshus och ersatt med ny byggnad. Det fanns ju så sent som i slutet av 1950-talet tydligen två SJ-män stationerade i Björnstorp. Någon banvakt kanske också var placerad där?

Men 1943, när banan förstatligades, hade SJ kanske redan slutat bygga personalbostäder i någorlunda tättbefolkade samhällen, där man kan tänka sig att många anställda både hade möjlighet och önskade att ordna sitt boende på egen hand, gärna en bit ifrån arbetsplatsen. I obygden behövdes förstås fortfarande personalbostäder tills dess fjärrblockering och mekaniserat banunderhåll gjorde att linjestationerna avfolkades.