Skånska vägskydd: Krutladan (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Sunday, November 22, 2009, 22:32 (5348 dagar sedan)

Vi fortsätter resan på f d MSJ:

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Ldv-Si/Krutladan_frv1_5710.JPG[/img]

Krutladan mellan Björnstorp och Veberöd bevakades när dessa bilder togs i oktober 1957 fortfarande av vägvakt. Det är lite förvånande att man har kostat på övergången fällbommar. Många liknande anläggningar hade den enklare varianten svängbommar, och detta gällde även övergångar som blev bevakade först under 1950-talet. Men vägen kanske, trots sitt primitiva utseende, var så livligt trafikerad att det var svårt för vägvakten att kunna stänga av vägtrafiken med svängbommar? Med tanke på den dåliga sikten kan manövrering av svängbommar eller grindar också ha ansetts alltför farligt för vägvakten. Det finns en hel del rapporter om vägvakter som körts på när de skulle stänga grindar eller svängbommar.

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Ldv-Si/Krutladan_frb1_5710.JPG[/img]

Vridlykta och bomsignalskärm för signalering mot banan sitter utanför vaktkuren, ovanligt långt från bommarna. Lyktan har avskärmning för att inte synas från vägen. På grund av vägens vinkel relativt banan kan vridlyktor inte dubbelutnyttjas för signalering mot både bana och väg. Istället finns kryssmärkeslyktor för signalering mot vägen.

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Ldv-Si/Krutladan_frb2_5710.JPG[/img]

Kryssmärkeslyktan till höger är avskärmad med en plåt, annars hade dess röda sken synts från tåget

[link=http://www.ekeving.se/o/3D/A_Ldv-Si_1959.pdf]Tidtabellsboken del A från 1959[/link] anger att korsningen fått automatiska ljus- och ljudsignaler, och denna modernisering genomfördes 1958 eller 1959

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum