Skånska vägskydd och gångtunnlar: Tomegatan i Tomelilla (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Saturday, December 12, 2009, 18:07 (5331 dagar sedan)

[image]

I oktober 1957 togs dessa bilder vid Tomegatan i södra änden av Tomelillas bangård. Denna plankorsning finns väl fortfarande kvar. Däremot lär gångtunneln ha fallit ur bruk, den behövs väl knappast med nuvarande nivå på järnvägstrafiken. Finns de två tegelhusen för tunnelnedgångarna kvar?

[image]

Mot vägen fanns både kryssmärkeslyktor och röda lyktor på bomrören. Signaleringen mot banan skedde fortfarande med en vridlykta och bomsignalskärm. Gatutrafiken var antagligen så omfattande att ordentliga säkerhetsanordningar krävdes, något som bestyrks av att ett övergångsställe inrättats. "Herr Gårman"-skylten är av den lilla blågula typen. Några gula streck tycks inte ha målats för att markera övergångsstället på körbanan, ej heller har man använt den alternativa metoden att låta övergångsstället avgränsas av gatstenar i avvikande färg.

Vet någon vad det är för högt placerade rörledningar som löper längs spåret fram till bangården?

[image]

På bilden ovan går vänstra spåret i förgrunden mot Ystad och högra spåret mot Simrishamn. Den tvåvingade utfartssignalen i bildens mitt talar om vart tågvägen är lagd. På en ritning från 1924 fanns endast (envingad) utfartssignal i riktning mot Ystad. Utfartssignalen var då placerad tillsammans med infartssignalen, och hade antagligen till uppgift att förregla den lastplatsväxel som fanns utanför infartssignalen. 1924 var även infartssignalerna envingade, men senast vid bangårdsombyggnaden 1949 blev de tvåvingade. Stationen hade två mekaniska ställverk med vevapparater som användes för signalmanövrering samt att låsa vissa växlar. 1949 anges båda vevapparaterna vara "fristående", och apparaten för ställverk I skulle finnas nordväst om korsningen med Tomegatan. På bilderna syns ingen fristående ställverksapparat, däremot tycker jag man i ena tunnelhuset skymtar något som kan vara en vevapparat, se nedan.

[image]

Enligt en instruktion för växel- och signalsäkerhetsanläggningen skulle det vid ställverk I finnas fällbomsvindspel för fyra vägövergångar. Jag tycker man kan skymta något som liknar fällbomsspel utanför tunnelhuset som jag misstänker även var ställverkshus

Redan på 1940-talet klagade man på brister i signalsäkerhetsanläggningen, bland annat förekom det att trådledningar frös fast vid vattenhästen. 1954 började man diskutera ett centralställverk för hela bangården. Enligt Per Forsströms ställverksregister togs ett sådant ställverk (reläställverk) i bruk 1966. 1982 blev ställverket kompletterat för att medge obevakad körning, och lokförarna måste då själva begära utfartstågväg mot Ystad resp Simrishamn. Infartstågvägen kunde läggas automatiskt genom påverkan på spårledningarna. Möjligen hade semaforerna ersatts av ljussignaler redan innan reläställverket kom; i Lavesson et al: "Simrisbanan på senare år", finns på sidan 55 en bild som jag misstänker är från korsningen med Tomegatan, tagen ut mot utfarterna. Växlarna är fortfarande klotväxlar och fällbomsstativen mekaniska, men en treskens huvudljussignal reglerar utfarterna.

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum, uppgifter från tredje signalsektionens arkivhandlingar och bangårdsritning i SJK arkiv

Tunnelhusen idag

av MM, Sunday, December 13, 2009, 00:23 (5331 dagar sedan) @ Tomas

Tunnelhusen finns kvar, det ena är en väldigt liten pub och det andra är ett lika litet Hasse & Tage-museum. Finns massor om man vill söka på nätet men den här länken sammanfattade det ganska bra.
http://www.nyteknik.se/popular_teknik/kaianders/article40191.ece

De verkar dessutom synas bra om man zoomar in på http://maps.google.se/. Däremot är det för suddigt att se på http://kartor.eniro.se/

Karttjänster

av Tomas @, Malmö, Sunday, December 13, 2009, 10:15 (5330 dagar sedan) @ MM

Lite off-topic, men de olika karttjänsterna har onekligen olika kvalitéer.
Som daglig karttjänstanvändare tycker jag att..

Google Maps har bäst användargränssnitt
Hitta.se har absolut bäst satellitbilder över Sverige
Eniro har överlägset bäst adressregister/-sökning över Sverige
Microsoft nykomling Bing Maps är för tillfället snyggast/mest elegant presentation
Lantmäteriets Kartex/Gröna kartan absolut bäst geografisk data

I 9 av 10 fall när jag kollar geografisk data får jag kombinera ihop två eller flera av de där ovan.

Ska man kolla tex. nuvarande eller gamla järnvägslinjer (som fortfarande syns som spår i naturen) så rekommenderar jag absolut Hitta.se för deras satellitbilders skull.

Skånska vägskydd och gångtunnlar: Tomelilla

av Kurt G. Möller @, Sthlm, Wednesday, December 16, 2009, 10:23 (5327 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Rörledningarna: Hade Tomelilla nån sockerindustri, kanske?

Rörledningar

av Gunnar Ekeving, Wednesday, December 16, 2009, 22:40 (5327 dagar sedan) @ Kurt G. Möller

Rörledningarna: Hade Tomelilla nån sockerindustri, kanske?

Jag funderade på om det kunde vara något sådant. Sockerbruken hade bl a ju milslånga pipelines från s k saftstationer. Här tycks ledningen dock sluta vid en lastnings- eller lossningsanläggning inne på bangården.

Rörledningar

av Ola Almquist, Thursday, December 17, 2009, 23:49 (5326 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Rörledningarna: Hade Tomelilla nån sockerindustri, kanske?


Jag funderade på om det kunde vara något sådant. Sockerbruken hade bl a ju milslånga pipelines från s k saftstationer. Här tycks ledningen dock sluta vid en lastnings- eller lossningsanläggning inne på bangården.

Närmaste sockerbruk fanns i Köpingebro och saftstation i Gärsnäs om man tittar i industriloksböckerna. Jag lider dock stor brist på den utmärkta "Sockrets katedraler" utgiven av RAÄ.

M.v.h.
Ola

Rörledningar

av Jim Hansson, Wednesday, December 23, 2009, 13:34 (5320 dagar sedan) @ Ola Almquist

Enligt min far, som var stationskarl i Tli under andra halvan av 40-talet gick rörledningen till jästfabriken som låg längs med Simrisbanan. Ledningen ändade på bangården vid ett stickspår där deras vagn ställdes upp för lastning eller lossing. Far kommer inte ihåg om det var lastning eller lossning, ej heller vad det var som kom i ledningen.
Jim

Rörledningar

av Sten Malmquist @, Poole UK, Thursday, September 23, 2010, 12:53 (5046 dagar sedan) @ Jim Hansson

Ja, det stämmer. Jästfabriken, där min fader var kamrer, använde melass som kom från sockerfabriken i Köpingebro via järnväg. Så denna ledning gick från stationsbangården längs Simrishamnsbanan och in på Jästfabriksområdet.
Hälsningar
SM