Skånska vägskydd: Byavägen Tomelilla (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Wednesday, January 27, 2010, 00:10 (5283 dagar sedan)

I en [link=http://www.jvmv2.se/forum/index.php?mode=thread&id=44334]tidigare tråd[/link] hade vi uppe Tomelilla och plankorsningarna vid denna järnvägsknut. På väg in mot Tomelilla passerar tåget från Ystad alldeles efter infartssignalen, vid km 57+063, plankorsningen med Byavägen. [link=http://www.ekeving.se/o/3D/A_E-Y_1955.pdf]1955[/link] fanns fällbommar vid denna vägövergång. En tidtabellsbok från 1950 saknar uppgift om bommar eller grindar, så bommarna måste ha tillkommit under första halvan av 1950-talet.

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Y-E/Byavagen_Tli_oversikt_ev1953.jpg[/img]
De hopmonterade bilderna ovan kan ev vara tagna omkring 1953. Man är uppenbarligen i färd med att byta gamla fällbommar mot nya bommar med enhetsdriv. På utsnittet nedan ser man att nya bommar med enhetsdriv satts upp på båda sidor om banan, och mellan spåren står en V-signal. Kabeltrumman antyder att installationsarbete pågår. Till höger om spåren syns den gamla bommen, i nefällt läge. Till vänster om spåren finns tillsynes ingen gammal bom kvar, däremot en lite provisorisk vägvaktskur. Fotografen har antagligen klättrat upp i någon industriell anläggning, silo eller liknande som förmodligen är orsaken till stickspåret.

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Y-E/Byavagen_Tli_bombyte_ev1953.JPG[/img]

Det verkar alltså som om en lokalt manövrerad fällbomsanläggning använts under några år, för att sedan ersättas av bommar som manövrerades av vakten vid Tomegatan ca trehundra meter närmare stationshuset.

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Y-E/Byavagen_Tli_skap1_ev1953.jpg[/img]
Delar av den elektriska utrustningen för nya anläggningen monterades i skåp 1 vid Byavägen (ovan) respektive skåp 2 vid ställverkshuset/tunnelhuset Tomegatan (nedan)
[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Y-E/Byavagen_stlvTli_skap2_ev1953.jpg[/img]

I november 1957 togs följande tre bilder på den nya anläggningen:

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Y-E/Byavagen_frv2_5711.JPG[/img]

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Y-E/Byavagen_frv1_5711.JPG[/img]

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Y-E/Byavagen_frb1_5711.JPG[/img]

Den 25 maj 1966 tog man i bruk en ny signalsäkerhetsanläggning vid Tomelilla, och samtidigt automatiserades vägskyddsanläggningen vid Byavägen

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum, uppgifter från tredje signalsektionens arkivhandlingar

Vägvaktskur?

av Gunnar Ekeving, Wednesday, January 27, 2010, 00:23 (5283 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Y-E/Byavagen_Tli_bombyteV_ev1953.JPG[/img]
här syns den förmodade vägvaktskuren samt ena nya bommen lite bättre. Trumman till vänster om spåret hade antagligen till uppgift att föra den mekaniska ledningen till infartssignalen. Alternativt kan den (även) ha använts för mekanisk ledning från fällbomsspel vid Tomegatan till Byavägen, i så fall kanske den lilla kuren med kaminröret är en minimal raststuga för signalarna som installerade den nya elektriska fällbomsanläggningen. Mot detta talar dock att man oftast använde ombyggda bussar som kombinerade verkstads- och personallokaler.

1960 ville Tomelillas kommunalingenjör flytta på ena bomstativet. SJ signalingenjör protesterade och hävdade att det blev billigast och enklast om SJ personal genomförde flyttningen. Det var för övrigt endast SJ:s signaltekiker som fick göra ingrepp i den elektriska apparaturen.

Rastkoja?

av Rasmus Axelsson, Wednesday, January 27, 2010, 08:18 (5282 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Y-E/Byavagen_Tli_bombyteV_ev1953.JPG[/img]

här syns den förmodade vägvaktskuren samt ena nya bommen lite bättre. Trumman till vänster om spåret hade antagligen till uppgift att föra den mekaniska ledningen till infartssignalen. Alternativt kan den (även) ha använts för mekanisk ledning från fällbomsspel vid Tomegatan till Byavägen, i så fall kanske den lilla kuren med kaminröret är en minimal raststuga för signalarna som installerade den nya elektriska fällbomsanläggningen. Mot detta talar dock att man oftast använde ombyggda bussar som kombinerade verkstads- och personallokaler.

Det liknar en rastkoja men det är ju inte riktigt samma modell som de två som ännu finns kvar längs [link=http://www.svartabanan.se/]Svartåbanan[/link] - vid [link=http://www.svartabanan.se/index.php?id=10&bild=512]Bälsbåsby banvaktstuga[/link] och [link=http://www.svartabanan.se/index.php?id=10&bild=433]Karlslund[/link].

Rastkoja?

av Gunnar Ekeving, Wednesday, January 27, 2010, 21:23 (5282 dagar sedan) @ Rasmus Axelsson

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Y-E/Byavagen_Tli_bombyteV_ev1953.JPG[/img]

Det liknar en rastkoja men det är ju inte riktigt samma modell som de två som ännu finns kvar längs [link=http://www.svartabanan.se/]Svartåbanan[/link] - vid [link=http://www.svartabanan.se/index.php?id=10&bild=512]Bälsbåsby banvaktstuga[/link] och [link=http://www.svartabanan.se/index.php?id=10&bild=433]Karlslund[/link].

[img]http://www.ekeving.se/o/skane/vsmm/Kopingebro/KopingebroVastra5505_total.jpg[/img]
Kuren/kojan är av samma typ som vid Köpingebro Västra (bild ovan och nedan).Där togs bevakade svängbommar i bruk 1955 (tidigare obevakat), men det hindrar ju förstås inte att samma typ av koja kan ha satts upp för fler ändamål än att inhysa vägvakter
[img]http://www.ekeving.se/o/skane/vsmm/Kopingebro/KopingebroVastra_5505_detalj.jpg[/img]

Platt tak?

av Rasmus Axelsson, Wednesday, January 27, 2010, 23:06 (5282 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Y-E/Byavagen_Tli_bombyteV_ev1953.JPG[/img]

Det liknar en rastkoja men det är ju inte riktigt samma modell som de två som ännu finns kvar längs [link=http://www.svartabanan.se/]Svartåbanan[/link] - vid [link=http://www.svartabanan.se/index.php?id=10&bild=512]Bälsbåsby banvaktstuga[/link] och [link=http://www.svartabanan.se/index.php?id=10&bild=433]Karlslund[/link].

[img]http://www.ekeving.se/o/skane/vsmm/Kopingebro/KopingebroVastra5505_total.jpg[/img]
Kuren/kojan är av samma typ som vid Köpingebro Västra (bild ovan och nedan).Där togs bevakade svängbommar i bruk 1955 (tidigare obevakat), men det hindrar ju förstås inte att samma typ av koja kan ha satts upp för fler ändamål än att inhysa vägvakter
[img]http://www.ekeving.se/o/skane/vsmm/Kopingebro/KopingebroVastra_5505_detalj.jpg[/img]

Nja... när jag ser bilderna från Köpingebro ser det ut som »dina« kurar har platt tak och väggarna klädda med skivor, medan »mina« har lutande pulpettak och plankväggar på förvandring...

Skånska vägskydd: Byavägen Tomelilla

av Jonny Saljefeldt, Wednesday, January 27, 2010, 10:41 (5282 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Fotografen har antagligen klättrat upp i någon industriell anläggning, silo eller liknande som förmodligen är orsaken till stickspåret.

Lagerhuset kanske?

[link="http://sv.wikipedia.org/wiki/Lagerhus_i_Sverige"]Lagerhus i Sverige (Wikipedia)[/link]

Skånska vägskydd: Byavägen Tomelilla

av Åke P., Wednesday, January 27, 2010, 12:14 (5282 dagar sedan) @ Jonny Saljefeldt

Självklart är det spåret till Spannmålslagerhuset.

Oidentifierat järnvägsanslutet lagerhus

av Gunnar Ekeving, Wednesday, January 27, 2010, 20:33 (5282 dagar sedan) @ Jonny Saljefeldt

Lagerhuset kanske?

[link="http://sv.wikipedia.org/wiki/Lagerhus_i_Sverige"]Lagerhus i Sverige (Wikipedia)[/link]

ja, jag hade glömt bort att det fanns ett lagerhus där. Ett annat av lagerhusen syns uppenbarligen på bilden nedan

[img]http://www.ekeving.se/div/jvgSE/lagerhus.JPG[/img]

Förstoring:

[img]http://www.ekeving.se/div/jvgSE/lagerhus_det.JPG[/img]

Den elektrifierade järnvägen som skymtar i förgrunden begränsar mängden möjliga platser, men jag kan ändå inte identifiera orten. Jag råkade hitta bilden hos Sveriges Järnvägsmuseum i samband med att jag gick igenom foton med anknytning till signalväsendet, och passade på att fota av bilden just pga att jag omöjligt kunde lokalisera byggnaden

Oidentifierat järnvägsanslutet lagerhus

av Ola Almquist, Wednesday, January 27, 2010, 21:06 (5282 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Den elektrifierade järnvägen som skymtar i förgrunden begränsar mängden möjliga platser, men jag kan ändå inte identifiera orten. Jag råkade hitta bilden hos Sveriges Järnvägsmuseum i samband med att jag gick igenom foton med anknytning till signalväsendet, och passade på att fota av bilden just pga att jag omöjligt kunde lokalisera byggnaden

Åstorp med Söderåsen i bakgrunden? Det går lätt att hitta Lagerhusvägen på [link=http://www.hitta.se/LargeMap.aspx?var=lagerhusv%e4gen+%e5storp]hitta.se[/link].

M.v.h.
Ola