Skånska vägskydd: Lövestadby (Tomelilla - Eslöv) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Saturday, February 06, 2010, 22:36 (5272 dagar sedan)

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Y-E/Lovestadby_frv2_5711.JPG[/img]

Tidigare fanns svängbommar vid övergången. Den 18 december 1956 noterade distriktets signalingenjör att baningenjören istället ville ha fällbommar som kunde manövereras från Lövestads station. Avståndet var 1108 meter, så mekanisk manövering hade varit möjlig. Signalingenjören tyckte dock man skulle undersöka elektriska fällbommar, som troligen skulle bli billigare än ljus- och ljudsignaler. Oklart hur denna kalkyl såg ut. Men i varje fall skulle det "av formella skäl" gå "betydligt snabbare" att byta från svängbommar till fällbommar. Detta eftersom SJ inte behövde något särskilt tillstånd för att genomföra en sådan förändring. Automatisering däremot krävde trafikräkning och ett omständligt remissförfarande innan länsstyrelsen beslutade. Och i december 1958 var det bråttom med att ersätta den lokala bevakningen - vägvakten hade blivit påkörd och måste vistas på sjukhus flera månader. Provisorisk vägbevakning var mycket dyr (antagligen på grund av att banarbetare måste nyttjas) och det var svårt att få tag på folk. En kabel måste ner i marken innan tjälen!

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Y-E/Lovestadby_frb2_5711.JPG[/img]

Antagligen valde man trots allt att genomföra den långsamma processen med ljus- och ljudsignaler. Detta var en mer framtidssäker lösning eftersom det på sikt förstås var önskvärt att automatisera även de två vägskydd som redan manövrerades från stationen.

Kanske hade man, när dessa bilder togs i november 1957 fått tillstånd och precis hunnit installera den nya anläggningen?

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Y-E/Lovestadby_frb1_5711.JPG[/img]

I bakgrunden på bilden ovan skymtar ett orienteringsmärke (gamla "genomskurna" varianten) med försignaltavla, så Lövestads station torde ligga i den riktningen.

Byggnaden som bl a syns till höger på bilden nedan ser ut att kunna vara en banvaktstuga; banvakt.se har dock ingen uppgift om banvaktstuga på denna plats. Hjulingen som på bilden ovan syns framför huset kanske inte tillhör en sträckvakt utan snarare används av signalteknikerna.

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Y-E/Lovestadby_frv1_5711.JPG[/img]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum

Skånska vägskydd: Lövestadby (Tomelilla - Eslöv)

av Anders Olsson, Sunday, February 07, 2010, 11:28 (5271 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Någon banvaktsstuga har inte funnits vid denna korsning. Banvaktsstugan med namnet Nilstorp ligger ca två km närmare Ystad och finns fortfarande kvar. Däremot låg hållplatsen Lövestadsby som inrättades i början av 1930-talet i denna korsning. Hållplatsen som servade Lövestadsby d v s den gamla kyrkbyn nedlades dock på 1940-talet som den första av dessa hållplatser. På bilderna kan jag inte se några rester av hållplatsen.