Skånska vägskydd: Vollsjö (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Saturday, February 13, 2010, 23:00 (4673 dagar sedan)

[image]

Dessa bilder togs i november 1957. Tydligen en någorlunda viktig väg, så man har satt upp trafikdelarmärken och (nedan) vägvisare med streck för att visa huvudvägens riktning

[image]

Signaleringen mot banan sker med fristående vridlykta kombinerad med bomsignalskärm. Signalavdelningens bil har något på taket, kanske den provisoriska V-signal som man använde för att bestämma lämplig placering, eller måhända en V-signal för permanent uppsättning?

Huset som syns mitt i bilden nedan är väl den banvaktstuga där Piratenmuséet numera är inrymt?

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum

Vollsjö - Halva stationen putsad???

av Lasse M, Sunday, February 14, 2010, 00:42 (4673 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Huset som syns mitt i bilden nedan är väl den banvaktstuga där Piratenmuséet numera är inrymt?

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum

Visst är det bv-stugen som numera inrymmer Piratenmuséet.

Intressant med Vollsjö bilder. Har släktanknytning till orten men har inte varit där sedan YEJ försvann, förrän sommaren 2008. Det var rejält utplånat om man bortser från bv-stugan och vattentornet.

Det fanns inte fler bilder från Vollsjö? Något jag länge sökt efter är bilder på stationshuset och framförallt från gatusidan, det ser nämligen ut som att huset hade putsad fasad mot gatan på en Vollsjö-bild jag tidigare sett. På denna bild som är tagen ur samma vinkel som den ovan fast ända framme vid stationshuset så syns det att gavelväggen verkar putsad närmast hörnet mot gatusidan. Har aldrig lyckats få denna gåta utredd.

Vollsjö - Halva stationen putsad???

av Jakob E, Sunday, February 14, 2010, 01:56 (4673 dagar sedan) @ Lasse M

1982-06-05 såg det iallafall ut såhär:

[image]

Vollsjö - Halva stationen putsad???

av Lasse M, Sunday, February 14, 2010, 23:16 (4672 dagar sedan) @ Jakob E

1982-06-05 såg det iallafall ut såhär:

[image]

Tackar för bilden. Gissar att du inte tog några bilder från andra vinklar, eller?

Vollsjö - Halva stationen putsad???

av Anders Olsson, Monday, February 15, 2010, 21:41 (4671 dagar sedan) @ Lasse M

Det är riktigt att stationshuset var putsat på "gatusidan". Detta var inte ursprungligt utan gjordes p g a något problem. En kuriositet var att stationen hade namnskylt "Vollsjö" på gatusidan. Du kan läsa mer och se flera bilder samt ritningar i Piratensällskapets bok om Piraten och järnvägen eller i järnvägsmusei vänners årsbok Spår, minns inte just nu vilken årgång.

Vollsjö - Halva stationen putsad???

av Lasse M, Monday, February 15, 2010, 22:24 (4671 dagar sedan) @ Anders Olsson

Det är riktigt att stationshuset var putsat på "gatusidan". Detta var inte ursprungligt utan gjordes p g a något problem. En kuriositet var att stationen hade namnskylt "Vollsjö" på gatusidan. Du kan läsa mer och se flera bilder samt ritningar i Piratensällskapets bok om Piraten och järnvägen eller i järnvägsmusei vänners årsbok Spår, minns inte just nu vilken årgång.

Tack för infon, intressant, då stämde alltså mina gissningar om putsad gatufasad. Har ända sedan jag såg den bilden jag tänker på tyckt det var underligt om bara ena fasaden skulle vara putsad, men då var det så ändå.

Spår 1995 har jag och i den boken finns ingen bild av gatusidan, men det är i just den boken bl.a två bilder där man kan se att det är puts på en bit av södra gaveln närmast gatusidan.

Vet du vad Piratensällskapets bok heter?

Vollsjö - Halva stationen putsad???

av Jonny Saljefeldt, Tuesday, February 16, 2010, 10:33 (4671 dagar sedan) @ Lasse M

Vet du vad Piratensällskapets bok heter?

Den heter "Stinsens son Fritiof Nilsson Piraten och järnvägen" (årsskrift 2009) och den kan beställas här:

Piratensällskapet

Vollsjö - Halva stationen putsad???

av Lasse M, Tuesday, February 16, 2010, 15:10 (4671 dagar sedan) @ Jonny Saljefeldt

Vet du vad Piratensällskapets bok heter?


Den heter "Stinsens son Fritiof Nilsson Piraten och järnvägen" (årsskrift 2009) och den kan beställas här:

Piratensällskapet

Tack för hjälpen!

Vollsjö - Halva stationen putsad???

av Jonny Saljefeldt, Tuesday, February 16, 2010, 20:25 (4670 dagar sedan) @ Lasse M

Vet du vad Piratensällskapets bok heter?


Den heter "Stinsens son Fritiof Nilsson Piraten och järnvägen" (årsskrift 2009) och den kan beställas här:

Piratensällskapet


Tack för hjälpen!

Jag bläddrade igenom boken nu och jag kunde inte hitta något foto av stationshusets gatusida, tyvärr.

Vollsjö - Halva stationen putsad???

av Lasse M, Thursday, February 18, 2010, 22:47 (4668 dagar sedan) @ Jonny Saljefeldt

Vet du vad Piratensällskapets bok heter?


Den heter "Stinsens son Fritiof Nilsson Piraten och järnvägen" (årsskrift 2009) och den kan beställas här:

Piratensällskapet


Tack för hjälpen!


Jag bläddrade igenom boken nu och jag kunde inte hitta något foto av stationshusets gatusida, tyvärr.

Det var ju lite oflyt. Men där är alltså ritningar på stationshuset i boken?