Skånska vägskydd: Rövarkulan (Ystad - Eslöv) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving @, torsdag, mars 04, 2010, 22:26 (3774 dagar sedan)

[image]

I maj 1956 såg det ut så här vid Rövarkulan mellan Löberöd och Hurva. Platsen lär ha fått sitt namn av att det innan järnvägens tid påstås ha funnits rövare som överföll vägfarande vid passagen av en dalgång. Det är inte känt om rövarna sedermera övergick till tågöverfall.

[image]

I oktober 1957 togs de två följande bilderna

[image]

När vägtrafikanterna så småningom blivit av med de besvärliga rövarna dök istället järnvägen upp som ett faromoment. Och då var det ju bra att SJ minskade påkörningsrisken genom att förse plankorsningen med automatiska ljus- och ljudsignaler

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum

Skånska vägskydd: Rövarkulan (Ystad - Eslöv)

av Harald ⌂ @, Göteborg, fredag, mars 05, 2010, 08:02 (3774 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Det verkar ha varit en s.k. frisiktskorsning. När jag tog körkort 1966 fick man lära sig om dessa i körskolan. Om man kunde se tåget minst 20 sekunder innan det kom fram till korsningen kunde säkerhetsanordningar helt saknas och det gällde alltså även allmän väg. Frisiktskorsningar finns väl inte längre? Det fyrkantiga lystringsmärket där "tåg kommer" skulle ges vid dålig sikt (dimma, snöyra mm.) finns ju i alla fall inte längre.

Frisiktskorsningar slopade senast 1979

av Ulf Pålsson @, Stockholm, fredag, mars 05, 2010, 13:15 (3774 dagar sedan) @ Harald

Det verkar ha varit en s.k. frisiktskorsning. När jag tog körkort 1966 fick man lära sig om dessa i körskolan. Om man kunde se tåget minst 20 sekunder innan det kom fram till korsningen kunde säkerhetsanordningar helt saknas och det gällde alltså även allmän väg. Frisiktskorsningar finns väl inte längre? Det fyrkantiga lystringsmärket där "tåg kommer" skulle ges vid dålig sikt (dimma, snöyra mm.) finns ju i alla fall inte längre.

Den rektangelformiga ljudsignaltavlan (som benämningen var från 1973) slopades år 1979, så företeelsen frisiktskorsning torde ha slopats någon gång mellan dessa år. Några plankorsningar utan vägskyddsanläggning fanns kvar under ytterligare ett antal år, men de belades med stopplikt för tågen och försågs mot banan med en hindertavla med tilläggstavla med text "Stopp vid vägkorsning". Bl.a. på f.d. VCJ Falköping-Landeryd fanns det ett antal sådana.
/up

Frisiktskorsningar slopade senast 1979

av Harald ⌂ @, Göteborg, fredag, mars 05, 2010, 14:52 (3774 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Men enskilda vägar kan fortfarande sakna skydd. Här finns inte ens kryssmärken. Platsen är Kärråkra utanför Hässleholm på banan till Eldsberga.

[image]

Frisiktskorsningar slopade senast 1979

av Ulf Pålsson @, Stockholm, måndag, mars 08, 2010, 08:23 (3771 dagar sedan) @ Harald

Men enskilda vägar kan fortfarande sakna skydd. Här finns inte ens kryssmärken. Platsen är Kärråkra utanför Hässleholm på banan till Eldsberga.

[image]

Javisst. "Frisiktskorsning" innebar att det var en allmän väg som egentligen p.g.a. trafikmängden skulle kräva vägskyddsanläggning, men som ändå slapp det p.g.a. den goda sikten. Det var alltså denna "dispens" för sådana korsningar som försvann. Att det finns gott om plankorsningar med enskild väg, både med god sikt och dålig sikt, det är så att säga en annan historia.
/up

Frisiktskorsningar slopade senast 1979

av Harald ⌂ @, Göteborg, måndag, mars 08, 2010, 08:51 (3771 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Javisst. "Frisiktskorsning" innebar att det var en allmän väg som egentligen p.g.a. trafikmängden skulle kräva vägskyddsanläggning, men som ändå slapp det p.g.a. den goda sikten. Det var alltså denna "dispens" för sådana korsningar som försvann. Att det finns gott om plankorsningar med enskild väg, både med god sikt och dålig sikt, det är så att säga en annan historia.
/up

Men är sikten dålig så finns det väl en ljudsignaltavla före korsningen.

Frisiktskorsningar slopade senast 1979

av Calle Wickberg, Lidköping, lördag, mars 06, 2010, 18:50 (3773 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Den rektangelformiga ljudsignaltavlan (som benämningen var från 1973) slopades år 1979, så företeelsen frisiktskorsning torde ha slopats någon gång mellan dessa år. Några plankorsningar utan vägskyddsanläggning fanns kvar under ytterligare ett antal år, men de belades med stopplikt för tågen och försågs mot banan med en hindertavla med tilläggstavla med text "Stopp vid vägkorsning". Bl.a. på f.d. VCJ Falköping-Landeryd fanns det ett antal sådana.
/up

På inlandsbanans norra del finns faktiskt en dylik tavla kvar, vilket fascinerade mig storligen då jag körde förbi den för ungefär en månad sedan.

Frisiktskorsningar slopade senast 1979

av Martin Oscarsson @, onsdag, mars 10, 2010, 09:16 (3769 dagar sedan) @ Calle Wickberg

Nyfiken som jag är så undrar jag givetvis var den finns att beskåda? :-)

Skyltning vid stopp före plankorsning

av Erik Andersson @, Lund, lördag, mars 06, 2010, 23:59 (3772 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Några plankorsningar utan vägskyddsanläggning fanns kvar under ytterligare ett antal år, men de belades med stopplikt för tågen och försågs mot banan med en hindertavla med tilläggstavla med text "Stopp vid vägkorsning". Bl.a. på f.d. VCJ Falköping-Landeryd fanns det ett antal sådana.
/up

Hur skyltade man på banan då? Hade man först en orienteringstavla med tilläggstavla stopp före plankorsning på lämpligt förvarningsavstånd och sedan hindertavlan med samma tilläggstavla omedelbart före vägen?

//Erik

Skyltning vid stopp före plankorsning

av Ulf Pålsson @, Stockholm, måndag, mars 08, 2010, 08:26 (3771 dagar sedan) @ Erik Andersson

Några plankorsningar utan vägskyddsanläggning fanns kvar under ytterligare ett antal år, men de belades med stopplikt för tågen och försågs mot banan med en hindertavla med tilläggstavla med text "Stopp vid vägkorsning". Bl.a. på f.d. VCJ Falköping-Landeryd fanns det ett antal sådana.
/up


Hur skyltade man på banan då? Hade man först en orienteringstavla med tilläggstavla stopp före plankorsning på lämpligt förvarningsavstånd och sedan hindertavlan med samma tilläggstavla omedelbart före vägen?
//Erik

Ja, just så var det. Finns tydligen en kvar på Inlandsbanan, enligt Calle Wickbergs inlägg ovan.
/up

RSS-feed av trådar
powered by my little forum