Skånska vägskydd: Klemedstorp (Ystad - Eslöv) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Saturday, March 06, 2010, 23:46 (5244 dagar sedan)

[image]

Denna bevakade plankorsning mellan Hurva och Skarhult fotograferades i oktober 1957.

[image]

Senast 1959 ersattes den manuella vägskyddsanläggningen av automatiska ljus- och ljudsignaler.

[image]

På bilden ovan ser vi hur man satt upp den mobila V-signalen för att fastställa lämplig placering för permanent V-signal. På bilden nedan syns ingen V-signal. Signalavdelningens besök på platsen syftade förmodligen till att förbereda automatiseringen.

[image]

Nedan syns att den ovanligt högt placerade vridlyktan tillsammans med bomsignalskärmen är monterad på ena grindstolpen.

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum

Skånska vägskydd: Klemedstorp (Ystad - Eslöv)

av Björn Rundqvist @, Vallentuna, Sunday, March 07, 2010, 15:17 (5243 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Grindar, ständigt dessa grindar!;-)

Jag som i min urbana uppväxt aldrig såg några grindar och knappast några vakter heller tackar för dessa serier av bilder från en gången tid och de tekniska lösningar som förekom. Det var tydligen så att grindvakten skulle stänga andra sidan först och sedan grinden på samma sida som kuren då den grinden var kopplad till lyktan/skärmen? Jag har inte kunnat tyda att de två grindarna var sammankopplade mekaniskt? Eller?

Den enda bemannade jag har personligt minne av var vid Mörby Hpl på SRJ som väl försvann när viadukten N om plattformen byggdes? Någon som vet vilket årtal det var? Jag bara minns att gångvägen från tåget till Mörby Lasarett (som det hette då) blev besvärlig när planövergången försvann och att den lilla affären som var alldeles där busshållplatserna nu ligger fick att stort avbräck och tvingades lägga ner.

Att vara vakt vid Mörby måste ha varit snärjigt med tanke på tågtätheten på linjen Ösby-Östra. Och så irriterade resenärer som ville springa över.

Kan det ha varit mitten 50-talet?

Grindar. Fällbommar Mörby

av Gunnar Ekeving, Monday, March 08, 2010, 22:09 (5242 dagar sedan) @ Björn Rundqvist

Det var tydligen så att grindvakten skulle stänga andra sidan först och sedan grinden på samma sida som kuren då den grinden var kopplad till lyktan/skärmen? Jag har inte kunnat tyda att de två grindarna var sammankopplade mekaniskt? Eller?

Nej, vad jag vet har inga mekaniska anordningar av det slaget förekommit vid grindar i Sverige. I Storbritannien och på Irland finns ju fortfarande en del grindar som manövreras mekaniskt med en ratt i närbeläget ställverkstorn, och då är grindarna förstås kopplade. De flesta kvarvarande grindar vid de brittiska järnvägarna är dock av liknande typ som fanns i Sverige, och vakten skall stänga bortre grinden först. I Storbritannien stänger grindarna växelvis av vägen eller järnvägen, men den principen slopades i Sverige för över hundra år sedan eftersom alltför många grindar skadades när de kördes på av tåg då vägvakten av någon anledning inte stängt grindarna.


Den enda bemannade jag har personligt minne av var vid Mörby Hpl på SRJ som väl försvann när viadukten N om plattformen byggdes? Någon som vet vilket årtal det var?

Efter en snabb koll i några tjänstetidtabeller tror jag det var några år in på 1960-talet.

...den lilla affären som var alldeles där busshållplatserna nu ligger fick att stort avbräck och tvingades lägga ner.

Intressant - det fanns alltså affärer på båda sidor om banan vid hållplatsen! Affären på östra sidan lades förstås också ner, men inte förrän på 1970-talet.


Att vara vakt vid Mörby måste ha varit snärjigt med tanke på tågtätheten på linjen Ösby-Östra. Och så irriterade resenärer som ville springa över.

Inte så konstigt att SRJ tidigt provade automatiska vägskydd på sträckan; Mormors Grind blev ju 1910 förvandlad till Mormors Automatiska Fällbom - ett försök som dock stoppades 1911 efter att ett hästdraget fordon blivit instängt mellan bommarna och hästarna dödats av tåget

Grindar. Fällbommar Mörby

av Björn Rundqvist @, Vallentuna, Monday, March 08, 2010, 23:57 (5242 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Tack för intressanta detaljer!

rnd

Grindar. Fällbommar Mörby

av Thomas Tell, Tuesday, March 09, 2010, 01:49 (5242 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Den enda bemannade jag har personligt minne av var vid Mörby Hpl på SRJ som väl försvann när viadukten N om plattformen byggdes? Någon som vet vilket årtal det var?


Efter en snabb koll i några tjänstetidtabeller tror jag det var några år in på 1960-talet.

1963-64 har jag hör att det var.
/tell