Hyra ett lok? (Fordon: lok)

av BD @, lördag, april 12, 2008, 21:28 (4496 dagar sedan)

[image]
[image]

Hyra ett lok?

av Mattias Jansson @, söndag, april 13, 2008, 10:51 (4496 dagar sedan) @ BD

Maskindirektör ich riddare, inte illa må jag säga :-D

Hyra ett lok?

av Sune Nylén @, söndag, april 13, 2008, 11:00 (4496 dagar sedan) @ Mattias Jansson

För den som undrar vad H et före herr står för kan jag tala om att det betyder Högädle.På ett kuvert jag sett vid något tillfälle står det; Maskindirektören och Riddaren m. m. Högädle Herr Oscar Nyströmer Åmål.
Tjaaaa.. Det kanske vore något att ta efter!!!:-) Sune

Riddare av Vasaorden

av BD @, söndag, april 13, 2008, 11:26 (4496 dagar sedan) @ Sune Nylén

För 100 år sedan var det rätt vanligt att div män utnämndes till riddare av div ordnar.
Så "enkelt" var det att bli "riddare".

Riddare av Vasaorden

av Sune Nylén @, söndag, april 13, 2008, 12:15 (4496 dagar sedan) @ BD

Ja. det var ju så att utdelandet av ordnar till svenska medborgare upphörde 1 jan 1975,dock får de delas ut till utländska medborgare.Den som är intresserad kan ju slå på Ordenssällskap,så får han en mera detaljerad redogörelse. Bl a framkommer att man 2004 motionerade i riksdagen om att införa ordnar igen.Att få ordnar, som BD skriver, var ju inte så svårt ,om än märkvärdigt, och ett RVO fick den nog att växa från tio till elva centimeter för den som kunde sola sig i glansen att få en sådan tilldelad. Nu var det inte så mycket ordnarna jag tänkte på. För övrigt tror jag Nyströmer var Riddare av Nordstjärneorden,och den delade inte Konungen ut till vem som helst,nej jag tänkte på Högädle, vilket innebar att samlaget s.a.s. hade ägt rum i den äkta sängen.:-)igaste hälsningar Sune

RSS-feed av trådar
powered by my little forum